Programma

FYSIEK CONGRES: 9 mei 2023

Stadion Feijenoord | Rotterdam

ONLINE CONGRES VANAF: 10 mei 2023

Dit was het programma van 2022

De videotalks, interviews en talkshows zijn on demand beschikbaar, u kunt deze dus bekijken waar en wanneer u dat uitkomt. Wilt u een LIVE sessie bijwonen meld u dan aan voor het event, dan ontvangt u van ons een uitnodiging om uw programma samen te stellen en aan te melden voor een of meer LIVE sessies. Let op het aantal plaatsen bij de LIVE sessies is beperkt!

Budha Bhattacharya

Budha Bhattacharya

Product Evangelist bij Tyk

Strategies for dealing with data sovereignty at scale

Budha Bhattacharya | Product Evangelist | Tyk Technologies

Bram van den Dam

Bram van den Dam

Service Owner bij Visma | Raet

Martijn Stellinga

Martijn Stellinga

Lead Developer bij ANWB

Talkshow: Privacy & Security by Design

Bram van den Dam | Service Owner | Visma Raet & Martijn Stellinga | Lead Developer | ANWB

Visma Raet
Hendrik van Overloop

Hendrik van Overloop

Product owner bij Vivium

Videotalk: Als business, ownership nemen over uw API’s

Jef Bussens | Strategy Manager Digital | Vivium

logo vivium
Erik Wilde

Erik Wilde

DIGITAL TRANSFORMATION CATALYST bij AXWAY

Videotalk: Jeff Bezos' API Mandate and what we can still learn from it today

Erik Wilde | Digital Transformation Catalyst | Axway

Axway
Niek Jacobsen

Niek Jacobsen

Integration Architect bij AXI

Videotalk: AXI: Een API-ontwikkelingsplatform voor de toekomst

Niek Jacobsen | Integratie Architect | AXI

Niels Beckers

Niels Beckers

CCO bij Enable U

Interview: flexibele bedrijfsvoering door een gedegen visie en strategie op API’s

Niels Beckers | CCO | Enable U

Koen Adolfs

Koen Adolfs

Lead Product Owner & API Evangelist bij ABN AMRO

Live roundtable over uw vraagstukken

Koen Adolfs | LEAD PRODUCT OWNER & API EVANGELIST | ABN AMRO

Frank Arts

Frank Arts

Founder & CEO bij Enable U

Live roundtable: Simpele API’s: een ingewikkelde noodzaak

Frank Arts | Founder & CEO | Enable U

Koen Adolfs

Koen Adolfs

Lead Product Owner & API Evangelist bij ABN AMRO

Tarik Akkouh

Tarik Akkouh

Tarik Akkouh, Enterprise Architect bij Menzis.

Dennis Japink

Dennis Japink

Adviserend geneeskundige bij Menzis

Talkshow: Visie- en strategieontwikkeling voor API

Koen Adolfs | LEAD PRODUCT OWNER & API EVANGELIST | ABN AMRO & Tarik Akkouh | enterprise Architect | Menzis | Dennis Japink | Adviserend geneeskundige | Menzis

Herman Lenferink

Herman Lenferink

Managing Consultant bij SIVI

Menno van den Burg

Menno van den Burg

IT Architect en Product Owner at DSRPT

Talkshow: businessrollen als basis voor API-definitie

Herman Lenferink, Managing Consultant bij SIVI & Menno van den Burg, IT Architect en Product Owner bij DSRPT

Budha Bhattacharya

Budha Bhattacharya

Product Evangelist bij Tyk

Strategies for dealing with data sovereignty at scale

Budha Bhattacharya | Product Evangelist | Tyk Technologies

Data sovereignty, the concept that data is subject to certain laws, usually specific to geographies, is becoming more of a challenge for businesses as they scale across regions. However, compliance considerations apply not only to data at rest but also in transit. With consumer awareness growing, failure to meet compliance requirements can lead to huge negative implications to the finance and reputation of your businesses.
Watch our presentation and learn:

  • What some of the challenges are that businesses are facing with data sovereignty
  • How you set up and manage your data as you scale across regions
  • What tools and techniques can help businesses handle such an expansion while staying compliant
  • How Tyk is enabling organisations to be compliant with data sovereignty rules across regions
Bram van den Dam

Bram van den Dam

Service Owner bij Visma | Raet

Martijn Stellinga

Martijn Stellinga

Lead Developer bij ANWB

Talkshow: Privacy & Security by Design

Bram van den Dam | Service Owner | Visma Raet & Martijn Stellinga | Lead Developer | ANWB

In een wereld waarin het aantal cyberdreiging evenredig toeneemt ten opzichte van de hoeveelheid data die verzameld en uitgewisseld wordt, is het beveiligen van API-technologie van het grootste belang. In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse talkshowgasten over zowel het belang, maar ook over de valkuilen die komen kijken bij het vroegtijdig ‘inbakken’ van privacy-maatregelen en beveiliging in API-technologie. Aan de hand van praktische voorbeelden en stellingen zullen de diverse experts aan tafel u inzicht geven en de belangrijkste issues adresseren.

Niels Beckers

Niels Beckers

CCO bij Enable U

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist & Interviewer bij BNR

Interview: flexibele bedrijfsvoering door een gedegen visie en strategie op API’s

Niels Beckers | CCO | Enable U

Hybride IT is een gegeven en er zal altijd een gezonde mix zijn van legacy- en SaaS software, on-premise & cloud en interne- en externe data. Hoe eenvoudiger er tussen deze omgevingen gegevens uitgewisseld kan worden, hoe flexibeler de bedrijfsvoering. Veel organisaties pakken dit aan door iedere integratie apart aan te pakken. Maar is dit verstandig? In dit interview gaat Paul van Liempt in gesprek met Niels Beckers, CCO van Enable U. Tijdens dit interview zal er onder andere antwoord komen op de vragen of “integratie” een onderdeel moeten zijn van een IT- of (zelfs een) bedrijfsstrategie?
Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer systemen externe gegevens van bijvoorbeeld de overheid of een partner nodig hebben? Of hoe zit dat wanneer er juist gegevens aan derden moeten worden aangeboden? En hoe zit het met iPaaS? Is dit voor iedereen? Of juist voor specifieke organisaties?

Hendrik van Overloop

Hendrik van Overloop

Product owner bij Vivium

Als business, ownership nemen over uw API’s

Jef Bussens | Strategy Manager Digital | Vivium

API’s kunnen vaak abstract lijken voor niet technische mensen. Nochtans zijn het essentiële bouwstenen van een moderne customer journey. Het is dan ook nodig dat business afdelingen meer betrokkenheid creëren – zelfs ownership claimen – over hun API laag.

We bekijken hoe we dit in ons bedrijf hebben kunnen realiseren. We lichten de strategie toe van een gelaagde API visie, waarbij de dieperliggende en technische API’s omsloten worden door meer functioneel opgebouwde API’s, die aan de buitenwereld kunnen worden aangeboden.

Erik Wilde

Erik Wilde

DIGITAL TRANSFORMATION CATALYST bij AXWAY

Videotalk: Jeff Bezos' API Mandate and what we can still learn from it today

Erik Wilde | Digital Transformation Catalyst | Axway

Jeff Bezos’ famous API mandate was issued in 2002. It still is getting mentioned when it comes to API strategy and how to make sure that organizations get the most out of using APIs. We take a look at the mandate’s five rules and explain what they mean and what their results are. We also look at what we can still learn from those rules today, and why it is important to understand how they work together. The essence of the rules is that they tell us what is important when it comes to building a platform: They are a platform vision put into an API strategy that makes sure that you are using APIs in the right way to make the platform vision a reality. After this presentation, you know why platforms matter, how APIs play an essential role in any platform strategy, and how Bezos’ five rules help you to build a platform that works.

Niek Jacobsen

Niek Jacobsen

Integration Architect bij AXI

Videotalk: AXI: Een API-ontwikkelingsplatform voor de toekomst

Niek Jacobsen | Integratie Architect | AXI

Om te kunnen voldoen aan de actuele eisen voor API-ontwikkeling op het gebied van agiliteit, schaalbaarheid en robuustheid, moeten bedrijven verder durven kijken dan de klassieke application server installaties. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan deze eisen kunt u als bedrijf kiezen om de principes van containerisatie te omarmen en gebruik te maken van een cloud native orchestration platform zoals Kubernetes. In deze sessie licht Niek Jacobsen, Integratie Architect bij AXI, de kenmerken en toegevoegde waarde van dit API- ontwikkelingsplatform toe. Doormiddel van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk en legt hij uit waarom AXI dit type platform adviseert aan haar klanten, om op een future -proof manier API’ s kunnen ontwikkelen, deployen en beheren.

Koen Adolfs

Koen Adolfs

Lead Product Owner & API Evangelist bij ABN AMRO

Tarik Akkouh

Tarik Akkouh

Tarik Akkouh, Enterprise Architect bij Menzis.

Dennis Japink

Dennis Japink

Adviserend geneeskundige bij Menzis

Talkshow: Visie- en strategieontwikkeling voor API

Koen Adolfs | LEAD PRODUCT OWNER & API EVANGELIST | ABN AMRO & Tarik Akkouh | enterprise Architect | Menzis | Dennis Japink | Adviserend geneeskundige | Menzis

In deze talkshow gaat Paul van Liempt in gesprek met diverse talkshowgasten over het belang van het ontwikkelen van visie en (vervolgens) een strategie op het toepassen van API-technologie. Dat API’s digitalisering versnellen is onomstotelijk, maar dit kan niet zonder het ontwikkelen van een goed en gedegen API-visie en bijbehorende API-strategie. De visie en strategie helpen de organisatie om op ieder moment de juiste keuzes te maken en antwoord te geven op vragen als “wanneer zijn we in control als het gaat om onze data?”, “hoe zorgen we ervoor dat de technologische ontwikkelingen ons niet voorbijstreven?” “welk probleem moet er opgelost worden?” en “hoe kunnen API’s bijdragen in het oplossen van dit probleem?” Aan de hand van praktische voorbeelden zullen de diverse experts aan tafel u inzicht geven en op weg helpen.

