Gosia Tabaka

Senior arbeidsinspecteur van Nederlandse Arbeidsinspectie

Werkzaam als senior arbeidsinspecteur bij de Nederlandse arbeidsinspectie. Als senior arbeidsinspecteur hou ik mij bezig met ongevalsonderzoek bij majeure risicobedrijven. Zowel zelf ongevalsonderzoeken doen als adviseren en ondersteunen van mijn collega inspecteurs. Daarnaast inspecteer ik de majeure risicobedrijven binnen de kaders van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Mijn achtergrond ligt in de chemie en het toezicht op majeure risicobedrijven. Ik ben geschoold in scheikunde aan de Universiteit im. A. Mickiewicz in Poznan (Polen) en heb later de opleiding Management of Safety, Health en Environment genoten aan de TU Delft.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

  • De Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers).
  • Het Besluit risico’s zware ongevallen en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico’s voor werknemers en de omgeving van
  • Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen).
  • De Kernenergiewet ter bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s.
  • Een aantal Warenwetbesluiten voor wat betreft de veiligheid van producten voor de professionele markt.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!