Programma

1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Fysiek congres op 1 november

Online congres vanaf 2 november

Dit was het programma van vorig jaar

Ontvangst en registratie

Het Heliview team staat klaar om u te ontvangen. Meld u bij de registratiebalie om uw badge te ontvangen. De koffie en thee staat klaar!

Marijn Plomp

Marijn Plomp

Dagvoorzitter Dutch Data Forum

Dagopening

Marijn Plomp | Universitair docent | Vrije Universiteit Amsterdam

Marijn Plomp, universitair docent bij de groep Kennis, Informatie en Innovatie (KIN²) van de Vrije Universiteit Amsterdam en programmamanager bij het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) opent de dag.

Fiona van der Graaf

Fiona van der Graaf

Strategisch adviseur en ad interim IT Director / CDO

Keynote: Whats Your Next With Data Driven Business?

Fiona van der Graaf | Strategisch adviseur en ad interim IT Director / Chief Digital

Tijdens deze openingskeynote neemt strategische adviseur en digital officer, Fiona van der Graaf, ons mee langs de belangrijkste bouwstenen om te komen tot een (meer) datagedreven organisatie. Hoe bouwt u een gedegen fundament en wat is de volgende fase? Hierbij is meer data-awareness, het inspireren van de organisatie, het creëren van een interne vraag en een andere (data)cultuur van belang. Dit betekent onder meer dat u anders naar uw organisatie moet gaan kijken. Datastrategie begint namelijk bij het herijken van de businessstrategie. Maar moet u dan in alle gevallen de gehele strategie ‘kraken’ en compleet opnieuw beginnen?

Adam Knoop

Adam Knoop

CCO van Hot ITem

Ernout Douqué

Ernout Douqué

CTO van Hot ITem

Keynote: De volgende stap in uw datagedreven journey: waarom DevOps niet genoeg is

Adam Knoop | CCO & Ernout Douqué | CTO | Hot ITem

Tegenwoordig is er veel aandacht voor een DevOps-manier van werken om nieuwe datagedreven oplossingen te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Maar vaak is dit een aanpak die vooral door IT wordt omarmd. Hoe betrekt u uw belangrijkste stakeholders bij deze manier van werken? En hoe past u een business gedreven ontwikkelaanpak toe op trends zoals datamesh, het realiseren van lakehouses en analytics? Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van factbased improvement laten Ernout en Adam u zien hoe u nóg effectiever waarde kan halen uit data.

Ochtendpauze op het netwerkplein

Tijdens de ochtendpauze is er voldoende koffie en thee beschikbaar. De eerste 1-op-1 gesprekken vinden nu plaats. In de EventManager kunt u uw geplande gesprekken terugvinden. De koffie en thee wordt u aangeboden door Hot Item.

Roel Smit

Roel Smit

Data Manager bij Eurofiber

Break-out sessie A1: Metadata Management: a Key Enabler!

Roel Smit | Data Manager bij Eurofiber

We willen steeds meer datagedreven werken en data is daarbij waardevol. Uiteindelijk wordt deze data informatie. En om waardevolle informatie te krijgen is het belangrijk die data te duiden, zodat u weet wat voor data u hebt, wat deze data betekent, wat de bron is en of deze data eerder bewerkt is of niet? Maar waar moet u beginnen? In deze sessie neemt Roel Smit u mee in de reis die Eurofiber heeft gemaakt om te komen tot ons Metadata-managementsysteem. Roel geeft onder andere antwoord op de vragen: wat is Metadata-management en hoe richt ik de governance van mijn metadata in? Dit allemaal vanuit de praktijk. Uiteraard krijgt u direct toepasbare handvatten om te komen de juiste tool-selectie aan de hand van de selectie die Eurofiber zelf heeft uitgevoerd.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity bij VKA / DAMA

Break-out sessie A2: Europa; ontwikkelingen op het gebied van data en de impact daarvan op Nederland