Herman Lenferink

Herman Lenferink

Managing Consultant bij SIVI

Menno van den Burg

Menno van den Burg

IT Architect en Product Owner at DSRPT

Talkshow: businessrollen als basis voor API-definitie

Herman Lenferink, Managing Consultant bij SIVI & Menno van den Burg, IT Architect en Product Owner bij DSRPT

In de traditionele verzekeringsketen zitten meerdere partijen met elk hun eigen rol: de intermediair heeft de klant in portefeuille, de volmachtpartij of serviceprovider biedt de verzekering aan en de verzekeraar accepteert het verzekeringsrisico. Traditioneel communiceert elke partij in deze keten met zijn achterliggende partij, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte. In de tijd van de digitalisering kan dit niet meer: de klant of intermediair wil in een keer een offerte aanvraag indienen en direct weten of hij/zij geaccepteerd wordt, of dat er bijvoorbeeld extra informatie nodig is. Hiervoor zijn ook standaarden als het AFD of de VPI-rekenboxen gedefinieerd om duplicatie te voorkomen. De praktijk is echter weerbarstiger doordat de implementatiewijze die een aantal verzekeraars kiest voor VPI wel tot duplicatie leidt. De oorzaak rond duplicering in de keten ligt voor belangrijk deel rond de executie. Door te kijken naar de businessrollen / verantwoordelijkheden in de keten en die te gebruiken als basis voor API-definities, kunnen we processen naar de voorkant brengen, terwijl de businesslogica blijft liggen bij de partij waar deze thuis hoort. In deze talkshow gaan we deze werkwijze verder verkennen: hoe leidt dit tot andere (betere) oplossingen? Is hiervoor ketenstandaardisatie nodig? Hoe moet er samengewerkt worden in zo’n keten? Maar ook, welke technische eisen stelt dit aan de oplossing?

Frank Arts

Frank Arts

Founder & CEO bij Enable U

Live roundtable: Simpele API’s: een ingewikkelde noodzaak

Frank Arts | Founder & CEO | Enable U

Hybride IT is een gegeven en alleen dankzij integraties tussen systemen en applicaties kan er efficiënt gewerkt worden. Veel bedrijven pakken dit aan door iedere integratie apart aan te pakken, maar is dit wel verstandig? Ja, want dit is efficient of nee, want dit leidt tot een onbeheer(s)bare verzameling van integraties. Is het uitbesteden van integraties de heilige graal, omdat dit zorgt voor een hoofdpijndossier minder of kun je het beter allemaal in eigen beheer bouwen en beheren, want niemand kent het bedrijf, de applicaties, data en procedures beter dan uw eigen staf? Aan de hand van deze en andere stellingen en vragen gaat u onder leiding van een professionele moderator tijdens deze roundtable met vakgenoten in gesprek.

Koen Adolfs

Koen Adolfs

Lead Product Owner & API Evangelist bij ABN AMRO

Live roundtable over uw vraagstukken

Koen Adolfs | LEAD PRODUCT OWNER & API EVANGELIST | ABN AMRO

Het thema van deze live Roundtable onder leiding van Koen Adolfs bepaalt u grotendeels zelf. Het onderwerp van dit digitale rondetafelgesprek wordt namelijk bepaald aan de hand van de vragen die u bij uw aanmelding heeft opgegeven. Samen met de programmacommissie nemen we deze vragen door en halen daar het meest aangehaalde onderwerpen uit. Aan de hand van drie stellingen gaat u vervolgens samen met vakgenoten in gesprek. In deze tijden, waarin netwerken erg lastig is, biedt deze roundtable een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere professionals uit uw vakgebied om met hen van gedachten te wisselen.

Budha Bhattacharya

Budha Bhattacharya

Product Evangelist bij Tyk

Roundtable: Rethinking API governance to power your API-first business strategy

BUDHA BHATTACHARYA | PRODUCT EVANGELIST | TYK TECHNOLOGIES

Traditionally API governance has been viewed as a hindrance to growth and innovation. However, with more and more businesses moving to an API-first strategy, governance has become a key part of an enterprise’s competitive strategy. When done effectively, modern API governance strategies lay the foundation for a stable, secure and scalable business. Join us for a roundtable discussion and share your thoughts and experiences as we ask:

  • What is API governance?
  • How does a robust API governance strategy benefit your business?
  • How can you implement API governance strategies within your organisation?
  • How do tools like APIM platforms help in implementing these strategies?

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!