Over het congres

30 januari 2025

DeFabrique, Utrecht

Compliant, en dus veilig?

De 20ste editie van Industriële Veiligheid!

Hoewel het naleven van veiligheidswetten en regels ons juridische dekking biedt en een schijnbaar gestructureerde omgeving creëert, vergeten we soms de menselijke factor. Het ontbreken van menselijk denken maakt veiligheid een vergeten paarse krokodil. Als redelijke wezens dragen we verantwoordelijkheid, zelfs bij veranderende omstandigheden. De complexiteit van tijdsdruk, veranderende normen en technologie is moeilijk te vatten in documenten. Regels bieden structuur, maar hun toepassing voor een veilige werkplek vraagt voortdurende overweging. Eerdere successen garanderen geen toekomstige resultaten. De praktijk toont dat naleving van veiligheidswetten een stap is; menselijk gedrag, technische uitdagingen en beperkende budgetten eisen constante aandacht.

Een gebalanceerde aanpak is vereist: naast strikte procedures moeten organisaties realistische uitdagingen begrijpen en de regelgeving op praktische wijze toepassen zonder veiligheid op te offeren. Open communicatie tussen management en werknemers is cruciaal. Hoewel volledige theoretische naleving ideaal is, vraagt de praktijk soms om flexibiliteit. Streven naar verbetering en realistische omgang met uitdagingen bevordert uiteindelijk een veiligere werkomgeving. Bewustwording en voortdurende educatie zijn nodig om te voorkomen dat organisaties enkel paper safe zijn.

Het congres is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Op 25 januari 2024 vindt de 20ste editie van Industriële Veiligheid plaats. Kortom, een jubileumjaar! Viert u dit met ons mee? Bemachtig dan nu uw gratis ticket.

Behoort u tot de doelgroep? Dan kunt u deelnemen aan het congres!

Industriële Veiligheid is een vakinhoudelijk congres ontwikkeld voor de volgende doelgroep:

Industriële Veiligheid is er voor zowel de ontwerpers, de bouwers, de onderhouders als de gebruikers van industriële machines en installaties, met als verbindende factor veiligheid. Industriële Veiligheid richt zich op zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Het congres richt zich op de volgende functies:

 • Engineers / Ontwerpers / Constructeurs
 • R&D Managers
 • Veiligheidsfunctionarissen / preventiemanagers
 • (Q)HSE Managers
 • Kwaliteitsmanagers
 • Plant Managers / vestigingsmanagers
 • Operations Manager
 • Managers Technische Dienst en Onderhoud
 • Managers Industriële Automatisering
 • Technisch Projectmanagers
 • Managers Risk & Crisis Control

Onderwerpen:

 • ATEX, brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen
 • Fysieke machine- en veiligheidsafscherming
 • Industriële automatisering en -instrumentatie
 • Management- en informatiesystemen
 • Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving
 • Opleidingen, trainingen, inspectie, certificering
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Procesveiligheid
 • Signalisatie, visualisatie en documentatie
 • Veiligheidscultuur en -gedrag

Wanneer kunt u gratis deelnemen?

 • U behoort tot de doelgroep zoals hierboven beschreven
 • U gaat akkoord met de inschrijfvoorwaarden

ONDERHOUD VAN DE VAKBEKWAAMHEID

Ontvang een bewijs van deelname

Deelname aan het jaarcongres Industriële Veiligheid geeft recht op 1 punt voor het onderhoud van de vakbekwaamheid Veiligheidskundigen (SKO-VK). Het hiervoor benodigde bewijs van deelname ontvangt u na afloop van het congres automatisch als u inschrijft voor deelname via het “Plus Ticket” of het “Premium Ticket”

Raad van advies

De Raad van Advies adviseert op het gebied van inhoud en bewaakt de invulling van het thema, de kwaliteit en diversiteit van het programma en de kwaliteit van de sprekers.

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Jack de Graaf

Jack de Graaf

Sr. Director Environment, Health and Safety (EHS) bij TEVA

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert