Programma

30 januari 2025

DeFabrique, Utrecht

Bezoek samen met honderden vakgenoten het volledig verzorgde congres, netwerk met vakgenoten, behaal een SKO-punt en kom in contact met 40+ oplossingsaanbieders. Zoals ieder jaar stelt u zelf uw persoonlijke programma samen. Laat u inspireren, kom in contact met vakgenoten en blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen!

Dit was het programma van Industriële Veiligheid 2024:

Ontvangst en registratie op het netwerkplein

Ontvangst en registratie op het netwerkplein

Erik Peekel

Erik Peekel

Dagvoorzitter

Welkom en opening door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Erik Peekel

Op informele wijze heet Erik Peekel u plenair welkom op de 20e editie van het jaarcongres Industriële Veiligheid in DeFabrique in Utrecht.  Erik kenmerkt zich in zijn dagvoorzitterschap door zijn opmerkelijke enthousiasme en schept snel een aangename, luchtige sfeer. Hij schuwt de diepgang niet, maar komt graag zonder omwegen tot de kern en is daarmee de ideale gastheer en spreekstalmeester voor het jaarcongres Industriële Veiligheid.

Rudy Pont

Rudy Pont

Chairman Air Safety Committee, Belgian Cockpit Association (BeCA)

Keynote: Nobody comes to work to do a bad job

Rudy Pont, Chairman Air Safety Committee, Belgian Cockpit Association (BeCA)

Hoeveel mensen lopen er in jouw organisatie rond die niet doen wat er van hen gevraagd wordt? U kent ze wel, die werknemers die keer op keer de procedures aan hun laars lappen en terug op de rails gezet dienen te worden. Diegenen die de regels kennen, maar ze alsnog naast zich neerleggen; ook al heeft u het hen al vijf keer uitgelegd. Wat is dat toch met dat soort mensen? Begrijpen ze dan niet dat hun non-compliance anderen en de firma in gevaar kunnen brengen? En wat met die andere groep, die immuun blijkt te zijn voor uw verzoek om mee na te denken over nieuwe ideeën. Die collega’s die het blijkbaar niet nodig vinden om incidenten te rapporteren of uw veiligheidsenquête in te vullen? Is er dan niemand die jouw passie deelt om de veiligheid binnen jouw bedrijf te verbeteren? In de openingskeynote, geeft Rudy Pont een antwoord op deze en heel wat andere vragen. Praktische inzichten met een gefundeerde theoretische basis die u kunnen helpen in uw dagelijkse job als safety professional.

Ochtendpauze op het netwerkplein

Ochtendpauze op het netwerkplein met netwerkgelegenheid en 1-op-1 gesprekken

Remmelt Pluim

Remmelt Pluim

PBM SPECIALIST EN TRAINER van Eurosafe Solutions B.V.

DEMO: Compliant werken op hoogte; Theorie & Praktijk Gecombineerd

Remmelt Pluim, PBM SPECIALIST EN TRAINER van Eurosafe Solutions B.V.

Waar moet u aan voldoen om volgens de wetgeving het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte te faciliteren? Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het veilig werken én het redden op hoogte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden van een slachtoffer op hoogte.

Gert Hofs

Gert Hofs

Certificatiemanager IECEx 05 & ATEX, ROVC Technische Opleidingen

Break-outsessie: Wat als u gevaren niet herkent?

Gert Hofs, Certificatiemanager IECEx 05 & ATEX, ROVC Technische Opleidingen

Niemand komt op het werk en denkt bij zichzelf “Laten we er vandaag eens een onveilige dag van maken”. Iedereen wil na de werkdag weer gezond en veilig naar huis.
Maar hoe zorgen we ervoor dat u op het werk onveilige situaties herkent? Op een gemiddelde werkvloer lopen allerlei soorten mensen rond. Denk aan operators, technici, managers en ga zo maar door. Hoe herken jij als werktuigbouwkundig monteur een elektrisch risico? Of andersom. Door de krapte op de arbeidsmarkt maken steeds meer mensen de overstap naar de techniek. Vaak middels een korte opleiding waarna zij de praktijk ingaan. Maar zijn zij wel voldoende voorbereid op de veiligheidsrisico’s die aanwezig zijn op de werkvloer?

