Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

VOORZITTER WERKGROEP ZONERING, EFPC N.V.

Gerdian is gecertificeerde hoger veiligheidskundige werkzaam als Managing Partner en als consultant bij EFPC Risk & Safety Consultants. Hij is gespecialiseerd in het opstellen van gevarenzone-indelingen met betrekking tot gas- en/of stofexplosiegevaar, het beoordelen van explosierisico’s en het opstellen van Explosieveiligheidsdocumenten. Daarnaast is hij meer dan 20 jaar lid van de normcommissie ‘Explosieveiligheid‘ (voorheen ‘Elektrisch materieel in verband met ontploffingsgevaar‘) en heeft meer dan 30 jaar ervaring met explosieveiligheid. Gerdian is voorzitter van de werkgroep ‘Zonering’

Social Share