Programma

25 januari 2024

DeFabrique, Utrecht

Bezoek samen met honderden vakgenoten het volledig verzorgde congres, netwerk met vakgenoten, behaal een SKO-punt en kom in contact met 40+ oplossingsaanbieders. Zoals ieder jaar stelt u zelf uw persoonlijke programma samen. Laat u inspireren, kom in contact met vakgenoten en blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen!

Dit is het programma van Industriële Veiligheid 2024:

Erik Peekel

Erik Peekel

Dagvoorzitter

Welkom en opening door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Erik Peekel

Op informele wijze heet Erik Peekel u plenair welkom op de 20e editie van het jaarcongres Industriële Veiligheid in DeFabrique in Utrecht.  Erik kenmerkt zich in zijn dagvoorzitterschap door zijn opmerkelijke enthousiasme en schept snel een aangename, luchtige sfeer. Hij schuwt de diepgang niet, maar komt graag zonder omwegen tot de kern en is daarmee de ideale gastheer en spreekstalmeester voor het jaarcongres Industriële Veiligheid.

Rudy Pont

Rudy Pont

Chairman Air Safety Committee, Belgian Cockpit Association (BeCA)

Keynote: Nobody comes to work to do a bad job

Rudy Pont, Chairman Air Safety Committee, Belgian Cockpit Association (BeCA)

Hoeveel mensen lopen er in jouw organisatie rond die niet doen wat er van hen gevraagd wordt? Je kent ze wel, die werknemers die keer op keer de procedures aan hun laars lappen en terug op de rails gezet dienen te worden. Diegenen die de regels kennen, maar ze alsnog naast zich neerleggen; ook al heb je het hen al vijf keer uitgelegd. Wat is dat toch met dat soort mensen? Begrijpen ze dan niet dat hun non-compliance anderen en de firma in gevaar kunnen brengen? En wat met die andere groep, die immuun blijkt te zijn voor je verzoek om mee na te denken over nieuwe ideeën. Die collega’s die het blijkbaar niet nodig vinden om incidenten te rapporteren of je veiligheidsenquête in te vullen? Is er dan niemand die jouw passie deelt om de veiligheid binnen jouw bedrijf te verbeteren? In de openingskeynote, geeft Rudy Pont een antwoord op deze en heel wat andere vragen. Praktische inzichten met een gefundeerde theoretische basis die je kunnen helpen in je dagelijkse job als safety professional.

Remy Wierenga

Remy Wierenga

Group Director Health & Safety, Refresco

Keynote: De toepassing van Cynefin op veilgheidsvraagstukken

Remy Wierenga, Group Director Health & Safety, Refresco

Het Cynefin Sense-Making Framework (ku-nev-in) werd oorspronkelijk ontwikkeld door professor Dave Snowden als een lens waardoor problemen en systemen met nieuwe perspectieven kunnen worden bekeken. In een wereld die steeds complexer wordt, helpt Cynefin onderscheid te maken tussen de soorten problemen waarmee leiders worden geconfronteerd, gedefinieerd door de variërende aard van de relatie tussen oorzaak en gevolg.  Cynefin helpt ons de werelden waarin we leven te begrijpen: een wereld van “orde”, simpele of gecompliceerde systemen waar oorzaak en gevolg met elkaar verbonden zijn en de uitkomsten voorspelbaar en herhaalbaar zijn; en een wereld van ‘dis-orde’, complexe systemen of zelfs chaos waar oorzaak en gevolg wel aanwezig zijn, maar niet onmiddellijk waarneembaar en zeker niet voorspelbaar. In deze keynote gaat Remy Wierenga uitgebreid in op de toepassing van Cynefin op het gebied van veiligheid.

Gert Hofs

Gert Hofs

Certificatiemanager IECEx 05 & ATEX, ROVC Technische Opleidingen

Break-outsessie: Wat als je gevaren niet herkent?

