Martijn Hunsche

Management Consultant bij VKA

Martijn Hunsche is management consultant bij Verdonck, Klooster & Associates. Al meer dan 30 jaar adviseert hij organisaties bij de inzet van ICT op het gebied van architectuur, cybersecurity, data en privacy. Martijn excelleert in complexe vraagstukken op het snijvlak van organisatie en ICT, en krijgt een kick in het samen vinden van creatieve en eenvoudige oplossingen.

VKA

Bij VKA staan onze opdrachtgevers voor grote uitdagingen. Wij geloven er in dat digitalisering bij uitstek een middel is om uitdagingen op te lossen. Maar dat is niet eenvoudig. Vaak zien we dat projecten verzanden en vastlopen, terwijl ze juist met oplossingen zouden moeten komen: stakeholders met tegengestelde belangen, verschillende visies op de oplossing, een beperkt budget, verouderde ICT waar je iets mee moet en dan ook nog allemaal technologische (on)mogelijkheden die wel of niet de oplossing kunnen bieden… Overzicht houden is dan al een hele prestatie, laat staan het project tot een goed einde brengen.

Social Share