CPE punten

Verdien Continuing Professional Education Credits (CPE) punten voor de CISSP certificering

Tijdens Security Leadership is het mogelijk om Continuing Professional Education Credits (CPE) punten voor de CISSP certificering te behalen. Om de certificering te mogen behouden, moeten er jaarlijks punten behaald worden. Ook door deelname aan het congres kun je punten aanvragen. Check hiervoor bij de registratiebalie bij binnen komst in en bij vertrek uit. Na het congres ontvang je van Heliview een bewijs van deelname die je kunt gebruiken voor het aanvragen van de punten. In samenwerking met SECO-Institute garanderen we je 5 CPE punten!

Bewijs van deelname fysiek congres

Iedere deelnemer ontvangt van ons een bewijs van deelname. Wil je dit bewijs van deelname gebruiken voor het aanvragen van CPE punten, dan is het belangrijk dat je uitcheckt bij onze registratiebalie. Mocht de instantie die deze punten uitgeeft, erom vragen dan is deze registratielijst in het bezit van Heliview. Heb je je niet uitgecheckt, dan is het geheel aan jezelf om het aantal aanwezige uren te verantwoorden.

Bewijs van deelname online congres

Iedere deelnemer van het online congres ontvangt van ons een bewijs van deelname. Je hoeft hier zelf niks voor te ondernemen. Wil je dit bewijs van deelname gebruiken voor het aanvragen van (C)PE punten, dan is het belangrijk dat je dezelfde urenregistratie indient bij deze instantie. Mocht de instantie die deze punten uitgeeft, erom vragen dan is deze lijst met urenoverzicht in het bezit van Heliview.