Gert Hofs, Certificatiemanager IECEx 05 & ATEX, ROVC Technische Opleidingen

Niemand komt op het werk en denkt bij zichzelf “Laten we er vandaag eens een onveilige dag van maken”. Iedereen wil na de werkdag weer gezond en veilig naar huis.
Maar hoe zorgen we ervoor dat je op het werk onveilige situaties herkent? Op een gemiddelde werkvloer lopen allerlei soorten mensen rond. Denk aan operators, technici, managers en ga zo maar door. Hoe herken jij als werktuigbouwkundig monteur een elektrisch risico? Of andersom. Door de krapte op de arbeidsmarkt maken steeds meer mensen de overstap naar de techniek. Vaak middels een korte opleiding waarna zij de praktijk ingaan. Maar zijn zij wel voldoende voorbereid op de veiligheidsrisico’s die aanwezig zijn op de werkvloer?

In deze break-outsessie proberen we de volgende vragen te beantwoorden;

  • Hoe maak je de mensen bewust van de vele risico’s op de werkvloer in de korte tijd dat zij een opleiding volgen, zoals bijvoorbeeld zij-instromers.
  • Moeten technische opleidingen/trainingen aangevuld worden met een algemene veiligheidsbewustzijn training voor diverse vakgebieden?
  • Hoe toon je aan dat je over deze vaardigheden beschikt?
Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Break-outsessie: Over-compliance, overcompleet?

Paul Hoogerkamp | Voorzitter van de Normcommissie Machineveiligheid

In de praktijk zijn er diverse werkwijzen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de technische eisen van de EU productregelgeving. Deze werkwijzen variëren van een incidentele en meestal korte controle tot en met lange zogenoemde ‘line bij line’ checklists. Een werkwijze om de veiligheid via compliance aan te tonen is blijkbaar het ‘afvinken’ van die technische eisen. Compliance lijkt zo langzamerhand een doel op zich te zijn. De ontwerper/engineer kan hierbij zelfs hulp krijgen van een zogenoemde ‘compliance manager’. Zo’n manager zorgt ervoor (volgens de functieomschrijving) dat de organisatie de interne en externe regelgeving naleeft. Kan die compliance manager (meestal zonder ervaring in productontwerpen) die ontwerper bijstaan om het product veilig(er) te maken?  Het op pragmatische wijze documenteren van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het product veilig is bestaat niet uit louter vinklijstjes, maar hoe dan wel?

Chris Schiepers

Chris Schiepers

HSE en ATEX Specialist

Fokko van de Koppel

Fokko van de Koppel

Lithium Safety & Explosion Safety Expert

Break-outsessie: Hoe veilig is de nieuwe PGS-richtlijn 37-2 voor de opslag van Li-ion accu’s?

Chris Schiepers, HSE en ATEX Specialist & Fokko van de Koppel, Lithium Safety & Explosion Safety Expert

Wij hebben er lang op moeten wachten! Talloze vergunningstrajecten en projecten hebben het in de afgelopen jaren moeten doen met een onvolmaakte conceptversie, maar nu is er zekerheid voor bedrijfsleven en vergunningverlener. Sla je Li-ion accu’s op, dan moet je aan de gang met de nieuwe PGS 37-2 richtlijn!

Voor de elektrificatie van de maatschappij zijn Li-ion accu’s inmiddels gemeengoed geworden. De grote behoefte aan accu’s leiden ertoe dat voorraden aangelegd moeten worden. De opslag van grote aantallen is echter niet zonder risico’s. Wordt een accucel instabiel, dan kan dat leiden tot een thermal runaway met als gevolg brand, explosies en toxische dampen. Dergelijke branden zijn praktisch niet te stoppen, waardoor grote incidenten kunnen ontstaan. Sprekende voorbeelden zijn de brand bij fietsfabrikant Stella in Nunspeet in 2018 en, meer recentelijk, de brand op vrachtschip Fremantle Highway waarbij honderden auto’s in vlammen opgingen. Daar zit niemand op te wachten. Met de PGS 37-2 richtlijn komen regels beschikbaar, waaraan eigenaren en gebruikers van opslagvoorzieningen met lithumhoudende energiedragers moeten voldoen. De conceptversies van deze richtlijn waren niet altijd even praktisch. Is dat veranderd? Hoe bereik je met de PGS-richtlijn in de hand een veilige situatie op de werkvloer? Wij praten jullie bij en vertalen de voorschriften naar de praktijk

Gijsbert Heenck

Gijsbert Heenck

Managing Director, Schmersal Nederland B.V.