Christian Verhagen | Senior Consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity bij VKA / DAMA

Voor veel organisaties is Europa nog een blinde vlek. Toch spelen de keuzes die in Europa worden gemaakt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van Nederlandse burgers en bedrijven. Zo komt meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland tot stand door besluiten die door de Europese Unie genomen worden. Daarbij staat data en digitalisering (Digital Decade) en duurzaamheid (Green Deal) centraal. Dit leidt tot ontwikkelingen die ook effect hebben op hoe Nederlandse overheden en bedrijven omgaan met data en datagedreven werken. Denk bijvoorbeeld aan de Data Governance Act, Data Act, AI Act, Cyber Security Act, eIDAS 2.0 (European Digital Identity / Wallet), Digital Skills en Data-ethiek. In deze presentatie gaat Christian Verhagen in op deze ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar Nederlandse organisaties. Wat zijn ontwikkelingen om rekening mee te houden? Maar ook, welke kansen biedt Europa?

logo dama
Kasper Kisjes

Kasper Kisjes

Data Governance Consultant bij Valcon

Break-out sessie A3: Het belang van Data Governance in relatie tot Master Data Management

Kasper Kisjes, Data Governance Consultant | Valcon

Zeven keer zoveel dataverwerkingen kunnen uitvoeren met de helft van het team – dat willen we allemaal wel. Het is een praktijkvoorbeeld bij een van onze klanten, en illustreert wat een goed ingericht master data management (MDM)-proces kan betekenen voor een data-intensieve organisatie. Zeker, software tooling is daarbij belangrijk. Maar door schade en schande hebben we ondervonden dat in de executie- en adoptiefase het verschil wordt gemaakt in de keuzes daaromheen. Wij nemen u graag mee in een aantal best practices op het gebied van Data Governance in relatie tot MDM. Denk bijvoorbeeld aan rollen en verantwoordelijkheden, klein vs. groot, top-down vs. non-invasief. Laat u inspireren en pas de lessons learned toe binnen uw organisatie.

Vanessa Visser

Vanessa Visser

Chief Data Officer bij KVK

Willem Scalongne

Willem Scalongne

Programmamanager InnovatieLab bij KVK

Break-out sessie B1: AI: risico of waardevol?

Vanessa Visser | Chief Data Officer & Willem Scalongne | Programmamanager InnovatieLab | KVK

Een (semi) overheidsorganisatie en AI-technologie is een spannende combinatie, zo hebben we inmiddels geleerd van de toeslagenaffaire. Tijdens deze sessie geven Vanessa Visser (CDO) en Willem Scalongne (Programmamanager InnovatieLab) inzicht in de toepassing van AI binnen de KVK. Welke meerwaarde zien zij dat er gehaald kan worden uit deze wetenschap, zonder dat hier een hoog risico voor de maatschappij aan zit? Hoe halen zij AI uit de pilotfase? Zij laten zien welke beren er op de weg lagen (en liggen) en hoe u door transparantie te geven en de wettelijke en ethische kaders te hanteren, de toepassing van AI écht operationeel maakt.

Lonneke Opsteegh

Lonneke Opsteegh

Datacommunicatie-expert en algemeen bestuurslid Power BI Gebruikersgroep

Break-out sessie B2: De kracht van datavisualisatie: van inzicht naar actie

Lonneke Opsteegh | Datacommunicatie-expert en algemeen bestuurslid van de Power BI gebruikersgroep | Statstories

