AXI: uw partner voor applicatie-integratie

Integratie als business enabler

Vrijwel elke enterprise applicatie heeft nood aan samenwerking met andere applicaties en IT-systemen. Voor het vervullen van hun business vereisten moeten applicaties data uitwisselen met andere applicaties, functionaliteit van andere applicaties oproepen of interageren met IT-systemen zoals databanken, file- en ERP-systemen. Dit noemen we applicatie-integratie de manier waarop uw organisatie dit aanpakt heeft een grote invloed op de prestaties van uw IT-afdeling. Het ontbreken van een efficiënte integratie-architectuur, tools en processen aangepast aan uw specifieke organisatie, kan leiden tot veel verloren tijd, gemiste kansen en zelfs een verstoring van uw businessprocessen. Integratie is is de verbindende factor waarmee alles samenhangt.
Integratie speelt ook een cruciale rol in uw digitaal transformatieproces. Organisaties die wensen tegemoet te kunnen komen aan de almaar sneller veranderende vereisten van klanten en de markt moeten ervoor zorgen dat ze hun assets en processen digitaliseren. Want enkel wanneer die gedigitaliseerd zijn, kunnen ze ingezet worden als bouwstenen voor nieuwe, innovatieve applicaties. Bovendien kan enkel van gedigitaliseerde assets en processen efficiënt data verzameld worden en analytics getrokken worden die leiden tot nieuwe inzichten die dan verder kunnen ingezet worden voor het verder bijsturen en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Een digitaal transformatieprogramma kan echter pas slagen wanneer alle assets en functionaliteiten van de organisatie beschikbaar en bereikbaar zijn buiten hun eigen restrictieve context. Businessfunctionaliteit die ergens verscholen zit in een afgeschermde backend kan immers niet benut worden door andere applicaties. Daarom is een essentieel onderdeel van integratie ook het openstellen van data en functionaliteit buiten de eigen applicatiecontext, dit in een bruikbaar standaardformaat. Dit laat andere applicaties toe om die data en functionaliteit op een eenvoudige en efficiënte manier te benutten om op die manier innovatie te stimuleren. Het spreekt voor zich dat hiervoor de juiste security- en governance-processen vereist zijn.

Explore, Architect, Assist en Assure

AXI beschikt over een team van consultants met expert integratie skills, zowel integration engineer als architect profielen. Onze consultants hebben een end-to-end aanpak uitgewerkt voor integratieprojecten, die zij bij u kunnen toepassen voor het oplossen van uw integratieproblemen, voor eender welke fase in de integratiereis waarin u zich met uw organisatie bevindt. Als eerste kennismaking (explore) kunnen wij bijvoorbeeld een integration assessment uitvoeren, waarin wij in kaart brengen wat het maturiteitsniveau van uw organisatie is binnen één of meerdere integratiedomeinen, gaande van o.a. architectuur en governance tot development en operations. In een volgende fase (architect) kunnen wij uw organisatie bijstaan met het opstellen van een integratiestrategie, een roadmap en een integratiereferentie-architectuur. Daaropvolgend (assist) kunnen wij ook helpen met de effectieve realisatie van uw integratie-oplossingen. Dit kan gaan van het opzetten van integratieplatformen zoals integratie-, messaging en API-platformen tot het implementeren van de oplossingen op deze platformen. Daarvoor richten wij typisch een integratie center of excellence op, hoewel dat geen verplichting is. In een laatste fase (assure) staan wij uw organisatie bij met het onderhoud van de integratieplatformen en opgeleverde integratie-oplossingen. Dat gebeurt typisch door het afsluiten van een SLA overeenkomst.

Nuttig? Deel dit bericht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!