Workshop: Welke tools zijn beschikbaar voor het voorspellen van veiligheidsrisico's?

Gijsbert Heenck, Managing Director, Schmersal Nederland

Het voorspellen van veiligheidsrisico’s in de machinebouw is een cruciaal aspect van machineveiligheid. We staan echter voortdurend voor de uitdaging om daarvoor de juiste tools te gebruiken. Met de komst van nieuwe technieken zijn de mogelijkheden hiervoor legio. In deze sessie zullen we een aantal van deze tools behandelen en ook ingaan op de voor- en nadelen. Het effectief voorspellen en beheersen van veiligheidsrisico’s is cruciaal om een veilige werkomgeving te handhaven.

Schmersal
Selma Piric

Selma Piric

Safety expert, trainer, auteur van “Safety Rebels”

Break-outsessie: Indicatoren onthuld: workshop over veiligheid en performance

Selma Piric, Safety expert, trainer, auteur van ``Safety Rebels``

Ongetwijfeld worden er safety performance indicatoren gebruikt binnen uw organisatie, maar durft u daar blind op te sturen? Is meten altijd weten, of krijgen we juist daardoor een vertekend beeld over de veiligheid binnen de organisatie? In deze workshop gaan we interactief aan de slag met de nut en noodzaak van kwalitatief goede veiligheidsindicatoren, hoe we deze indicatoren tot stand brengen en wat ze ons (niet) kunnen vertellen. Aan het einde van de workshop heeft u voldoende inspiratie om de huidige indicatoren onder de loep te nemen, te koppelen aan de Work-as-Done v.s Work-as-Imagined theorie, en een objectieve blik te werpen op de veiligheidscultuur.

Annemiek den Heijer

Annemiek den Heijer

Consultant Arbeidshygiëne en Toxicologie, Chemrade Software

Nina Kooijman

Nina Kooijman

Consultant AH, Chemrade Software

Break-outsessie: Werken met gevaarlijke stoffen

Annemiek den Heijer, Consultant Arbeidshygiëne en Toxicologie & Nina Kooijman, Consultant Arbeidshygiëne, Chemrade Software

Hoe zorgt u dat u uw register gevaarlijke stoffen op orde hebt? Hoe kunt u compliant zijn? Op deze vragen krijgt u een antwoord in deze sessie. Aan de hand van het 4-stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie leert u welke stappen nodig zijn om uw medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen te laten werken. Vervolgens laten wij zien hoe u dit concreet kunt oppakken met behulp van het platform Chemrade.

Harry Borsje

Harry Borsje

Senior adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Martin Hulsman

Martin Hulsman

Adviseur Industriële Veiligheid

Break-outsessie: Compliant én veilig op basis van systematisch werken

Harry Borsje, Senior adviseur Industriële Veiligheid & Martin Hulsman, Adviseur Industriële Veiligheid van TCPM Ingenieurs & Adviseurs

CE-markering is het teken waarmee een fabrikant aangeeft compliant zijn met van toepassing zijnde Europese regelgeving, zoals – voor machines en aanverwante producten – de Machinerichtlijn. Het doel van die wetgeving is, dat er uitsluitend veilige producten op de markt worden gebracht. Maar betekent compliant dat een product ook altijd veilig is? En is een veilig product ook altijd compliant? De regels en procedures in de Machinerichtlijn zijn door TCPM omgezet naar een overzichtelijk stroomdiagram, waarin tevens een duidelijk verband wordt gelegd met de engineering- en fabricageprocessen. Aan de hand van dit stroomdiagram kijken we naar die processen en de invulling daarvan om een machine op de markt te brengen, die zowel veilig is als compliant met de Machinerichtlijn. De hierbij opgedane inzichten zijn direct toepasbaar op andere productwetgeving, zoals bv. voor drukapparatuur.