In deze break-outsessie proberen we de volgende vragen te beantwoorden;

 • Hoe maakt u de mensen bewust van de vele risico’s op de werkvloer in de korte tijd dat zij een opleiding volgen, zoals bijvoorbeeld zij-instromers.
 • Moeten technische opleidingen/trainingen aangevuld worden met een algemene veiligheidsbewustzijn training voor diverse vakgebieden?
 • Hoe toont u aan dat u over deze vaardigheden beschikt?
Jac Verrijt

Jac Verrijt

Senior Veiligheidskundige van Scheuten Glas Nederland

Susanne van Dijk

Susanne van Dijk

Sales consultant van Infoland B.V.

Break-outsessie: Compliant zijn aan de Arbowet - de learnings van de Veiligheidskundige van Scheuten

Jac Verrijt, Senior Veiligheidskundige van Scheuten Glas Nederland & Susanne van Dijk, Sales consultant van Infoland B.V.

De Arbowet vraagt om een continue inzet voor verbetering van arbeidsomstandigheden en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Compliant zijn aan deze wet is essentieel voor Scheuten en daarom borgen zij gezondheid en veiligheid op de werkvloer met een helder beleid, een eenvoudig meldsysteem voor werknemers en duidelijke voorlichting en instructies voor iedereen.

Dit bereiken zij door continu te leren van situaties door middel van regelmatige evaluaties van situaties, het aanpassen van beleid aan veranderingen in wetgeving. En cruciaal blijkt het betrekken van werknemers bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Bij elk ongeval, incident of gevaarlijke situatie wordt er bij Scheuten de PDCA-cyclus doorlopen dat basisoorzaken signaleert en acties bepaald. Zo is Scheuten te allen tijde compliant met wet- en regelgeving. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Welke zaken lopen goed en welke kunnen nog verbeterd worden? En welke rol speelt Zenya hierin?

Aan de hand van een interview door Susanne van Dijk (Infoland) hoort u van senior Veiligheidskundige Jac Verrijt hoe Scheuten dit doet en welke learnings hieruit voortkomen.

Gijsbert Heenck

Gijsbert Heenck

Managing Director, Schmersal Nederland B.V.

Workshop: Welke tools zijn beschikbaar voor het voorspellen van veiligheidsrisico's?

Gijsbert Heenck, Managing Director, Schmersal Nederland

Het voorspellen van veiligheidsrisico’s in de machinebouw is een cruciaal aspect van machineveiligheid. We staan echter voortdurend voor de uitdaging om daarvoor de juiste tools te gebruiken. Met de komst van nieuwe technieken zijn de mogelijkheden hiervoor legio. In deze sessie zullen we een aantal van deze tools behandelen en ook ingaan op de voor- en nadelen. Het effectief voorspellen en beheersen van veiligheidsrisico’s is cruciaal om een veilige werkomgeving te handhaven.

Schmersal
Anne Fleur Driessen

Anne Fleur Driessen

Senior Consultant Technical Safety, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Marlinda Dijkstra

Marlinda Dijkstra

People & project manager, Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Risicomanagement! Begrijp jij de risico’s?

Anne Fleur Driessen, Senior Consultant Technical Safety & Marlinda Dijkstra, People & project manager, Bilfinger Tebodin Netherlands

De energietransitie brengt o.a. met zich mee dat er op grote schaal nieuwe industriële initiatieven worden opgestart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen van (meer) duurzame productieprocessen welke van het niveau pilotplant worden opgeschaald naar productiefaciliteiten op commerciële schaal. Dit soort trajecten, maar ook andere industriële investeringstrajecten, beginnen vaak met een haalbaarheidsstudie die uiteindelijk moet leiden tot een ontwerp en investeringsbesluit. Risicomanagement is hierin wat ons betreft key!

In de beginfase van een project moeten risico inschattingen gemaakt worden vanuit verschillende invalshoeken. Dit is een essentiële stap omdat foutieve aannames in het ontwerpproces significante gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke realisatie van investeringen.

