Programma

1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

6 juni 2024

Jaarcongres ATEX & Process Safety

Ontvangst en registratie

We heten u van harte welkom op Locatie 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Parkeren is gratis en station ‘s-Hertogenbosch is op 18 minuten loopafstand.

Na uw registratie staat de koffie en thee voor u klaar op de beursvloer.

Marit van Bohemen

Marit van Bohemen

Dagvoorzitter

Welkomstwoord en opening dagvoorzitter Marit van Bohemen

Marit van Bohemen, Dagvoorzitter

Dagvoorzitter Marit van Bohemen opent de dag op gepaste wijze. Ze neemt je mee in een volledig verzorgde dag, vol interactie en kennisdeling.

Paul van Norden

Paul van Norden

ATEX Expert van FrieslandCampina

Leren van incidenten die bijna of helemaal mis gingen!

Paul van Norden, ATEX Expert, FrieslandCampina

Wie incidenten deelt verlaagt de kans dat ze zich vermenigvuldigen! Dat is de insteek van deze lezing: om vanuit een aantal boeiende incidenten belangrijke leerpunten te halen, die breder toepasbaar zijn dan de betreffende situatie alleen.

Paul van Norden is sinds 2017 global ATEX expert binnen FrieslandCampina en is in deze hoedanigheid betrokken bij onderzoeken van (bijna)incidenten. Vóór 2017 heeft hij menig gasexplosie onderzocht. Hij zal vertellen over incidenten binnen en buiten FrieslandCampina: de oorzaken, leerpunten, hoe lessen te delen, en tips voor incident-onderzoeken. Hij hoopt u op zijn minst één eye-opener mee te geven!

FrieslandCampina
Jop Groeneweg

Jop Groeneweg

Professor of Safety In healthcare, Universiteit Leiden

Van goed naar excellent: de volgende stap in veiligheid

Jop Groeneweg, Professor of Safety In healthcare, Universiteit Leiden

Veel organisaties zien hun veiligheidsprestaties stagneren en zoeken naar methodes om verder te verbeteren. Een van de problemen waar men tegenaan loopt is: ‘waar kan nog van geleerd worden?’. Het aantal ongelukken is gelukkig sterk afgenomen waardoor incidentanalyses in afnemende mate een bron van informatie worden. In deze interactieve keynote zal een alternatieve bron worden besproken: leren van excellente organisaties. Wat is het verschil tussen ‘goed’ en ‘excellent’ en hoe kunnen we die volgende stap maken? Er is veel kennis over hoe er verbetert kan worden op de werkvloer en hoe je dit inzet voor jouw organisatie. Hoe kunnen we het tot nu toe onderbenutte potentieel van de werknemers benutten die goede ideeën hebben maar waar nu niets mee gedaan wordt. In deze sessie worden praktische tips gegeven hoe organisaties de volgende stap kunnen zetten in het verbeteren van hun veiligheidsprestaties.

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken op de beursvloer

Verse koffie, thee, fruitwater en mineraalwater en een Brabantse traktatie staat voor u klaar. De eerste 1-op-1 gesprekken vinden plaats. In de EventManager kun je je geplande gesprekken terugvinden.

Jeroen van der Prijt

Jeroen van der Prijt

Industrial Consultant, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Hugo Weerdenburg

Hugo Weerdenburg

Senior Process Engineer, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Explosieveilig ontwerpen van complexe, industriële, multidisciplinaire projecten

Jeroen van der Prijt, Industrial Consultant & Hugo Weerdenburg, Senior Process Engineer, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Bij het realiseren van complexe, industriële projecten is de samenwerking tussen de verschillende disciplines essentieel. De unieke samenwerking tussen engineers en consultants is binnen Bilfinger Tebodin een beproefde werkmethode die hier invulling aan geeft. Wij nemen u graag mee in het ontwerp van dergelijke complexe, industriële, multidisciplinaire projecten. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij de uitgevoerde risico studies zoals OBRA (en Ex-LOPA. OBRA staat voor Occupational Building Risk Assessment; het beoordelen van de risico’s voor werknemers die hun werkzaamheden uitvoeren in een gebouw in de nabijheid van een procesinstallatie met gevaarlijke stoffen. Ex-LOPA staat voor een Layer Of Protection Analysis met betrekking tot explosieveiligheid.

Adrish Tewarie

Adrish Tewarie

Game-based learning expert, Play it

Ontdek hoe jouw bedrijf de kracht van game-based learning kan gebruiken voor veiligheidstraining

Adrish Tewarie, Game-based learning experts, Play it

Play it ontwikkelt game-based learningoplossingen die (productie)bedrijven helpen om veiligheidsopleidingen op een innovatieve en efficiënte manier te implementeren. Onze oplossing Play it Safe laat je toe om werknemers te trainen op het gebied van veiligheid en risicopreventie op de werkplek in de breedste zin van het woord. De focus van game-based learning ligt op leerinhoud overbrengen op een interactieve en als gevolg ook boeiende manier door werknemers handelingen te laten ervaren. Onveilige situaties worden gesimuleerd in een veilige omgeving en dat via desktop pc, mobiel met de smartphone, via tablet en laptop of zelfs VR. Dankzij deze aanpak verhogen bedrijven gevoelig de kans om bij medewerkers het juiste bewustzijn te creëren, vaardigheden te ontwikkelen en gedragingen te veranderen. Veiligheidstrainingen worden toegankelijk, leuk en beheersbaar terwijl het bedrijf tegelijk inzicht krijgt in de vooruitgang van het personeel.

  • Leer hoe je de kracht van gametechnologie aanwendt om je boodschap over te brengen
  • Ontdek wat de impact is van game-based opleidingen op je veiligheidsbeleid
  • Ervaar hoe andere bedrijven veiligheidsincidenten verlagen met game-based learning
Emiel Roestenburg

Emiel Roestenburg

Technical Safety Consultant, Process safety van Bureau Veritas B.V.

Mechanische beveiligingen van papier tot de praktijk.

Emiel Roestenburg, Technical Safety Consultant, Process safety | Bureau Veritas B.V.

Mechanische beveiligingen zijn vaak de laatste barrières voor het voorkomen van overdruk boven de ontwerp condities van proces apparatuur. Door verschillende omstandigheden tijdens het gebruik of tijdens de ontwerpfase van de mechanische beveiligingen, kunnen deze niet of onvoldoende werken als ze worden aangesproken. Het falen van mechanische beveiligingen als ze worden aangesproken, lijdt vaak tot een gevaarlijke en ongewenste situatie doordat procesapparatuur bezwijkt en de inhoud met kracht vrijkomt. Tijdens deze sessie worden praktische tips gegeven hoe dit kan worden voorkomen, en welke stappen je kunt nemen van ontwerpfase, gebruikersfase tot en met einde van de technische levensduur.

Robin Burgers

Robin Burgers

Algemeen directeur, Deconcern B.V.

Efficiëntie in explosieveiligheid: Automatisering maakt de expert vrij

Robin Burgers, Algemeen Directeur, Deconcern

Bedrijven die ATEX-stoffen gebruiken zijn genoodzaakt om allerlei veiligheidsstudies en documentatie te maken om te voldoen aan bijvoorbeeld vergunnings- & verzekeringseisen. Daarnaast is het voor de veiligheid van collega’s uiteraard erg belangrijk dat de werkgebieden juist worden ingedeeld op explosie- en brandrisico. Zo kunnen incidenten met de juiste maatregelen worden voorkomen.

We weten dat deze taken nou eenmaal noodzakelijk zijn bij het werken met ATEX-gevoelige stoffen, toch is het opstellen van deze veiligheidsstudies en documentatie een tijdrovend en kostbaar proces. Het kost vaak veel tijd en geld om te inventariseren welke stoffen er aanwezig zijn en welke daarvan explosiegevaarlijk zijn. Vervolgens moet er ook nog per stof de juiste eigenschappen worden opgezocht om de veiligheidsstudies uit te voeren en documentatie op te stellen. Dit kostbare proces van dataverzameling kan anders worden ingericht.

Tijdens deze Break-out neemt onze ADR veiligheidsadviseur Robin Burgers u mee in het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD) waarbij automatisering het werk van de specialist ondersteunt en niet vervangt. Zo kan u, net zoals andere veiligheidsspecialisten, uw kennis gebruiken waar het er echt toe doet: het beheersen van de explosierisico’s en het verbeteren van bedrijfsprocessen

Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

VOORZITTER WERKGROEP ZONERING, EFPC N.V.

Herziening NPR 7910-1

Gerdian Jansen, Voorzitter Werkgroep Zonering, EFPC

De NPR 7910-1 zal worden herzien, waarbij deze weer in overeenstemming zal worden gebracht met de nieuwste inzichten van de bovenliggende norm en praktijksituaties.
Zoals bij het toepassingsgebied van de huidige versie van de NPR 7910-1 is aangegeven, geeft de praktijkrichtlijn voor de gevarenzone-indeling een gemakkelijk uitvoerbare aanpak gebaseerd op aannamen die een sterke vereenvoudiging inhouden van in werkelijkheid veelal zeer gecompliceerde situaties. Tijdens de workshop zal worden nagevraagd of volgens de aanwezigen deze doelstelling nog steeds als richtinggevend moet wordt beschouwd.
Ook zal worden aangegeven wat de ideeën van de werkgroep zijn en zullen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige uitgave van de praktijkrichtlijn worden toegelicht.
Ook kunnen de aanwezigen onderwerpen inbrengen die in overweging zullen worden genomen bij de herziening van de NPR 7910-1 en kunnen onjuistheden en/of omissies op de huidige uitgave van de praktijkrichtlijn worden doorgegeven.

Arthur Hilton

Arthur Hilton

ATEX Specialist van ROVC Technische Opleidingen

Kaarn Stepanosian

Kaarn Stepanosian

IECEx, ATEX, CSA and UL expert and trainer van ROVC Technische Opleidingen

Van modulair naar functiegericht: Veiligheid moet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn

Arthur Hilton, ATEX Specialist & Kaarn Stepanosian, IECEx, ATEX, CSA and UL expert and trainer | | ROVC Technische Opleidingen

Modulaire opbouw heeft altijd structuur geboden aan trainingen in explosieveiligheid, maar voor veel functies is niet noodzakelijkerwijs de kennis nodig die in het modulaire schema wordt gevraagd. We hebben een trend opgemerkt, vooral bij middelgrote en kleine bedrijven maar ook over de hele sector, met een vraag naar opleidingen die aansluiten bij de capaciteiten/kwaliteiten van de werknemer. De cursus moet alle benodigde informatie, theorie en praktijk, bieden zonder overbodige ballast, waardoor de kandidaat volledig betrokken blijft bij de cursus zonder overspoeld te zijn met te veel of onnodige informatie. Van modulair opgebouwde trainingen naar functiegerichte trainingen.

Selin Firat

Selin Firat

Exproof Product Manager

Removing the barriers by using barrier glands!

Selin Firat, Exproof Product Manager

Hazardous Area regulations are always changing and developing to better meet the needs of protecting people and assets in areas where explosive gases or dusts may be present.

One area that has seen dramatic changes over recent times is the application and selection of flameproof barrier type glands in accordance with EN60079-14  – and that change has not always been well received, nor well understood by installers. In 2013 changes were made, removing the old selection method that had been in place since 2002 and now the standards are preparing to change again. We will explain in simple terms how barrier glands function, their importance and what the proposed changes will make to users.

Learning points:

  • How barrier glands work
  • Selection and erection in accordance with EN60079-14
  • EN60079-14: evolving standard
Gerold Kort

Gerold Kort

Senior ATEX Consultant, Kader Group

Wat je moet weten over waterstof en explosieveiligheid!