TCPM
Arief Dahoe

Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientis, Ministerie van Defensie

Gerold Kort

Gerold Kort

Senior ATEX Consultant, Kader Group

Workshop: Explosiedynamica en waterstofveiligheid

Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist, Ministerie van Defensie & Gerold Kort, Senior ATEX Consultant, Kader Group

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen veelvuldig voor in de industrie. Bovendien: de toepassing van waterstof als energiedrager heeft enorme veiligheidsimplicaties voor de leefomgeving van het algemeen publiek. Er bestaat wetgeving (ATEX) die een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen te implementeren. Zodat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Maar die wetgeving vertelt niet welke technologie er moet worden toegepast. Alleen dat de risico’s zo goed als mogelijk moeten worden bepaald en, indien mogelijk, geminimaliseerd. Middels: zonering (Hazardous Area Classification), preventie van de vorming van explosieve mengsels, vermijden van ontstekingsbronnen en evaluatie van explosieve volumes. Ook bestaan er diverse methoden om de risico’s van explosiegevaarlijke processen te minimaliseren.

Deze workshop begint met een uiteenzetting over twee explosie incidenten. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie komen er methoden gebaseerd op explosieparameters aan bod in deze presentatie. Het dynamisch gedrag van voornoemde parameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie wordt uitgelegd op basis van vlamvoortplantingstheorie. Met een nadruk op waterstof. En inclusief rol van vlam-geomtrie interactie, vlam-turbulentie interactie en het deflagratie-detonatie-transitie mechanisme. Ook de experimentele bepaling van explosieparameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging wordt besproken. Inclusief blast-scaling methoden voor het effect van explosies op mensen, gebouwen en procesinstallaties.

Ministerie van Defensie
Stijn Dely

Stijn Dely

Business Unit / Supply Chain Manager, CGK Group

Thijs van Rijn

Thijs van Rijn

Productadviseur Nederland, CGK Group bv

Break-outsessie: Leer in 7 stappen gevaarlijke stoffen correct en vooral veilig opslaan

Stijn Dely, Business Unit & Supply Chain Manager & Thijs van Rijn, Productadviseur Nederland, CGK Group

Gevaarlijke stoffen vind je terug in ieder bedrijf. Maar herken je deze? Mag je alles samen opslaan of zijn er regels die je moet respecteren? In deze een uur durende sessie leer je in 7 praktische stappen jouw producten inventariseren, opdelen en opslaan. Rekening houdend met de huidige milieuwetgeving en de veiligheid van jouw personeel.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Break-outsessie: Hoe werk je veilig en compliant op hoogte

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

De sessie is bedoeld voor professionals in verschillende industrieën waarin werken op hoogte een essentieel onderdeel van de dagelijkse activiteiten is. Maak onderdeel uit van een interactieve en educatieve bijeenkomst, gericht op het bespreken van wet- en regelgeving, veiligheidsprocedures en de beste praktijken voor werken op hoogte. Het doel; de bewustwording van veiligheidskwesties bij werken op hoogte vergroten. Van de risico’s in kaart brengen tot het voeren van een uniform beleid, hierbij de juiste middelen en competenties definiëren en implementeren, en hoe dit alles te managen in de beheersfase. Dit samen zorgt voor compliance op werken op hoogte.

Tom Heemeryck

Tom Heemeryck

Territory Sales Manager, BRADY

Angelo Romano

Angelo Romano

Territory Sales Manager, BRADY

Break-outsessie: Verhoog de veiligheid op de werkvloer door het gebruik van ISO 20560 conforme leidingmarkering

Angelo Romano, Territory Sales Manager The Netherlands & Tom Heemeryck, Territory Sales Manager Belgium, Brady Corporation

Tijdens de Break-Outsessie ‘’Verhoog de veiligheid op de werkvloer door het gebruik van ISO 20560 conforme leidingmarkering’’ zullen wij dieper ingaan op deze nieuwe ISO normering. Door middel van praktische voorbeelden nemen wij u mee in de wereld van leidingmarkering en laten we zien hoe dit de veiligheid kan verhogen en de efficiëntie kan verbeteren.