Veel organisaties investeren stevig in het ontwikkelen van dashboards en rapportages. Daarbij zijn we ook steeds meer visueel ingesteld: we willen grafieken in plaats van tabellen. Maar het effect valt soms tóch tegen…de acties blijven uit. Hoe komt dat? Vaak beschouwen we het opzetten en vormgeven van grafieken binnen dashboards en rapporten als een last-minute klusje. Daarmee wordt het belang van een goed ontwerp sterk onderschat. De schone data, het doordachte datamodel en de zorgvuldige analyses gaan verloren wanneer de uiteindelijke visuele presentatie niet (minstens) even krachtig is. Maar wat maakt een visual nou goed of slecht? Wanneer is een grafiek misleidend, en wanneer niet? Hoe komt het dat twee mensen tot verschillende conclusies kunnen komen op basis van dezelfde figuur? In deze sessie leert u wat een grafiek helder maakt voor álle gebruikers, ook degenen zonder wiskundeknobbel. We duiken in theorieën rond (data-)design, bespreken verschillende grafiekvormen (al gehoord van de dumbbell dot plot of de bullet chart?), analyseren grafieken met klassieke fouten, en onderzoeken hoe u de aandacht van uw doelgroep kunt richten. Na deze sessie herkent u zonder problemen misleidende grafieken en weet u wat er binnen uw organisatie nodig is om de datacommunicatie te optimaliseren.

Joeri de Jong

Joeri de Jong

Gegevenscoördinator bij Gemeente Oosterhout

Jeremy Merfol

Jeremy Merfol

Business Intelligence Specialist bij Conspect ICT

Break-out sessie B3: Informatiegestuurd werken in Oosterhout: de ontwikkeling naar een schaalbaar Datafundament

Joeri de Jong | Gegevenscoördinator | Gemeente Oosterhout & Jeremy Merfol | Business Intelligence Specialist | Conspect ICT

Vanuit de visie op informatiegestuurd werken is de gemeente Oosterhout in 2019 begonnen met het ontwikkelen van het Datafundament. Het Datafundament is de technische omgeving waarin gestructureerde (en mogelijk in de toekomst ook ongestructureerde) gegevens worden verwerkt tot informatie ten behoeve van BI-oplossingen en digitale dienstverlening. In 2020 is het partnership aangegaan met Conspect om het proof of concept Datafundament door te ontwikkelen, te automatiseren en schaalbaar te maken. In deze sessie nemen Jeremy Merfol (Conspect) en Joeri de Jong (gemeente Oosterhout) u mee in de zoektocht, de oplossing en de do’s en dont’s van het ontwikkelen van het Datafundament en hoe dit nu wordt ingezet binnen de Oosterhoutse organisatie en breder in de regionale samenwerking in de Equalit share.

Lunchpauze op het netwerkplein

Tijdens de uitgebreide lunch kunt kiezen voor verschillende broodjes, wraps, salades, sapjes en warme dranken. Er zijn ook vegetarische opties. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte om 1-op-1 gesprekken te voeren en te netwerken met vakgenoten.

Jo-An Kamp

Jo-An Kamp

CCO docent-onderzoeker bij Fontys

Break-out sessie C1: De impact van technologie op de samenleving: hoe wordt u een verantwoordelijke ontwerper van nieuwe technologie?

Jo-An Kamp, docent-onderzoeker bij Fontys Hogescholen

In deze sessie vertelt Jo-An waarom het belangrijk is om na te denken over de impact van technologie op mens en samenleving (en hoe we die gedachten naar de praktijk kunnen brengen). We kijken niet alleen naar technologie vanuit een dystopisch perspectief (wat er mis kan gaan) maar ook vanuit een utopisch perspectief; hoe we de samenleving beter kunnen laten profiteren van de technologie die we ontwerpen en hoe we dingen ‘beter’ kunnen maken. We gaan daarbij onder andere in op de – door Fontys ontwikkelde – Technology Impact Cycle Tool die u kunt vinden op www.tict.io en die u na afloop van deze sessie direct zult kunnen gebruiken in uw eigen beroepspraktijk.