In onze workshop nemen we jullie graag mee in het proces van risicomanagement bij haalbaarheidsstudies en proberen we samen de volgende vragen te beantwoorden;

 • Hoe houd je risicomanagementanalyses interactief en aantrekkelijk voor je deelnemers?
 • Hoe verhoog je het veiligheidsbewustzijn binnen een project?
 • Hoe kun je risico’s op het gebied van explosieveiligheid en/of chemische stoffen in een beginfase (van een project) al identificeren en mitigeren/voorkomen, zodat je in een latere fase niet voor verassingen komt te staan?
 • Hoe zorg je dat je compliant bent en blijft binnen alle relevante facetten van de wetgeving (binnen een project)?
 • Welke duurzaamheidsdoelstelling (bijvoorbeeld NetZero) definieer je al in het begin van je project en op welke wijze?
Arief Dahoe

Arief Dahoe

Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientis, Ministerie van Defensie

Gerold Kort

Gerold Kort

Senior ATEX Consultant, Kader Group

Workshop: Explosiedynamica en waterstofveiligheid

Arief Dahoe, Explosion, Hydrogen Safety and Combustion Scientist, Ministerie van Defensie & Gerold Kort, Senior ATEX Consultant, Kader Group

Explosiegevaarlijke omstandigheden die kunnen resulteren in gas- en stofexplosies komen veel voor in de industrie. Vanwege de energietransitie zal de productie, transport en opslag van waterstof als energiedrager significant toenemen. Dit heeft enorme (explosie)veiligheidsimplicaties voor de leefomgeving.

Er bestaat wetgeving (waaronder ATEX wet- en regelgeving) die een verplichting oplegt om veiligheidsmaatregelen te implementeren zodat de veiligheid van werknemers, procesinstallaties en infrastructuur op orde is. Echter, het is niet duidelijk welke technologie moet worden toegepast om de risico’s te beheersen. De wetgeving zegt alleen dat deze zoveel als mogelijk moeten worden geminimaliseerd. Hier zijn diverse methoden voor.

De workshop begint met een uiteenzetting over twee explosie incidenten. Om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van explosiegevaren, de fenomenologie van explosies en de werking van explosiebeveiligingstechnologie, komen er methoden, gebaseerd op explosieparameters, aan bod. Met behulp van de vlamvoortplantingstheorie wordt het dynamisch gedrag van voornoemde parameters als functie van druk, temperatuur, chemische reactiviteit, deeltjesgrootteverdeling en turbulentie uitgelegd. Er wordt aandacht besteed aan de rol van vlam-geometrie interactie, vlam-turbulentie interactie en het deflagratie-detonatie-transitie mechanisme. Ook wordt ingegaan op de experimentele bepaling van explosieparameters voor toepassing in het ontwerpen van explosiemitigatie/-beveiliging, inclusief blast-scaling methoden voor het effect van explosies op mensen, gebouwen en procesinstallaties. Dit zal vervolgens worden gekoppeld aan waterstofveiligheid en wat het voor de industrie betekent.

Ministerie van Defensie
Chris Schiepers

Chris Schiepers

HSE en ATEX Specialist

Fokko van de Koppel

Fokko van de Koppel

Lithium Safety & Explosion Safety Expert

Break-outsessie: Hoe veilig is de nieuwe PGS-richtlijn 37-2 voor de opslag van Li-ion accu’s?

Chris Schiepers, HSE en ATEX Specialist & Fokko van de Koppel, Lithium Safety & Explosion Safety Expert

Wij hebben er lang op moeten wachten! Talloze vergunningstrajecten en projecten hebben het in de afgelopen jaren moeten doen met een onvolmaakte conceptversie, maar nu is er zekerheid voor bedrijfsleven en vergunningverlener. Slaat u Li-ion accu’s op, dan moet u aan de gang met de nieuwe PGS 37-2 richtlijn!

Voor de elektrificatie van de maatschappij zijn Li-ion accu’s inmiddels gemeengoed geworden. De grote behoefte aan accu’s leiden ertoe dat voorraden aangelegd moeten worden. De opslag van grote aantallen is echter niet zonder risico’s. Wordt een accucel instabiel, dan kan dat leiden tot een thermal runaway met als gevolg brand, explosies en toxische dampen. Dergelijke branden zijn praktisch niet te stoppen, waardoor grote incidenten kunnen ontstaan. Sprekende voorbeelden zijn de brand bij fietsfabrikant Stella in Nunspeet in 2018 en, meer recentelijk, de brand op vrachtschip Fremantle Highway waarbij honderden auto’s in vlammen opgingen. Daar zit niemand op te wachten. Met de PGS 37-2 richtlijn komen regels beschikbaar, waaraan eigenaren en gebruikers van opslagvoorzieningen met lithumhoudende energiedragers moeten voldoen. De conceptversies van deze richtlijn waren niet altijd even praktisch. Is dat veranderd? Hoe bereikt u met de PGS-richtlijn in de hand een veilige situatie op de werkvloer? Wij praten jullie bij en vertalen de voorschriften naar de praktijk