Brady
Erik van Deurssen

Erik van Deurssen

Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Break-outsessie: Waar rook is…

Erik van Deurssen, Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Automatisch zou je zeggen dat daar ook vuur is. Maar de praktijk leert dat dit zeker niet zo hoeft te zien. Op plekken waar rook is zou je ook kunnen denken dat er mensen aan het werk zijn. Een peukie in de koffiepauze, een brandweerman die mensen uit een branden gebouw haalt, rook of damp afkomstig bij het verwerken van asfalt of rook uit de schoorsteen van een groot industrieel bedrijf. Zomaar enkele voorbeelden. Maar er zijn nog tal van andere voorbeelden te bedenken. Waar bestaat die rook nu uit? En op welke manier kunnen we aantonen of deze rook schadelijk is? Kijken we alleen naar de werkvloer of nemen we ook de omgeving mee? Welke mate van veiligheid en gezondheid vinden we acceptabel? Het werk moet immers toch gedaan worden… En natuurlijk de aandacht vanuit de media: door items in het nieuws op een bepaalde manier te belichten wordt natuurlijk al snel ingevuld dat rook en vuur 1-op-1 met elkaar geassocieerd zijn. Maar of risico en gevaar op deze manier altijd op een juiste manier tegen het licht gehouden worden is nog maar zeer de vraag. In deze break-out sessie horen jullie hoe een toegewijd arbeidshygiënist tegen deze onderwerpen aankijkt om zodoende een discussie met het publiek op gang te brengen.

RPS
Bastiaan de Wit

Bastiaan de Wit

Accountmanager, IQ Messenger

Maartje Boschman

Maartje Boschman

Head of Sales and Marketing, IQ Messenger

Break-outsessie: Meer grip op je productieproces én verbetering van de veiligheid

Bastiaan de Wit, Accountmanager & Maartje Boschman, Head of Sales and Marketing van IQ Messenger

In de dynamische wereld van industriële veiligheid spelen effectieve communicatie- en alarmeringssystemen een cruciale rol. Bedrijven streven ernaar om snel te reageren op noodsituaties, onverwachte gebeurtenissen en veiligheidsuitdagingen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. In deze sessie presenteren wij het IQ Messenger platform dat innovatieve tools biedt om deze uitdagingen aan te pakken en een smart factory omgeving (Industrie 4.0) te creëren. Ontdek uitgebreide mogelijkheden voor het verzenden en ontvangen van alarmen rondom productie én veiligheid. Direct bij de medewerkers on site of centraal in een controlekamer. Leer ook de lone worker feature in de SmartApp smartphone applicatie kennen om elke collega te beschermen.

Kornelis Jorna

Kornelis Jorna

Milieu- en Bedrijfskundig Specialist

Break-outsessie: Omgevingswet: van inrichting naar een verzameling van milieubelastende activiteiten!

Kornelis Jorna, Milieu- en Bedrijfskundig Specialist

Na herhaaldelijk uitstel zal de overheid op 1 januari 2024 dan toch eindelijk de Omgevingswet invoeren. De Omgevingswet voegt 26 wetten en alle daaronder behorende regels op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. Dat betekent dat bijna alle wetgeving over milieu, ruimtelijke ordening, natuur, bouwen, en gevaarlijke stoffen vanaf volgend jaar voor onder de Omgevingswet valt. In deze sessie legt Kornelis Jorna uit welke consequenties de komst van de Omgevingswet heeft voor industriële bedrijven. Een bedrijf is onder de Omgevingswet geen ‘inrichting’ meer, maar een verzameling van milieubelastende activiteiten. Wat betekent deze verandering? Waar komen de regels van het Brzo terecht? Hoe werkt het Bal, de opvolger van het activiteitenbesluit? Hoe zit het met vergunningen en procedures en wat wordt de invloed van het omgevingsplan? Na afloop hebben de deelnemers het antwoord op al deze vragen en weten ze wat de invloed is van de Omgevingswet op hun bedrijf.

