Sylvia Vertegaal

Strategisch Adviseur Digitalisering, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sylvia Vertegaal is een ervaren consultant en adviseur op het gebied van inkoop en factuurprocessen. Ze heeft diverse inkoopoptimalisaties uitgevoerd bij zowel de (rijks)overheid als het bedrijfsleven. In projecten is het realiseren van een digitaal P2P proces, door middel van e-facturatie en digitale inkoop een van haar grote drijfveren.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op basis van Europese en nationale regelgeving is e-factureren wettelijk verplicht voor overheden. In Nederland is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor de implementatie ervan bij overheden.

mbzk

Social Share