Selma Piric

Selma Piric

Safety expert, trainer, auteur van “Safety Rebels”

Break-outsessie: Indicatoren onthuld: workshop over veiligheid en performance

Selma Piric, Safety expert, trainer, auteur van ``Safety Rebels``

Ongetwijfeld worden er safety performance indicatoren gebruikt binnen uw organisatie, maar durft u daar blind op te sturen? Is meten altijd weten, of krijgen we juist daardoor een vertekend beeld over de veiligheid binnen de organisatie? In deze workshop gaan we interactief aan de slag met de nut en noodzaak van kwalitatief goede veiligheidsindicatoren, hoe we deze indicatoren tot stand brengen en wat ze ons (niet) kunnen vertellen. Aan het einde van de workshop heeft u voldoende inspiratie om de huidige indicatoren onder de loep te nemen, te koppelen aan de Work-as-Done v.s Work-as-Imagined theorie, en een objectieve blik te werpen op de veiligheidscultuur.

Paul Hoogerkamp

Paul Hoogerkamp

Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid

Break-outsessie: Over-compliance, overcompleet?

Paul Hoogerkamp | Voorzitter van de Normcommissie Machineveiligheid

In de praktijk zijn er diverse werkwijzen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de technische eisen van de EU productregelgeving. Deze werkwijzen variëren van een incidentele en meestal korte controle tot en met lange zogenoemde ‘line bij line’ checklists. Een werkwijze om de veiligheid via compliance aan te tonen is blijkbaar het ‘afvinken’ van die technische eisen. Compliance lijkt zo langzamerhand een doel op zich te zijn. De ontwerper/engineer kan hierbij zelfs hulp krijgen van een zogenoemde ‘compliance manager’. Zo’n manager zorgt ervoor (volgens de functieomschrijving) dat de organisatie de interne en externe regelgeving naleeft. Kan die compliance manager (meestal zonder ervaring in productontwerpen) die ontwerper bijstaan om het product veilig(er) te maken?  Het op pragmatische wijze documenteren van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het product veilig is bestaat niet uit louter vinklijstjes, maar hoe dan wel?

Annemiek den Heijer

Annemiek den Heijer

Consultant Arbeidshygiëne en Toxicologie, Chemrade Software

Nina Kooijman

Nina Kooijman

Consultant AH, Chemrade Software

Break-outsessie: Werken met gevaarlijke stoffen

Annemiek den Heijer, Consultant Arbeidshygiëne en Toxicologie & Nina Kooijman, Consultant Arbeidshygiëne, Chemrade Software

Hoe zorgt u dat u uw register gevaarlijke stoffen op orde hebt? Hoe kunt u compliant zijn? Op deze vragen krijgt u een antwoord in deze sessie. Aan de hand van het 4-stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie leert u welke stappen nodig zijn om uw medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen te laten werken. Vervolgens laten wij zien hoe u dit concreet kunt oppakken met behulp van het platform Chemrade.

Harry Borsje

Harry Borsje

Senior adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Break-outsessie: Compliant én veilig op basis van systematisch werken

Harry Borsje, Senior adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

CE-markering is het teken waarmee een fabrikant aangeeft compliant zijn met van toepassing zijnde Europese regelgeving, zoals – voor machines en aanverwante producten – de Machinerichtlijn. Het doel van die wetgeving is, dat er uitsluitend veilige producten op de markt worden gebracht. Maar betekent compliant dat een product ook altijd veilig is? En is een veilig product ook altijd compliant? De regels en procedures in de Machinerichtlijn zijn door TCPM omgezet naar een overzichtelijk stroomdiagram, waarin tevens een duidelijk verband wordt gelegd met de engineering- en fabricageprocessen. Aan de hand van dit stroomdiagram kijken we naar die processen en de invulling daarvan om een machine op de markt te brengen, die zowel veilig is als compliant met de Machinerichtlijn. De hierbij opgedane inzichten zijn direct toepasbaar op andere productwetgeving, zoals bv. voor drukapparatuur.

TCPM
Jan- Joost Pieterman

Jan- Joost Pieterman

Opticen, product manager head eye, hearing & face protection, Intersafe Netherlands

Break-outsessie: Oogbescherming in de industrie en op kantoor

Jan-Joost Pieterman, Opticen, product manager head eye, hearing & face protection, Intersafe Netherlands

Hoe beschermt u de ogen van uw medewerkers zowel op kantoor als in de industrie? Tijdens deze presentatie gaan wij dieper in op de gegevens en de uitdagingen die er zijn bij het niet dragen van de juiste oogbescherming zoals een correctie veiligheidsbril of beeldschermbril.

Onderdelen die besproken worden zijn o.a. ;

 • Wat leveren op maat gemaakte oplossingen op voor de werkgever
 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever
 • Wanneer kunt u niet uw privé bril dragen tijdens uw werk.

Lunchpauze op het netwerkplein

Lunchpauze op het netwerkplein met netwerkgelegenheid en 1-op-1 gesprekken

Remy Wierenga

Remy Wierenga

Group Director Health & Safety, Refresco

Keynote: De toepassing van Cynefin op veilgheidsvraagstukken

Remy Wierenga, Group Director Health & Safety, Refresco

Het Cynefin Sense-Making Framework (ku-nev-in) werd oorspronkelijk ontwikkeld door professor Dave Snowden als een lens waardoor problemen en systemen met nieuwe perspectieven kunnen worden bekeken. In een wereld die steeds complexer wordt, helpt Cynefin onderscheid te maken tussen de soorten problemen waarmee leiders worden geconfronteerd, gedefinieerd door de variërende aard van de relatie tussen oorzaak en gevolg.  Cynefin helpt ons de werelden waarin we leven te begrijpen: een wereld van “orde”, simpele of gecompliceerde systemen waar oorzaak en gevolg met elkaar verbonden zijn en de uitkomsten voorspelbaar en herhaalbaar zijn; en een wereld van ‘dis-orde’, complexe systemen of zelfs chaos waar oorzaak en gevolg wel aanwezig zijn, maar niet onmiddellijk waarneembaar en zeker niet voorspelbaar. In deze keynote gaat Remy Wierenga uitgebreid in op de toepassing van Cynefin op het gebied van veiligheid.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Break-outsessie: Hoe werkt u veilig en compliant op hoogte

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

De sessie is bedoeld voor professionals in verschillende industrieën waarin werken op hoogte een essentieel onderdeel van de dagelijkse activiteiten is. Maak onderdeel uit van een interactieve en educatieve bijeenkomst, gericht op het bespreken van wet- en regelgeving, veiligheidsprocedures en de beste praktijken voor werken op hoogte. Het doel; de bewustwording van veiligheidskwesties bij werken op hoogte vergroten. Van de risico’s in kaart brengen tot het voeren van een uniform beleid, hierbij de juiste middelen en competenties definiëren en implementeren, en hoe dit alles te managen in de beheersfase. Dit samen zorgt voor compliance op werken op hoogte.

Tom Heemeryck

Tom Heemeryck

Territory Sales Manager, BRADY

Angelo Romano

Angelo Romano

Territory Sales Manager, BRADY

Break-outsessie: Verhoog de veiligheid op de werkvloer door het gebruik van ISO 20560 conforme leidingmarkering

Angelo Romano, Territory Sales Manager The Netherlands & Tom Heemeryck, Territory Sales Manager Belgium, Brady Corporation

Tijdens de Break-Outsessie ‘’Verhoog de veiligheid op de werkvloer door het gebruik van ISO 20560 conforme leidingmarkering’’ zullen wij dieper ingaan op deze nieuwe ISO normering. Door middel van praktische voorbeelden nemen wij u mee in de wereld van leidingmarkering en laten we zien hoe dit de veiligheid kan verhogen en de efficiëntie kan verbeteren.

