Arno Mensink

Specialist Chemische Veiligheid bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Arno is sinds 2020 werkzaam bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA, voorheen Inspectie SZW). Hier vervult hij de rol als specialist Chemische Veiligheid. Het hoofdonderwerp waar Arno zich bij de Inspectie mee bezighoudt is explosieveiligheid, maar hij heeft onder andere ook opsporen van ontplofbare oorlogsresten en gasdeskundige tankschepen in zijn portefeuille. Daarnaast is Arno onderdeel van verschillende werkgroepen binnen de PGS-organisatie. Voor zijn werk bij de Arbeidsinspectie is hij een aantal jaar werkzaam geweest voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook zijn studie Scheikunde heeft gevolgd.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

  • de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers).
  • het Besluit risico’s zware ongevallen en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen).
  • de Kernenergiewet ter bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s.
  • een aantal Warenwetbesluiten voor wat betreft de veiligheid van producten voor de professionele markt.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!