Willem Burger

Willem Burger

Senior Project Engineer Integratie, Defensie Materieel Organisatie

Break-outsessie: Van ontwerp naar realiteit: de cruciale rol van veiligheidsinspecties op marineschepen

Willem Burger, Senior Project Engineer Integratie van Defensie Materieel Organisatie

In het huidige ontwerpproces wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-technologie waardoor het redelijk eenvoudig lijkt om te anticiperen op aanlopers qua arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook bevatten tekeningen veel meer details. Het veilig zijn op basis hiervan is echter geen garantie. Vaak blijkt tijdens de bouw (van marineschepen) dat er toch nog dingen over het hoofd gezien zijn of dat de detaillering in het ontwerpproces te gering is geweest. Een rondgang tijdens de bouw is dan ook nog steeds van groot belang.

Ministerie van Defensie
Arend Profijt

Arend Profijt

Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Peter Barkema

Peter Barkema

Senior consultant omgevingsmanagement, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Marlouce Biemans

Marlouce Biemans

Adviseur Milieu en omgevingsgezondheid, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Workshop: Over het ijzeren gordijn

Arend Profijt, Senior Consultant HSE & Peter Barkema, Senior Consultant Omgevingsmanagement & Marlouce Biemans, Adviseur Milieu en Omgevingsgezondheid, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Het welzijn van omwonenden van bedrijven, dat is waar deze sessie over gaat. Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers (figuurlijk) mee naar buiten. De mensen die binnen het ijzeren gordijn werken, de bedrijfsomheining, nemen we mee naar de omgeving, naar de mensen die daar buiten wonen en leven. Beyond compliance van vergunning en regelgeving. Weet tegelijk dat compliance wel steeds belangrijker wordt, ook waar het gaat om welzijn en gezondheid. Van jouw medewerkers, maar ook van omwonenden. En veranderende regelgeving gaat ervoor zorgen dat jij vanuit het bedrijf echt meer naar buiten zult moeten kijken. Immers , angst voor de eigen gezondheid en voor aantasting van de levensvreugde leidt ertoe dat mensen steeds vaker de weg weten te vinden naar de media of de rechtsgang. Het is daarom belangrijk als buren, industrie en omwonenden om begrip voor elkaar te hebben en ook te tonen. Voor Royal HaskoningDHV is Safety and Well-being een onderdeel van haar strategie, Enhancing Society Together. Een mooi thema dus om gezamenlijk uit te diepen.

RoyalHaskoning DHV

Break-outsessie: Oogbescherming in de industrie en op kantoor

Jurgen Thys, Product & Project manager Ear & Eye van Intersafe / Lyreco

Hoe bescherm je de ogen van je medewerkers zowel op kantoor als in de industrie? Tijdens deze presentatie gaan wij dieper in op de gegevens en de uitdagingen die er zijn bij het niet dragen van de juiste oogbescherming zoals een correctie veiligheidsbril of beeldschermbril.

Onderdelen die besproken worden zijn o.a. ;

  • wat leveren op maat gemaakte oplossingen op voor de werkgever
  • wat zijn de verplichtingen van de werkgever
  • wanneer kan je niet je privé bril dragen tijdens je werk.
Jeroen Heijkants

Jeroen Heijkants

Senior Consultant Machineveiligheid, Kader Group

Joris van Tets

Joris van Tets

Business Consultant van BMGRIP, Part of Kader Group

Workshop: OT-Security doe je samen!