Brady
Jeroen Heijkants

Jeroen Heijkants

Senior Consultant Machineveiligheid, Kader Group

Joris van Tets

Joris van Tets

Business Consultant van BMGRIP, Part of Kader Group

Verhoog je digitale weerbaarheid om veiligheidsrisico’s te reduceren

Jeroen Heijkants, Senior Consultant Machineveiligheid & Joris van Tets, Business Consultant van BMGRIP, Kader Group

Cyberaanvallen kunnen directe veiligheidsrisico’s vormen, bijvoorbeeld voor je werknemers, denk aan het manipuleren van besturingen of beveiligingssystemen. Nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de NIS2-richtlijn, speelt hierop in en verplicht aanbieders van belangrijke en essentiële diensten om de digitale cyberweerbaarheid te verhogen. Ontdek tijdens deze boeiende break-outsessie de wereld van cybersecurity. Aan de hand van een praktijkcase leer je wat je op organisatorisch en technisch vlak kunt doen om de cyberweerbaarheid te versterken en daarmee de algehele veiligheid te vergroten.

Arend Profijt

Arend Profijt

Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Peter Barkema

Peter Barkema

Senior consultant omgevingsmanagement, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Marlouce Biemans

Marlouce Biemans

Adviseur Milieu en omgevingsgezondheid, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Workshop: Over het ijzeren gordijn

Arend Profijt, Senior Consultant HSE & Peter Barkema, Senior Consultant Omgevingsmanagement & Marlouce Biemans, Adviseur Milieu en Omgevingsgezondheid, Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

Het welzijn van omwonenden van bedrijven, dat is waar deze sessie over gaat. Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers (figuurlijk) mee naar buiten. De mensen die binnen het ijzeren gordijn werken, de bedrijfsomheining, nemen we mee naar de omgeving, naar de mensen die daar buiten wonen en leven. Beyond compliance van vergunning en regelgeving. Weet tegelijk dat compliance wel steeds belangrijker wordt, ook waar het gaat om welzijn en gezondheid. Van jouw medewerkers, maar ook van omwonenden. En veranderende regelgeving gaat ervoor zorgen dat jij vanuit het bedrijf echt meer naar buiten zult moeten kijken. Immers , angst voor de eigen gezondheid en voor aantasting van de levensvreugde leidt ertoe dat mensen steeds vaker de weg weten te vinden naar de media of de rechtsgang. Het is daarom belangrijk als buren, industrie en omwonenden om begrip voor elkaar te hebben en ook te tonen. Voor Royal HaskoningDHV is Safety and Well-being een onderdeel van haar strategie, Enhancing Society Together. Een mooi thema dus om gezamenlijk uit te diepen.

RoyalHaskoning DHV
Bob Corton

Bob Corton

Business Development Manager, Soudal

Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus

Senior Accountmanager |MVK| Sdu - Toxic

Workshop: Wat is mijn inspanningsplicht bij het vervangen van CMRS stoffen?

Bob Corton, Business Development Manager, Soudal & Edwin Ferdinandus, Senior Accountmanager |MVK| Sdu

CMRS-stoffen, ook bekend als kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen, vormen een groot risico voor mens en milieu. Recentelijk zijn daar de Sensibiliseren stoffen bijgekomen waaronder ook Pur en Kit kan vallen. Gelukkig zijn er talloze innovatieve substituten beschikbaar die soms hetzelfde niveau van prestaties en functionaliteit bieden zonder de schadelijke effecten.

Door over te schakelen naar deze alternatieve producten, profiteert u van meerdere voordelen. Ten eerste minimaliseert u het gezondheidsrisico voor zowel werknemers als consumenten. U zorgt voor een veiligere werkomgeving en vermindert het risico op langetermijneffecten op de gezondheid. Ook bent u van veel administratieve rompslomp verlost als u CMRS stoffen weet te vervangen.

Daarnaast draagt u bij aan de bescherming van het milieu. Substitutie van CMRS-stoffen leidt tot een vermindering van gevaarlijke emissies, verontreiniging van bodem en water en schadelijke effecten op ecosystemen. Zo werkt u actief mee aan duurzamer produceren en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.

Bovendien bieden de alternatieven voor CMRS-stoffen vaak nieuwe mogelijkheden en verbeterde eigenschappen. U kunt rekenen op gelijkwaardige prestaties en functionaliteit, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van uw producten. Dit opent deuren naar nieuwe markten en groeikansen voor jouw bedrijf.

Maak een positieve impact op uw bedrijf, medewerkers, klanten en het milieu door nu actie te ondernemen. Neem het voortouw in de industrie en maak gebruik van veiligere en duurzamere alternatieven voor CMRS-stoffen.

Wij vertellen u in deze sessie hoe u dit traject van substitutie het beste kunt doorlopen en hoe u samen met uw leverancier naar een oplossing kunt werken.