Janita Sluurman

Janita Sluurman

COO bij Datacompetent

Break-out sessie C2: Datagedreven werken: doorbreek bottlenecks door te investeren in datageletterdheid van de medewerkers

Janita Sluurman | COO | Datacompetent

Datagedreven werken is tegenwoordig een zeer populaire term. Zowel nationaal als internationaal zijn organisaties aan het investeren in hun informatievoorziening. Er zijn zelfs bedrijven die hun businessmodel hebben ontwikkeld op data. Het beroep ‘data-scientist’ is daarnaast één van de meest populaire beroepen van dit decennium, en er zijn dan ook veel openstaande data-vacatures. Wij zien veel organisaties stappen zetten op het gebied van visualisatietools, data-opslag, datastrategie en data-governance. Echter, investering in het ontwikkelen van hun eigen mensen blijft achter. Er is een grote focus op hard skills zoals techniek, en er wordt weinig aandacht besteed aan de soft skills (‘human skills’). Hierdoor wordt het steeds lastiger harmonie te vinden in techniek, processen, strategie en cultuur. In deze sessie bespreken wij het standpunt dat datagedreven werken gaat om mensen. U kunt immers goede dashboards en rapportages in omloop hebben, maar deze betekenen weinig als de medewerkers hier niet mee kunnen werken. Medewerkers zorgen er voor dat een organisatie datagedreven kan werken. Maar hoe ontwikkelt u data soft skills? En hoe weet u waar u moet beginnen?

Madeleine Schellaars

Madeleine Schellaars

Product Expert Data & Analytics bij NS

Break-out sessie D1: De Data Quality-visie van NS en het framework dat hierbij helpt

Madeleine Schellaars | Product Expert Data & Analytics | NS

NS heeft veel verschillende soorten data: van data uit financiële- en HR-systemen, tot streaming data van OV-chipkaarttransacties, uit de sensoren van de treinen en uit reisinformatie. Om een (meer) datagedreven organisatie te kunnen worden is het van het allergrootste belang dat de kwaliteit van de data op orde is, zowel in de operatie als voor analytics. De awareness op dit onderwerp groeit snel. Wanneer kan er gezegd worden: “bij oNS is datakwaliteit op orde?” en wat moet er gedaan worden als het antwoord ‘nee’ is. NS heeft hiervoor een DQ-framework ontwikkeld. In deze sessie zal Madeleine Schellaars ingaan op het implementeren van dit framework binnen Treindigitalisering.

Steven Koppenol

Steven Koppenol

Manager IT & Data Analytics bij Visma | Raet

Roon Hulshoff

Roon Hulshoff

Vormgever data-gedreven ontwikkeling bij DMYB

Break-out sessie D2: De daadwerkelijke waarde van datagedreven werken

Steven Koppenol | Manager IT & Data Analytics | Visma | Raet & Roon Hulshoff | Vormgever data-gedreven ontwikkeling | DMYB

Datagedreven initiatieven zijn in de meeste organisaties, al dan niet op afdelingsniveau, in enige vorm wel aanwezig. Er is echter veelal geen organisatiebreed perspectief hoe inzichten uit data over de diverse afdelingen toegepast kunnen worden om zo schaalbaar producten en diensten aan te bieden. Bij de datagedreven ontwikkeling is het dus zeer belangrijk dat er een eenduidige visie en strategie is. Deze zorgen namelijk voor de samenhang en alignment binnen de organisatie in deze ogenschijnlijk logische ontwikkeling én verandering. Om de aanwezige thema’s binnen de data-strategie (zoals leiderschap, techniek, systemen, data en processen) te verbinden met de organisatie en de medewerkers is dit dan ook van wezenlijk belang. De compelling data story maakt dat de data-strategie op een inspirerende en intrigerende wijze wordt overgebracht en geeft antwoord op de vraag waarom deze ontwikkeling, en de hiermee gepaard gaande verandering, noodzakelijk is. Hierdoor wordt iedereen doordrongen van de urgentie en kunnen directie, managers en medewerkers deze begrijpen en vervolgens eenduidig uitdragen. Dit maakt dat er niet zozeer afzonderlijke datagedreven initiatieven worden opgestart, maar iedereen met elkaar, en over de afdelingen heen dezelfde doelen nastreeft. Zo worden (interne) klanten beter begrepen, bereikt en bediend en is de organisatie succesvoller!  Steven Koppenol en Roon Hulshoff geven een inkijk in hoe zij gezamenlijk de datagedreven ontwikkeling van Visma | Raet een boost hebben gegeven. Zij stellen dat daadwerkelijke waarde van datagedreven werken tot uiting komt wanneer er, op basis van de verkregen inzichten, besluitvormingsacties volgen die zich richten op waarderealisatie met een sterke focus op klantbehoefte en eindgebruiker.

