Olivier van der Post, MA, MSc

Senior Beleidsmedewerker CIO Rijk bij Ministerie BZK

Vanuit CIO Rijk heb ik de voor de ontwikkeling van een gedragen Rijksbrede strategie voor IAM. Hiervoor hen ik meer dan 20 jaar ervaring bij verschillende grote organisaties (o.a. Min. JenV, ING, EY) op het deels overlappende vakgebieden IT-Asset Management (ITAM) en Service Management. Mede Oprichter van de vereniging ITAM. Opleiding: Psychologie (MA), Cybersecurity (MSc)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De directie CIO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevordert de optimale vormgeving van de informatisering en ICT in het Rijk en zbo’s.

De directie CIO Rijk heeft tot doel het bevorderen van de voortgang en kwaliteit van de digitalisering van individuele organisaties, het bevorderen van de interoperabiliteit tussen organisaties en consistentie richting doelgroepen, het verminderen van de risico’s bij digitalisering en het verlagen van de kosten (en beslag op andere resources) van digitalisering.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!