John Bruijnen

John Bruijnen

Hydrogen & Explosion Safety Assurance Engineer

Break-outsessie: Waterstofveiligheid een belangrijke factor voor de energietransitie

John Bruijnen, HYDROGEN & EXPLOSION SAFETY ASSURANCE ENGINEER

Het gebruik van waterstof kan fabrikanten een concurrentievoordeel opleveren, maar een belangrijke succesfactor is het integraal managen van de waterstofveiligheidsaspecten. Tijdens deze sessie gaat John Bruijnen uitgebreid in op waterstofprojecten waarbij hij ondersteuning geeft op het gebied van veiligheid en trainingen. In deze sessie hoort u ondere andere hoe proactief inspelen op veiligheidskwesties niet alleen de betrouwbaarheid van uw technologische processen vergroot, maar ook de reputatie van uw bedrijf versterkt. John Bruijnen gaat dieper in op de technische aspecten van veiligheid en bespreekt hoe een doordacht veiligheidsbeleid de sleutel is tot een geslaagde implementatie van waterstoftechnologie op hoog niveau.

Willem Burger

Willem Burger

Senior Project Engineer Integratie, Defensie Materieel Organisatie

Break-outsessie: Van ontwerp naar realiteit: de cruciale rol van veiligheidsinspecties op marineschepen

Willem Burger, Senior Project Engineer Integratie van Defensie Materieel Organisatie

In het huidige ontwerp proces wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3d technologie waardoor het redelijk eenvoudig lijkt om te anticiperen op aanlopers qua arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook bevatten tekeningen veel meer details. Het veilig zijn op basis hiervan is geen garantie. Vaak blijkt tijdens de bouw dat er toch nog dingen over het hoofd gezien zijn of dat de detaillering in het ontwerp proces te gering is geweest. Een rondgang tijdens de bouw is dan ook nog steeds van groot belang. Na een korte review van verschillende aankoopprocessen en de inbreng van een veiligheidskundige wordt toegespitst op zaken die de bovengenoemde stelling nader onderbouwen.

Ministerie van Defensie
Kornelis Jorna

Kornelis Jorna

Milieu- en Bedrijfskundig Specialist

Break-outsessie: Omgevingswet: van inrichting naar een verzameling van milieubelastende activiteiten!

Kornelis Jorna, Milieu- en Bedrijfskundig Specialist

Na herhaaldelijk uitstel zal de overheid op 1 januari 2024 dan toch eindelijk de Omgevingswet invoeren. De Omgevingswet voegt 26 wetten en alle daaronder behorende regels op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. Dat betekent dat bijna alle wetgeving over milieu, ruimtelijke ordening, natuur, bouwen, en gevaarlijke stoffen vanaf volgend jaar voor onder de Omgevingswet valt.

In deze presentatie legt Kornelis Jorna uit welke consequenties de komst van de Omgevingswet heeft voor industriële bedrijven. Een bedrijf is onder de Omgevingswet geen ‘inrichting’ meer, maar een verzameling van milieubelastende activiteiten. Wat betekent deze verandering? Waar komen de regels van het Brzo terecht? Hoe werkt het Bal, de opvolger van het activiteitenbesluit? Hoe zit het met vergunningen en procedures en wat wordt de invloed van het omgevingsplan? Ook stelt Kornelis in een kort interview de vraag aan Cindy Peters, HSSE Manager van de Zenith Terminal uit Amsterdam, welke invloed de Omgevingswet op dit bedrijf heeft en hoe zij hier mee om gaat.

Na afloop hebben de deelnemers het antwoord op al deze vragen en weten ze wat de invloed is van de Omgevingswet op hun bedrijf.

Erik van Deurssen

Erik van Deurssen

Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Break-outsessie: Waar rook is…

