Programma

Valk Exclusief Den Haag - Nootdorp

Fysiek congres: 24 april 2024

Online congres vanaf 25 april

De eerste sessies zijn bekend

Onderwerpen die aan bod komen: EU AI Act, Wetgeving generatieve AI, Data Governance Act, Data en AI strategie, Digitale vaardigheden, Data- analyse voor beleidsvorming, Waarborgen van data kwaliteit, Werkagenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’, Data ethiek, Impact van generatieve AI (zoals Chat GPT), Datageletterdheid en Algoritmes.

Linda de Looper

Linda de Looper

Chief Digital Transformation van Koninklijke Luchtmacht

Fight tonight, tomorrow and together – de digitalisering van de Luchtmacht

Linda de Looper | Chief Digital Transformation | Koninklijke Luchtmacht

Tijdens deze keynote neemt Kolonel Linda de Looper, Chief Digital Transformation bij de Luchtmacht, u mee in de digitalisering van het slagveld en de implicaties voor militaire taken. In haar presentatie belicht ze hoe organisaties informatiegestuurd kunnen optreden en de transitie naar datagedreven werken kunnen maken. Ze deelt zowel de successen die zijn behaald als de uitdagingen die nog voor ons liggen op dit gebied.

Paul Suijkerbuijk

Paul Suijkerbuijk

Data strateeg Fysiek Domein van Vereniging Nederlandse Gemeenten

De code kraken voor maatschappelijke vraagstukken met data

Paul Suijkerbuijk | Data strateeg Fysiek Domein | Vereniging Nederlandse Gemeenten

Data is belangrijk om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Om dat te kunnen doen is het wel nodig om te weten welke data er nodig is voor dat vraagstuk. ‘Alles’ is niet mogelijk in verband met datagevoeligheid en ethiek, maar te weinig is ook niet een optie, want dan kan er alleen maar gewerkt worden met aannames. Het is dus cruciaal om de goede data te vinden die past bij de opgave. Om dat te kunnen doen is het goed te snappen van de opgave cruciaal. Binnen VNG is daarom de methode vraagarticulatie ontwikkeld. Deze sessie gaat daarover. Daarbij worden twee maatschappelijke vraagstukken omtrent bouwopgave en energietransitie meegenomen.

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Hoe de echte vraag in de opgave te ontdekken
 • Welke data er echt nodig is
 • Hoe u verantwoord met de data omgaat
Jasper Kars

Jasper Kars

Senior Beleidsmedewerker Data & AI van Ministerie van BZK

Generatieve AI in Nederland: Impact, visie en acties

Jasper Kars | Senior Beleidsmedewerker Data & AI | Ministerie van BZK

Met de opkomst van generatieve AI belandde deze technologie in de woonkamers van vele Nederlanders. AI zal de komende jaren doordringen tot de haarvaten van onze samenleving en heeft al ingrijpende effecten op sectoren als het openbaar bestuur, werkgelegenheid en het onderwijs. Tijdens deze keynote staat Jasper Kars stil bij deze dynamische ontwikkelingen en hun impact, evenals de recent gepubliceerde overheidsbrede visie op generatieve AI. Nederland wil koploper zijn in de verantwoorde toepassing van (generatieve) AI. Jasper Kars neemt u mee in wat deze visie betekent voor overheidsmedewerkers en welke acties de overheid neemt om de vruchten te plukken van deze technologie.

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Wat de impact van generatieve AI op verschillende beleidsterreinen is.
 • Wat de visie van de overheid op generatieve AI is.
 • Het belang van nationale, Europese en internationale acties rondom generatieve AI.
Menno Weij

Menno Weij

Legal Council van BDO

Update & dialoog: De AI Act in vogelvlucht

Menno Weij | Legal Counsil | BDO

In deze sessie bespreekt Menno Weij voor niet-juristen binnen de overheid wat er nu precies met de AI Act behelst wordt. Hij verheldert het wetgevingsproces, legt uit wat de AI Act precies inhoudt en behandelt belangrijke aspecten, zoals de definitie van AI en de visie van de AI Act op toepassingen (zoals Chat GPT). Ontdek welke toepassingen worden verboden en begrijp de werking van de risico-classificatie voor toegestane AI-toepassingen.