Gerold Kort, Senior ATEX Consultant, Kader Group

Explosiegevaarlijke situaties, die kunnen resulteren in explosies, komen veel voor in de industrie. Vanwege de energietransitie zal de productie, transport en opslag van waterstof, als energiedrager, significant toenemen. In deze break-outsessie wordt ingegaan op de bijzondere eigenschappen van waterstof en de specifieke gevolgen voor de explosieveiligheid. Ook wordt ingegaan op welke maatregelen de explosierisico’s adequaat beheersen.

Alex Brady

Alex Brady

Territory Manager EMEA van Expo technologies

Martha Carillo

Martha Carillo

Certification & Consultancy Manager van Expo technologies

Overview of changes to IEC standard 60079-2 – did some projects just become simpler?

Alex Brady, Territory Manager EMEA | Expo technologies &Martha Carillo, Certification & Consultancy Manager | Expo technologies

Hazardous areas, where concentrations of flammable gases, vapours, or dusts can be present, provide some of the greatest safety challenges across facility design, construction, and installation.

With multiple protection options for electrical equipment, engineers must determine the most cost-effective method to mitigate the risks, while ensuring compliance with a plethora of UKEX, ATEX, and other certification schemes and standards.

One of the simplest and most flexible protection methods is Purge and Pressurization (Ex p) which is covered by IEC standard 60079-2.

The 6th edition of this standard was first published in 2014. After the latest review process, we now have sight of the final draft of Edition 7 which is due to be published in May 2024.
The introduction to the standard helpfully lists the various updates proposed and highlights 38 “Major Technical Changes. For simplicity, we have grouped the major changes into 4 broad areas:

1. Changes around the pressurization control system – for instance, clarification of the safety devices and safety control functions required, and how they should be verified before use.

2. Changes that impact the completed “pressurized equipment” (enclosure & pressurization control system) – for instance, additional security protection for manual overrides or bypasses that permit the system to operate when not pressurized.

3. Relaxation of some previous restrictions around low-powered cells & batteries used for computer backup

4. Introduction of gas leak detection as a possible mitigation method for some systems with an Internal Source of Release

The presentation will briefly discuss the first 2 areas, but will primarily focus on the last 2, highlighting, with project case studies, how they could simplify projects and, potentially reduce cost & time.

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken op de beursvloer

Er staat een uitgebreid luncharrangement voor u klaar. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte om 1-op-1 gesprekken te voeren en te netwerken met uw vakgenoten. In de EventManager kunt u uw geplande gesprekken terugvinden.

Arief Dahoe

Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosies: Fenomenologie, Dynamica en Mitigatie

Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen veelvuldig voor in de industrie. Er bestaat wetgeving (ATEX) die een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen te implementeren. Zodat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie moet worden toegepast voor de explosieveiligheid. Alleen dat de risico’s zo goed als mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (Hazardous Area Classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Het doel van deze presentatie is om inzicht te verschaffen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie. Met een nadruk op methoden gebaseerd op explosieparameters. Het dynamisch gedrag van voornoemde explosieparameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Gevolgd door de experimentele bepaling van explosie parameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging conform de ATEX wetgeving. De rol van vlam-geomtrie interactie in het deflagratie-detonatie-transitie mechanisme komt ook aan bod.

Kees de Kraker

Kees de Kraker

Specialist Procesveiligheid bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Gosia Tabaka

Gosia Tabaka

Senior arbeidsinspecteur van Nederlandse Arbeidsinspectie

Erik Krops

Erik Krops

Senior Adviseur Arboveiligheid, KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

De aanvullende risico inventarisatie en -evaluatie -ARIE- in de praktijk

Kees de Kraker, Specialist Procesveiligheid & Gosia Tabaka, Senior Arbeidsinspecteur, Nederlandse Arbeidsinspectie & Erik Krops, Senior Adviseur Arboveiligheid, KWA Bedrijfsadviseurs

Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is het mogelijk dat u aan de nieuwe regels uit de ARIE regeling moet voldoen.

