Kees-Jan Kolb

Kees Jan Kolb

IV-Expert IAM bij de Nederlandse Politie

Kees jan Kolb is meer dan twee jaar werkzaam bij Politie Nederland als IV Expert IAM, daarvoor werkte hij bij Erasmus MC, waar hij als informatiemanager de processen voor IAM heeft beschreven en IGA oplossing heeft ge√Įmplementeerd.

Nederlandse Politie

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Social Share