Patrick van Veen

Gedragsbioloog, Apemanagement

Bioloog Patrick van Veen stelt het sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Apemanagement

We gebruiken en vertalen wetenschap en gedragsonderzoeken naar praktisch toepasbare kennis over gedrag. We bestuderen mensen en apen om ons menselijk gedrag in groepen te duiden en inzichten te geven welke rol onze menselijke natuur speelt in werkprocessen, in de klas en de maatschappij. De zogezegde apenstreken op de werkvloer. Want pas als je gedrag begrijpt kan je het effectief beïnvloeden. De oplossing van problemen zit vaak niet in het aanpassen van procedures of systemen maar in het sociale gedrag van mensen. Kijken naar een andere sociale soort (de apen als oermodel) kan helpen ons complexe sociale gedrag te begrijpen, duiden en de juiste kant op te sturen. We geven lezingen, trainingen en leergangen voor bedrijven en onderwijs met thema’s als leiderschap, politiek handelen, verandermanagement, samenwerking, stakeholdermanagement, communicatie, teamvorming, teamrollen, het bouwen van duurzame klantrelaties en sociale veiligheid & herkennen van pestgedrag in de schoolklas. Daarnaast doen we onderzoek en publiceren we boeken en naslagwerken.

Social Share