Deze regeling is er op gericht dat veilig wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en zo ongevallen met deze stoffen worden voorkomen.

Schrijf u in voor deze breakoutsessie en weet na, een korte uitleg over de regeling en de reikwijdte ervan, of uw bedrijf aan de regels uit de ARIE regeling moet voldoen.

Verder staat vooral de praktijk centraal tijdens deze breakout sessie. Laat u uit eerste hand informeren door ervaringsdeskundigen van KWA bedrijfsadviseurs en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Leer op welke wijze u invulling kunt geven aan de verplichtingen, waaronder het inrichten van een veiligheidsbeheerssysteem, het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van scenario’s.

Na afloop heeft u een overzicht van de verplichtingen en wat deze voor uw bedrijf betekenen.

Albert Schuiling

Albert Schuiling

DGA van Conductive Opleiding & Advies B.V.

Fokko van de Koppel

Fokko van de Koppel

Mede-Eigenaar van FT-HSE B.V.

Beoordelen niet ex-apparatuur voor gebruik in een zone

Albert Schuiling, DGA | Conductive Opleiding & Advies B.V & Fokko van de Koppel, Mede-Eigenaar | FT-HSE B.V.

Sinds begin 2020 is het niet meer toegestaan om potentiële ontstekingsbronnen binnen een zone te introduceren met alternatieve veiligheidsmaatregelen zoals gasdetectie en een werkvergunning. Voor veel bedrijven heeft deze aanpassing van het Arbeids- omstandighedenbesluit veel invloed op de bedrijfspraktijk.

De NTA 7914 bied handvatten voor het gebruiken van niet ex-apparatuur in een zone 2 of 22. Een voorwaarde voor het gebruik van deze apparatuur in de gevarenzone is dat er een ontstekingsanalyse wordt uitgevoerd om te beoordelen of er in het gebruik geen potentiële ontstekingsbronnen aanwezig zijn.

Het uitvoeren van zo’n ontstekingsanalyse is echter niet zo makkelijk als het soms lijkt. In deze break-out sessie zullen we laten zien welke stappen allemaal doorlopen moeten worden bij het uitvoeren van een ontstekingsanalyse middels een praktijkvoorbeeld.

Jef Snoeys

Jef Snoeys

European Standardization Committee CEN TC 305 van CEN-CENELEC

Constructieve explosieveiligheid in de praktijk

Jef Snoeys, European Standardization Committee CEN TC 305 van CEN-CENELEC

In deze sessie over explosiebeveiliging worden voornamelijk constructieve maatregelen besproken.  Waar preventieve maatregelen de waarschijnlijkheid van het optreden van een explosie reduceren, zijn constructieve beveiligingen erop gericht de uitwerkingen van optredende explosies te beheersen. Sommige beveiligingssystemen zullen zowel de explosiedruk als explosievlam controleren, maar in sommige gevallen zal het volstaan om enkel de explosievlam te stoppen.  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden verschillende toepassingen besproken van constructieve explosiebeveiligingsmaatregelen waarbij het vooropgestelde doel, het beheersen van explosiedruk en/of explosievlammen, bereikt kan worden op verschillende manieren. Omwille van de nodige hoge bedrijfszekerheid die er verwacht wordt van constructieve explosiebeveiligingssystemen, wordt er in deze sessie ook ingegaan op normering en certificatie van deze systemen.  Deze sessie is gericht op professionals die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen van installaties in sectoren waar explosiegevaar aanwezig is en benadrukt het belang van proactieve maatregelen om personeel en apparatuur te beschermen.

