Jop Groeneweg

Professor of Safety In healthcare, Universiteit Leiden

Jop Groeneweg is hoogleraar Veiligheid in de gezondheidszorg aan de Technische Universiteit Delft en expert op het gebied van menselijke factoren aan de Universiteit Leiden en onderzoeksinstituut TNO. Jop is cognitief psycholoog en probeert een relatie te leggen tussen gedrag en de manier waarop onze hersenen werken in interactie met de werkomgeving. De afgelopen vier decennia heeft hij gewerkt aan verschillende projecten om de veiligheid in een reeks van domeinen zoals de petrochemische industrie, de spoorwegen en het wegverkeer te verbeteren. De focus van zijn huidige onderzoek ligt op het ontwikkelen van effectieve interventies om teamprestaties te optimaliseren door het creëren van een psychologisch veilige omgeving waarin de professionele, persoonlijke en sociale vaardigheden van alle teamleden ten volle kunnen worden benut om de veiligheid in organisaties verder te verbeteren.

Universiteit Leiden

Social Share