Middagpauze op het netwerkplein

Tijdens de middagpauze zijn er verschillende tussendoortjes, warme- en koude drankjes beschikbaar. De laatste ronde 1-op-1 gesprekken vindt nu plaats. In de EventManager kunt u uw geplande gesprekken terugvinden.

Tertia Wiedenhof

Tertia Wiedenhof

Product Owner Global External Fraud Expertise bij Rabobank

Datagedreven werken begint bij uw intuïtie: hoe verleidt u mensen data te gebruiken voor het nemen van betere beslissingen?

Tertia Wiedenhof | Product Owner Global External Fraud Expertise | Rabobank

“De data is incompleet”, “deze cijfers kloppen niet”, “dit dashboard laadt niet snel genoeg”, “deze gegevens worden niet vaak genoeg ververst”. Herkent u dat er allerlei redenen zijn waarom data in uw organisatie niet (goed)gebruikt wordt? Maar zijn die argumenten eigenlijk wel valide? En hoe verleidt u uw organisatie dan wél om data te gebruiken? Op die vraag geeft Tertia Wiedenhof, Product Owner bij de Rabobank, antwoord in een interactieve sessie. Aan de hand van een aantal aansprekende use cases neemt Tertia u mee waarom u data als middel en niet als doel moet zien en hoe u datagedreven werken leuk maakt. Maar ook hoe fake nieuws, artikelen in de Linda, problemen waar je ‘s nachts wakker van ligt, kwalitatieve databronnen, data visualisatie en intuïtie allemaal een rol spelen in het meer datagedreven maken van een organisatie. En waarom u daar helemaal geen grote budgetten voor nodig hebt, maar een hele hoop ook zelf kunt. En hoe u uiteindelijk zorgt dat mensen in uw organisatie betere beslissingen nemen met de hulp van data.

Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar

Filosoof, trendwatcher en inspirator

Er was eens een toekomst: de onvermijdelijke transitie naar Netto Positief

Ruud Veltenaar | filosoof, trendwatcher en inspirator

Het is knap onrustig in de wereld en het lijkt alsof we van crisis naar crisis struikelen. De toenemende chaos en onzekerheid weerspiegelt ook de onrust in onszelf. Goed beschouwd, verkeren in een transitie naar een volgende fase in onze beschaving. Een verandering van tijdperk. En nooit eerder was er een beter moment om onze toekomst opnieuw te reflecteren en vorm te geven. Een kans om de wereld te creëren waarnaar iedereen verlangt, mits we in staat blijken om de chaos te omarmen. Het brengt ons een wereld waar we leven en werken binnen de planetaire grenzen. Een wereld met een meer rechtvaardige maatschappij en inclusieve en vooral betrokken samenleving. Hiervoor moeten wij ons opnieuw verbinden met de natuur, met elkaar en met zelf; de bedoeling. Wie wil je zijn en wat wil je betekenen? Zowel als mens als organisatie?

