Jef Snoeys

European Standardization Committee CEN TC 305 van CEN-CENELEC

Jef Snoeys trad in april 2022 in dienst bij Inburex Consulting als Principal Consultant. Voordien werkte hij bijna 30 jaar voor Fike Corporation waarvan de laatste 5 jaren als wetenschapper en consultant. Zodoende heeft hij ervaring en expertise vergaard op het gebied van explosieveiligheid, onderzoek en standaardisatie. Jef is een actief werkend lid van de Europese Normalisatiecommissie CEN TC 305, alsook andere internationale commissies, zoals de Noord-Amerikaanse commissies NFPA 68 en NFPA 69. Hij heeft verschillende standaardisatiecommissies geleid bij de oprichting, herziening en het handhaven van lokale en mondiale regelgevingsnormen. Jef heeft onderzoeksactiviteiten en apparatuur kwalificatietests gecoördineerd bij verschillende internationale testcentra, waaronder Ineris (Frankrijk), Gexcon (Noorwegen), FSA (Duitsland), HSL (VK) en Fike (VS). Als officiële Fike-afgevaardigde, nam hij deel aan verschillende door de EU gefinancierde projecten zoals DESC (2005) – de ontwikkeling van een computercode om het verloop en de gevolgen van stofexplosies te simuleren, en HYSEA (2014) – H2020-project over het verbeteren van de waterstofveiligheid voor energietoepassingen door pre-normatief onderzoek naar het ontlasten van de overdruk die optreedt bij waterstofexplosies. Hij geeft veel trainingen en lezingen over het onderwerp stofexplosie en bescherming. Hij doceert jaarlijks aan de CPD Faculteit Ingenieurswetenschappen in Leeds over gas, damp en stof explosiegevaren, bescherming, mitigatie en voorspelling. Jef heeft verschillende onderzoek papers gepubliceerd en is ook coauteur van meerdere publicaties. Hij heeft ook verschillende patenten op innoverende oplossingen met betrekking tot explosiebeveiliging.

Social Share