Jeroen Heijkants, Senior Consultant Machineveiligheid & Joris van Tets, Business Consultant van BMGRIP, Kader Group

Ontdek de wereld van OT-Cybersecurity in de industrie met Joris van Tets en Jeroen Heijkants. Van directie tot werkvloer, van leveranciers tot eindgebruiker, van componenten tot machines en installaties: binnen de wereld van OT-Cybersecurity zijn ze allen op directe of indirecte wijze met elkaar verbonden. Aan de hand van een praktijkcase laten we zien dat samenwerking de sleutel is tot het verhogen van digitale weerbaarheid. Neem deel aan deze break-outsessie en bouw samen aan een veiligere toekomst voor jouw organisatie.

Bob Corton

Bob Corton

Business Development Manager, Soudal

Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus

Senior Accountmanager |MVK| Sdu

Workshop: Wat is mijn inspanningsplicht bij het vervangen van CMRS stoffen?

Bob Corton, Business Development Manager, Soudal & Edwin Ferdinandus, Senior Accountmanager |MVK| Sdu

CMRS-stoffen, ook bekend als kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen, vormen een groot risico voor mens en milieu. Recentelijk zijn daar de Sensibiliseren stoffen bijgekomen waaronder ook Pur en Kit kan vallen. Gelukkig zijn er talloze innovatieve substituten beschikbaar die soms hetzelfde niveau van prestaties en functionaliteit bieden zonder de schadelijke effecten.

Door over te schakelen naar deze alternatieve producten, profiteer je van meerdere voordelen. Ten eerste minimaliseer je het gezondheidsrisico voor zowel werknemers als consumenten. Je zorgt voor een veiligere werkomgeving en vermindert het risico op langetermijneffecten op de gezondheid. Ook ben je van veel administratieve rompslomp verlost als je CMRS stoffen weet te vervangen.

Daarnaast draag je bij aan de bescherming van het milieu. Substitutie van CMRS-stoffen leidt tot een vermindering van gevaarlijke emissies, verontreiniging van bodem en water en schadelijke effecten op ecosystemen. Zo werk je actief mee aan duurzamer produceren en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.

Bovendien bieden de alternatieven voor CMRS-stoffen vaak nieuwe mogelijkheden en verbeterde eigenschappen. Je kunt rekenen op gelijkwaardige prestaties en functionaliteit, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van je producten. Dit opent deuren naar nieuwe markten en groeikansen voor jouw bedrijf.

Maak een positieve impact op je bedrijf, medewerkers, klanten en het milieu door nu actie te ondernemen. Neem het voortouw in de industrie en maak gebruik van veiligere en duurzamere alternatieven voor CMRS-stoffen.

Wij vertellen u in deze sessie hoe u dit traject van substitutie het beste kunt doorlopen en hoe u samen met uw leverancier naar een oplossing kunt werken.

Patrick van Veen

Patrick van Veen

Gedragsbioloog, Apemanagement

Keynote: Waarom passen we procedures en protocollen aan als we een probleem hebben?

Patrick van Veen, Gedragsbioloog van Apemanagement

Gedragsbioloog Patrick van Veen neemt ons in deze sessie mee in de boeiende wereld van ons (sociale) (oer)gedrag. Wat maakt dat wij doen wat wij doen? Waarom vertonen we bepaald gedrag en waarom ontstaan problemen? Door translating science to knowledge past Patrick biologische wetenschap toe in (maatschappelijke) thema’s zoals samenwerken, communicatie en sociale veiligheid. Waarom passen we procedures en protocollen aan als we een probleem hebben terwijl problemen en uitdagingen niet in procedures en protocollen zitten, maar in gedrag?

Erik Peekel

Erik Peekel

Dagvoorzitter

Afsluiting door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Erik Peekel

Op informele wijze sluit Erik Peekel plenair de 20e editie van het jaarcongres Industriële Veiligheid af. U krijgt een korte samenvatting van wat de dag heeft gebracht en welke inzichten hijzelf en waarschijnlijk ook u heeft gekregen. Hij nodigt u uit om deel te nemen aan de netwerkborrel om met elkaar na te praten en de laatste inzichten met elkaar te delen.

Tickets voor Industriële Veiligheid 2024

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u gratis of voor €299,- deelnemen aan dit volledig verzorgde congres.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!