Na de update is er ruimte voor dialoog. Stel vragen zoals:

 • Wat betekent het voor mijn werkzaamheden?
 • Wat zijn stappen die ik moet gaan zetten in het kader van regulering van AI?
 • Hoeveel tijd heb ik eigenlijk om aan de AI Act te voldoen?

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Wat de AI Act is.
 • Hoe de AI Act kan worden toegepast.
 • Wat de AI Act voor impact heeft op uw werkzaamheden.
Clèmens Piena

Clèmens Piena

Wethouder ICT & Informatiegestuurd Werken, Gemeente Oosterhout

Workshop: Van datagebruik tot bestuurlijke samenwerking: lessen uit het IZK- Integraal Zorg Akkoord

Clèmens Piena | Wethouder ICT & Informatiegestuurd Werken | Gemeente Oosterhout

In het najaar van 2023 zijn honderden gemeenten, ziekenhuizen en zorgpartijen bezig geweest met het opstellen van regiobeelden in het kader van het Integraal Zorg Akkoord. De regiobeelden moesten een beeld opleveren van het zorgverbruik en (ervaren) gezondheid binnen de regio. Uit deze regiobeelden zijn vervolgens plannen opgesteld met prioritaire opgaves. Clèmens Piena zal vanuit bestuurlijk perspectief terugblikken op dit proces: welke uitdagen zijn overwonnen, welk doel heeft data binnen de verschillende domeinen (gemeente, zorg en verzekeraar) en hoe zijn deze perspectieven uiteindelijk samengebracht.

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Welke niet-technische variabelen een rol spelen bij het samenbrengen van data-bronnen.
 • Hoe de verschillende bestuurlijke belangen zich verhouden tot de technische (on)mogelijkheden van BI.
 • De lessons learned in het proces van het opstellen van regiobeeld West-Brabant.
Robert Jansen

Robert Jansen

Teamleider Datadiensten bij Gemeente Rotterdam

Antonet Lajqi

Antonet Lajqi

Projectleider Transformatie en Data academie, Gemeente Rotterdam

Workshop: Met gamification aan de slag met datageletterdheid

Robert Jansen | Teamleider Datadiensten & Antonet Lajqi | Projectleider Transformatie en Data Academie | Gemeente Rotterdam

Overheidsorganisaties krijgen steeds meer met data te maken. Verandermanagement en datageletterdheid wordt daarom steeds belangrijker. Robert Jansen van de Gemeente Rotterdam laat in deze interactieve sessie zien en ervaren hoe zij dit met gamefication binnen hun gemeente oppakken. Samen zal het Datapoly spel gespeeld worden, dat is gebaseerd op de theorie van Ronald Damhof, bekend van het vierkwadranten model, om datamanagement op de kaart te zetten.

Na het volgen van deze interactieve sessie leert u:

 • Datamanagement begrippen (datageletterdheid toename)
 • De contouren van een datastrategie schetsen
 • Damhof kwadranten uitleg
Christian Verhagen

Christian Verhagen

Partner bij Verdonck Klooster & Associates

Kees Verhoeven

Kees Verhoeven

Dagvoorzitter

Datadialoog in actie: Verantwoordelijkheid en praktijk in harmonie

Christian Verhagen, Partner, VKA & Kees Verhoeven | Dagvoorzitter

Ontdek de ethische dillema’s van datatoepassingen tijdens deze interactieve workshop. Duik in concrete casussen en onderzoek hoe publieke waarden als autonomie, rechtvaardigheid, bestaanszekerheid, efficiency en privacy elkaar beïnvloeden. Maak kennis met de methodiek van de Datadialoog, ontwikkeld door de IBDS, die ambtenaren en bestuurders helpt bij het afwegen van ethische aspecten en belangen bij datagebruik. Deze dynamische sessie biedt inzicht in het besluitvormingsproces en hoe publieke waarden te integreren. Ontdek nieuwe handelingsopties en leer discussiëren over cruciale vraagstukken zoals data-eigendom, politieke keuzes, en dataverontreiniging. Bereid u voor op zorgvuldige afwegingen en ethisch verantwoord datagebruik.

Na het volgen van deze sessie leert u:

 • Publieke waarden afwegen
 • Uitvoeringspraktijk vormgeven

Dit zijn de sprekers

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!