Technologie en data zijn eminente aanjagers en drijfveren van de onvermijdelijke en onomkeerbare omwenteling. Hoe kan data helpen bij het creëren van een betere, meer duurzame wereld en regeneratieve economie? Hoe zorgen we er voor dat we met data en transparantie inzichtelijk maken wat de impact van bedrijven werkelijk is? Welke bestaande en toekomstige technologieën spelen daarbij een eminente rol? En hoe zorgen we ervoor dat technologie en data worden ingezet om onze democratie en vrijheid te versterken in plaats van verder uit te hollen? Hoe verhouden technologie en data zich in de ontketende toekomst tot onze menselijkheid en ethiek?

Ruud Veltenaar neemt ons mee op expeditie naar de ontketende toekomst. Het belooft een unieke belevenis te worden met fascinerende inzichten, knetterende energie en concrete handvatten hoe we samen echte vooruitgang kunnen creëren. In alle aspecten. Voor iedereen.

Marijn Plomp

Marijn Plomp

Dagvoorzitter Dutch Data Forum

Afsluiting door dagvoorzitter

MARIJN PLOMP | UNIVERSITAIR DOCENT | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Marijn Plomp, universitair docent bij de groep Kennis, Informatie en Innovatie (KIN²) van de Vrije Universiteit Amsterdam en programmamanager bij het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA) sluit de dag af.

Netwerkborrel

Onder het genot van een drankje, bitterbal en andere borrelsnacks sluiten we de dag graag op gepaste wijze af. Praat na met uw collega’s en vakgenoten over de lessen die u heeft geleerd die dag. De borrel wordt u aangeboden door Hot Item.

Podcasts: AI Today Live @ Dutch Data Forum

Tijdens het Dutch Data Forum op 2 november wordt er een verscheidenheid aan podcasts opgenomen rondom AI, Data en Datagedreven werken. Diverse experts en ervaringsdeskundigen komen langs in de AI Today podcaststudio. De presentatie is in handen van Joop Snijder en Niels Naglé. De gesprekken zijn – afhankelijk van het podcastplatform – nog dezelfde dag of anders de dag na het congres te beluisteren via diverse podcastplatforms en via de Heliview EventManager. AI Today Live is genomineerd voor de Belgian Podcast Award in de categorie “Prijs van Oranje”, dit is de prijs voor specifiek Nederlandse podcasts.

Tim Ellens

Tim Ellens

Senior Principal Data Platform bij Valcon

Presentatie: Data Mesh pragmatisch: Is Data Mesh wat voor u en wat is de impact op de technologie en data teams?

Tim Ellens | Senior Principal Data Platform | Valcon

Data Mesh is een hot topic. Decentraliseren van data, data als product en domein gedreven architecturen spelen een belangrijke rol. Het is belangrijk om te weten welke impact dit heeft op de data teams in de organisatie, en op de technologie die deze teams gebruiken. Data Mesh is niet voor elke organisatie een logische volgende stap in de data evolutie. In deze sessie bespreken we op een no-nonsense wijze de evolutie van data in organisaties en waarom Data Mesh nu een hot topic is geworden. Hierbij staan we stil bij welke aspecten u rekening moet houden om voor uzelf na te gaan of Data Mesh een logische volgende stap is.

Jeroen de Groot

Jeroen de Groot

Game-designer en serious game specialist

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist, interviewer, schrijver en dagvoorzitter

Vraaggesprek: Serious Gaming voor Serious Data Driven Business

Jeroen de Groot | Game-designer en serious game specialist

Okay! Je hebt een mooi project rondom Datagedreven Werken gestart! Of je staat aan de vooravond om je datastrategie, dashboards en je data-governance uit te rollen, ondersteund door je data-scientists, data-stewards en allerlei andere top professionals! Maar hoe zit het met je medewerkers? Lopen die niet een sintelbaantje achter? Of inmiddels een marathon? Wat heb je gedaan, of wat kun je doen om die (honderden) mensen allemaal mee te krijgen? Immers, zíj zijn degene die zo direct ‘data gedreven’ moeten gaan werken. Loods je ze door een fraaie powerpoint? Of een reeks inspirerende team-sessies? Of geef je ze een warm advies “lees dat boek maar even!”? In deze sessie gaat Paul van Liempt in gesprek met game-designer en serious game specialist Jeroen de Groot over een manier waarop dit ook anders kan. Leuker laagdrempeliger en veel effectiever!

