Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over de activiteiten van Heliview Holding BV op eenvoudige wijze breed toegankelijk te maken.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Ondanks het bovenstaande zijn er aan de op de website vermelde informatie geen rechten te ontlenen. Deze website geeft nadrukkelijk geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel met ons contact op te nemen.

Gebruik website

Op alle informatie, tekst en foto’s op deze website, zowel de zelfgemaakte foto’s, als de foto’s die aangeleverd zijn door derde, geldt copyright. Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinde dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website.

Externe links

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze website. Heliview Conferences & Training BV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.