Kees de Kraker

Specialist Procesveiligheid bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Kees is werkzaam als specialist procesveiligheid bij de Nederlandse arbeidsinspectie en adviseert binnen de arbeidsinspectie over het toezicht op majeuere risicobedrijven en een scala aan veiligheidsvraagstukken rondom risicobeheersing bij het werken met gevaarlijke stoffen. Zijn specialisaties liggen op het gebied van explosieveiligheid, instrumentele beveiliging en het organiseren van veiligheid in complexe systemen. Vanuit zijn functie neemt hij verder deel aan diverse werkgroepen, onder andere binnen de PGS organisatie. Zijn achtergrond ligt in de chemie en het toezicht op mejeuere risicobedrijven. Kees is geschoold in polymeerwetenschappen aan de TU Eindhoven en heeft later de opleiding Management of Health, Safety en Environment genoten aan de TU Delft.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt onder andere toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

  • de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers).
  • het Besluit risico’s zware ongevallen en de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ter beperking van de risico’s voor werknemers en de omgeving van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen).
  • de Kernenergiewet ter bescherming van werknemers tegen stralingsrisico’s.
  • een aantal Warenwetbesluiten voor wat betreft de veiligheid van producten voor de professionele markt.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!