Jeroen Heerschop

Jeroen Heerschop

Business Intelligence Specialist bij Get Responsive

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist, interviewer, schrijver en dagvoorzitter

Vraaggesprek: waarde halen uit Selfservice BI, op weg naar een meer datagedreven organisatie

Jeroen Heerschop | Business Intelligence Specialist | Get Responsive

In deze sessie gaat Paul van Liempt in gesprek met Business Intelligence Specialist Jeroen Heerschop hoe hij al 6 jaar bezig is om mensen bewust te maken van de kracht van Selfservice BI, via de oplossing Microsoft Power BI. Hij ervaart dagelijks de steeds sterker worden drive van professionals om zelf data te kunnen omzetten naar inzicht. Vanwege druk op de business hebben deze professionals vaak niet meer de tijd om te wachten op anderen om deze inzichten te verschaffen. Veel organisaties zijn daar (nog) niet op voorbereid en “schrikken” er vaak van. Paul en Jeroen komen te spreken over hoe kennisdeling (ook extern), community building en training in vaardigheden (niet in tools) kunnen helpen om waarde hieruit te halen.

Janita Sluurman

Janita Sluurman

COO bij Datacompetent

Paul van Liempt

Paul van Liempt

Journalist, interviewer, schrijver en dagvoorzitter

Vraaggesprek: Datagedreven werken start met datageletterdheid

Janita Sluurman | COO | Datacompetent

Datagedreven werken is tegenwoordig een zeer populaire term. Zowel nationaal als internationaal zijn organisaties aan het investeren in hun informatievoorziening. Er zijn zelfs bedrijven die hun businessmodel hebben ontwikkeld op data. Het beroep ‘data-scientist’ is daarnaast één van de meest populaire beroepen van dit decennium, en er zijn dan ook veel openstaande data-vacatures. Wij zien veel organisaties stappen zetten op het gebied van visualisatietools, dataopslag, datastrategie en data-governance. Echter, investering in het ontwikkelen van hun eigen mensen blijft achter. Er is een grote focus op hard skills zoals techniek, en er wordt weinig aandacht besteed aan de soft skills (‘human skills’). Hierdoor wordt het steeds lastiger harmonie te vinden in techniek, processen, strategie en cultuur. In dit vraaggesprek gaat Paul van Liempt in gesprek met Janita Sluurman, COO bij Datacompetent, over het standpunt dat datagedreven werken gaat om mensen. U kunt immers goede dashboards en rapportages in omloop hebben, maar deze betekenen weinig als de medewerkers hier niet mee kunnen werken. Medewerkers zorgen er voor dat een organisatie datagedreven kan werken. Samen verkennen zij de vraag hoe u data soft skills ontwikkelt? En waar u nu precies het beste kunt beginnen.

Roon Hulshoff

Roon Hulshoff

Vormgever data-gedreven ontwikkeling bij DMYB

Roundtable: succesfactoren voor datagedreven werken

Roon Hulshoff | Vormgever datagedreven ontwikkeling | DMYB

Datagedreven initiatieven zijn in de meeste organisaties, al dan niet op afdelingsniveau, in enige vorm wel aanwezig. Er is echter veelal geen organisatiebreed perspectief hoe inzichten uit data over de diverse afdelingen toegepast kunnen worden om zo schaalbaar producten en diensten aan te bieden. Aan de hand van een aantal stellingen gaan deelnemers tijdens deze roundtable-sessie in gesprek over het ontwikkelen van een eenduidige visie en strategie om te zorgen voor samenhang en alignment binnen de organisatie wanneer het gaat om meer datagedreven te werken. Hoe helpt een gedegen data story dat de data-strategie op een inspirerende en intrigerende wijze wordt overgebracht? En zorg je er voor dat er geen afzonderlijke datagedreven initiatieven worden opgestart, maar dat iedereen met elkaar, en over de afdelingen heen dezelfde doelen nastreeft? Deze roundtable wordt op informele wijze begeleid door Roon Hulshoff met als doel om kennis en concrete handvatten hiervoor te delen. De sessie is toegankelijk voor maximaal 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

