Over het congres

N.T.B

Fysiek congres: 9 april 2025

Verantwoord en in de praktijk aan de slag met data & AI

Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest en de betrouwbaarheid van de overheid staat onder hoge druk. Steeds vaker komt naar voren dat wetgeving en beleid, dat met de beste bedoelingen tot stand is gekomen, in de uitvoerbaarheid complex is. Met de exponentiele ontwikkelingen van AI en het steeds belangrijker worden van kwalitatief goede data, ontstaan er geweldige kansen voor de (semi-)overheid. Door als overheid verantwoord en in de praktijk aan de slag met data & AI te gaan, kan de kloof tussen theorie en praktijk kleiner worden en kan ervoor gezorgd worden dat wetgeving en beleid in de praktijk beter uitvoerbaar wordt. Door de kansen van data en AI (verder) te benutten, kan een informatiegestuurde overheid werkelijkheid worden.

Op het congres gaan we samen aan de slag met hoe we dit mogelijk maken. Niet alleen zullen er keynotes zijn, ook staan er interactieve sessies op het programma en 1-op-1 gesprekken om met partners van het congres in gesprek te gaan. Het zal gaan over wat AI nu is, betekent voor de overheid en welke ontwikkelingen hierover zijn. Ook kan er in andermans keuken gekeken worden over hoe zij bezig zijn met data, AI en informatiegestuurd werken. Daarnaast kunt u in gesprek gaan met collega’s en interessante sessies volgen over bijvoorbeeld data ethiek, waarborgen van data kwaliteit en AI skills.

Kom naar hét congres voor de (semi-)overheid over Data & AI in de overheid om verantwoord en in de praktijk aan de slag met data & AI te gaan voor uw eigen organisatie!

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

 • EU AI Act
 • Wetgeving generatieve AI vanuit Nederland
 • Data Governance Act
 • Data en AI strategie
 • Digitale vaardigheden
 • Data- analyse voor beleidsvorming
 • Waarborgen van data kwaliteit
 • Werkagenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’
 • Data ethiek
 • Impact van generatieve AI (zoals Chat GPT)
 • Datageletterdheid
 • Algoritmes

Voor wie is het congres?

Dit congres is bedoeld voor managers en senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van data, AI en informatiegestuurd werken voor bedrijven zoals: Overheidsinstanties, ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), Uitvoerende diensten, Rechtelijke macht, Overheidsbedrijven. Gerelateerde functies zijn:

 • Chief Data Officers (CDO)
 • Chief Information Officers (CIO)
 • Hoofd data- en informatiemanagers
 • I&A managers
 • Wethouders Digitalisering
 • Data architecten
 • Beleidsadviseurs
 • Programmamanagers
 • Manager Data Warehouse
 • Data Privacy Officer
 • Functionaris Gegevens Bescherming
 • Senior (big data) Analisten
 • Manager Business Analisten
 • Sector en Afdelingshoofden, zoals Publiekzaken/ Dienstverlening/ Sociale Zaken/ Welzijn/ Sociaal Domein

Om gratis deel te nemen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U behoort tot de doelgroep zoals hierboven beschreven
 • U bent werkzaam bij een organisatie met minimaal 20 FTE
 • U gaat akkoord met de inschrijfvoorwaarden

Aandachtsgebieden die aan bod zijn gekomen:

 • AI governance en compliance
 • (Digitale) transformatie van de organisatie
 • Business Intelligence en datavisualisatie
 • Data- management en governance
 • Dataopslag en -beheer
 • Gegevensbescherming & data- en AI- beveiliging
 • Gegevensverwerking
 • Opleiding en training
 • Verandermanagement

Programmacommissie

De programmacommissie adviseert op het gebied van inhoud en bewaakt de invulling van het thema, de kwaliteit en diversiteit van het programma en de kwaliteit van de sprekers.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Partner bij Highberg

Niels van Gunst

Niels van Gunst

Directeur van Möbius Nederland

Annika van der Zon

Annika van der Zon

Business Informatie Analist & Directie Digitalisering en Innovatie, Gemeente Amsterdam

Clèmens Piena

Clèmens Piena

Wethouder ICT & Informatiegestuurd Werken, Gemeente Oosterhout