Erik van Deurssen, Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Automatisch zult u zeggen dat daar ook vuur is. Maar de praktijk leert dat dit zeker niet zo hoeft te zien. Op plekken waar rook is zult u ook kunnen denken dat er mensen aan het werk zijn. Een peukie in de koffiepauze, een brandweerman die mensen uit een branden gebouw haalt, rook of damp afkomstig bij het verwerken van asfalt of rook uit de schoorsteen van een groot industrieel bedrijf. Zomaar enkele voorbeelden. Maar er zijn nog tal van andere voorbeelden te bedenken. Waar bestaat die rook nu uit? En op welke manier kunnen we aantonen of deze rook schadelijk is? Kijken we alleen naar de werkvloer of nemen we ook de omgeving mee? Welke mate van veiligheid en gezondheid vinden we acceptabel? Het werk moet immers toch gedaan worden… En natuurlijk de aandacht vanuit de media: door items in het nieuws op een bepaalde manier te belichten wordt natuurlijk al snel ingevuld dat rook en vuur 1-op-1 met elkaar geassocieerd zijn. Maar of risico en gevaar op deze manier altijd op een juiste manier tegen het licht gehouden worden is nog maar zeer de vraag. In deze break-out sessie horen jullie hoe een toegewijd arbeidshygiënist tegen deze onderwerpen aankijkt om zodoende een discussie met het publiek op gang te brengen.

RPS
Stijn Dely

Stijn Dely

Business Unit / Supply Chain Manager, CGK Group

Thijs van Rijn

Thijs van Rijn

Productadviseur Nederland, CGK Group bv

Break-outsessie: Leer in 7 stappen gevaarlijke stoffen correct en vooral veilig opslaan

Stijn Dely, Business Unit & Supply Chain Manager & Thijs van Rijn, Productadviseur Nederland, CGK Group

Gevaarlijke stoffen vindt u terug in ieder bedrijf. Maar herkent u deze? Mag u alles samen opslaan of zijn er regels die u moet respecteren? In deze een uur durende sessie leert u in 7 praktische stappen jouw producten inventariseren, opdelen en opslaan. Rekening houdend met de huidige milieuwetgeving en de veiligheid van jouw personeel.

Bastiaan de Wit

Bastiaan de Wit

Accountmanager, IQ Messenger

Maartje Boschman

Maartje Boschman

Head of Sales and Marketing, IQ Messenger

Break-outsessie: Meer grip op uw productieproces én verbetering van de veiligheid

Bastiaan de Wit, Accountmanager & Maartje Boschman, Head of Sales and Marketing van IQ Messenger

In de dynamische wereld van industriële veiligheid spelen effectieve communicatie- en alarmeringssystemen een cruciale rol. Bedrijven streven ernaar om snel te reageren op noodsituaties, onverwachte gebeurtenissen en veiligheidsuitdagingen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. In deze sessie presenteren wij het IQ Messenger platform dat innovatieve tools biedt om deze uitdagingen aan te pakken en een smart factory omgeving (Industrie 4.0) te creëren. Ontdek uitgebreide mogelijkheden voor het verzenden en ontvangen van alarmen rondom productie én veiligheid. Direct bij de medewerkers on site of centraal in een controlekamer. Leer ook de lone worker feature in de SmartApp smartphone applicatie kennen om elke collega te beschermen.

Middagpauze op het netwerkplein

Middagpauze op het netwerkplein met netwerkgelegenheid en 1-op-1 gesprekken

Patrick van Veen

Patrick van Veen

Gedragsbioloog, Apemanagement

Keynote: Waarom passen we procedures en protocollen aan als we een probleem hebben?

Patrick van Veen, Gedragsbioloog van Apemanagement

Gedragsbioloog Patrick van Veen neemt ons in deze sessie mee in de boeiende wereld van ons (sociale) (oer)gedrag. Wat maakt dat wij doen wat wij doen? Waarom vertonen we bepaald gedrag en waarom ontstaan problemen? Door translating science to knowledge past Patrick biologische wetenschap toe in (maatschappelijke) thema’s zoals samenwerken, communicatie en sociale veiligheid. Waarom passen we procedures en protocollen aan als we een probleem hebben terwijl problemen en uitdagingen niet in procedures en protocollen zitten, maar in gedrag?

Erik Peekel

Erik Peekel

Dagvoorzitter

Afsluiting door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Erik Peekel

Op informele wijze sluit Erik Peekel plenair de 20e editie van het jaarcongres Industriële Veiligheid af. U krijgt een korte samenvatting van wat de dag heeft gebracht en welke inzichten hijzelf en waarschijnlijk ook u heeft gekregen. Hij nodigt u uit om deel te nemen aan de netwerkborrel om met elkaar na te praten en de laatste inzichten met elkaar te delen.

Netwerkborrel

Netwerkborrel met netwerkgelegenheid en informeel napraten met sprekers, deelnemers en partners