Roundtable: Uw next step naar een datagedreven organisatie

Gaetana Gerla | Online gespreksleider

Tijdens deze live roundtable onder leiding van Gaetana Gerla gaat u aan de hand van enkele stellingen samen met uw peers in gesprek over hoe úw next step er uitziet op weg naar een meer datagedreven organisatie. Wat kunt u doen om morgen verder te zijn dan vandaag? Hoe bent u morgen een meer data driven business dan vandaag? Deze roundtable een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere professionals uit uw vakgebied om met hen van gedachten te wisselen. Deze sessie is toegankelijk voor maximaal 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity bij VKA / DAMA

Roundtable: Datamanagement en data-governance; van grip op data tot waardecreatie

Christian Verhagen, management consultant en lead data maturity

Tijdens deze live roundtable onder leiding van Gaetana Ferla gaat u aan de hand van enkele stellingen samen met uw peers in gesprek over hoe úw next step er uitziet op weg naar een meer datagedreven organisatie. Wat kunt u doen om morgen verder te zijn dan vandaag? Hoe bent u morgen een meer data driven business dan vandaag? Deze roundtable een mooie gelegenheid om in contact te komen met andere professionals uit uw vakgebied om met hen van gedachten te wisselen. Deze sessie is toegankelijk voor maximaal 15 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

logo dama
Ruud Veltenaar

Ruud Veltenaar

Filosoof, trendwatcher en inspirator

Once upon a Future - Aftertalk

Ruud Veltenaar | filosoof, trendwatcher en inspirator

Exclusief voor de deelnemers aan het Dutch Data Forum is er een online aftertalk met Ruud Veltenaar. Tijdens deze driekwartier durende online sessie is er volop ruimte voor interactie en het stellen van (verdiepings)vragen naar aanleiding van zijn keynote “Er was eens een toekomst: de onvermijdelijke transitie naar Netto Positief”.

Het is knap onrustig in de wereld en het lijkt alsof we van crisis naar crisis struikelen. De toenemende chaos en onzekerheid weerspiegelt ook de onrust in onszelf. Goed beschouwd, verkeren in een transitie naar een volgende fase in onze beschaving. Een verandering van tijdperk. En nooit eerder was er een beter moment om onze toekomst opnieuw te reflecteren en vorm te geven. Een kans om de wereld te creëren waarnaar iedereen verlangt, mits we in staat blijken om de chaos te omarmen. Het brengt ons een wereld waar we leven en werken binnen de planetaire grenzen. Een wereld met een meer rechtvaardige maatschappij en inclusieve en vooral betrokken samenleving. Hiervoor moeten wij ons opnieuw verbinden met de natuur, met elkaar en met zelf; de bedoeling. Wie wil je zijn en wat wil je betekenen? Zowel als mens als organisatie?

Technologie en data zijn eminente aanjagers en drijfveren van de onvermijdelijke en onomkeerbare omwenteling. Hoe kan data helpen bij het creëren van een betere, meer duurzame wereld en regeneratieve economie? Hoe zorgen we data en transparantie inzichtelijk maakt wat de impact van bedrijven werkelijk is? Welke bestaande en toekomstige technologieën spelen daarbij een eminente rol? En hoe zorgen we ervoor dat technologie en data worden ingezet om onze democratie en vrijheid te versterken in plaats van verder uit te hollen? Hoe verhouden technologie en data zich in de ontketende toekomst tot onze menselijkheid en ethiek?

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!