Marc Roelen

Marc Roelen

Projectleider bij Waterschap Brabantse Delta

Marjolijn Nijsen

Marjolijn Nijsen

Teammanager Onderhoudsstrategie bij Waterschap Brabantse Delta

De totstandkoming van het ATEX Handboek

Marc Roelen, Projectleider & Marjolijn Nijsen, Teammanager Onderhoudsstrategie, Waterschap Brabantse Delta

Binnen het Waterschap Brabantse Delta zien we dat het aantal ATEX-installaties alleen maar zal toenemen. Deze installaties zijn nodig om het afvalwater te zuiveren en voor energieterugwinning. Er komt steeds meer aandacht voor ATEX-beheersing, zowel bij ons als bij andere overheden en leveranciers.  Het Waterschap Brabantse Delta heeft een algemeen document opgesteld, waarin de werkmethoden en beheersmaatregelen zijn beschreven die van toepassing zijn in de gevarenzones. Dit document heeft de naam “ATEX Handboek” gekregen. Met dit handboek borgen we – voor nu en voor later – dat we veilig bedrijf kunnen voeren met de ATEX-installaties.

Tijdens deze break-out sessie zullen Marjolijn Nijssen (Teammanager Onderhoudsstrategie) en Marc Roelen (Projectleider Bouwen) u meenemen op de reis die we gemaakt hebben om tot ons ATEX Handboek te komen. Kom naar ons verhaal luisteren, leer van onze lessons learned en stel jouw vragen in het interactieve deel!

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken op de beursvloer

Tijdens de middagpauze staan warme en koude dranken voor u klaar. Ook wordt er nog een Brabantse lekkernij aangeboden.  De laatste ronde 1-op-1 gesprekken vindt nu plaats. In de EventManager kunt u de geplande gesprekken terugvinden.

Ad van Riel

Ad van Riel

Directeur van REASeuro

Explosieve Veiligheid voor een Risicovrije Samenleving

Ad van Riel, Directeur, REASeuro

REASeuro is gespecialiseerd in het opsporen en veiligstellen van oude oorlogsexplosieven, en biedt geavanceerde oplossingen voor veiligheidsvraagstukken met betrekking tot explosieven. Het bedrijf ondersteunt instanties zoals de politie en Koninklijke Marechaussee.

Als keynote spreker deelt directeur Ad van Riel zijn diepgaande inzichten in een cruciaal domein: het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Tijdens deze sessie belicht hij de betekenis van veiligheid als het kloppende hart van hun onderneming.

Wat heeft REASeuro te maken met ATEX & Process Safety? Voor beide staat slechts één product voorop: Veiligheid. Het bedrijf draagt effectieve oplossingen aan voor complexe veiligheidsuitdagingen, waarmee het bijdraagt aan het creëren van een veiligere samenleving. Met een focus op een 0-ongevallenbeleid en risicobeheersing. Dit betekent risico’s managen en aangaan, dus geen risico’s mijden.

Marit van Bohemen

Marit van Bohemen

Dagvoorzitter

Afsluiting door de dagvoorzitter

Marit van Bohemen, Dagvoorzitter

Op informele wijze sluit Marit van Bohemen de 15e editie van het ATEX & Process Safety congres af. U krijgt een korte samenvatting van wat de dag heeft gebracht en welke inzichten zijzelf en waarschijnlijk ook u heeft gekregen. Ze nodigt u uit om deel te nemen aan de netwerkborrel om daar met vakgenoten de dag terug te blikken.

Netwerkborrel

Alle sprekers, deelnemers en partners worden uitgenodigd om op een informele wijze na te praten van deze 15e editie van ATEX & Process safety.

Programmacommissie

Gerdian Jansen

Gerdian Jansen

VOORZITTER WERKGROEP ZONERING, EFPC N.V.

Fokko van de Koppel

Fokko van de Koppel

Mede-Eigenaar van FT-HSE B.V.

Paul van Norden

Paul van Norden

ATEX Expert van FrieslandCampina

Karel Neleman

Karel Neleman

ATEX-DOCENT BIJ NCOI

Meld u vandaag nog aan en laat u inspireren!

Claim uw ticket

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!