Programma

Fysiek congres: 21 juni 2023

Valk Exclusief, Utrecht

Online vanaf 22 juni

Dit was het programma van 2022

De Informatiegestuurde Overheid

Onderwerpen die aan bod komen: data governance, data ethiek, datakwaliteit, data awareness / datageletterdheid, ontwikkeling van dataplatform, security & privacy uitdagingen, transformatie van de organisatie, technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering).

Ontvangst & registratie

Kees Verhoeven

Kees Verhoeven

Dagvoorzitter, voormalig tweede kamer lid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken

Opening door de dagvoorzitter

Kees Verhoeven, voormalig tweede kamer lid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken

Ronald Damhof

Ronald Damhof

Chief Data Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Data, an Inconvenient Truth

Ronald Damhof, Chief Data Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een ongemakkelijke waarheid die vertelt over een overheid die kampt met ‘dataschuld’ en daar aardig ziek van is. Met alle gevolgen van dien ten aanzien van dienstverlening, rechtmatigheid, transparantie en wendbaarheid. Maar we kunnen dit aanpakken mits er intensief verbinding wordt gezocht en georganiseerd tussen wet, beleid en uitvoering, we een gemeenschappelijke taal gaan spreken, de technologie vooral NIET leidend laten zijn en we elkaar in den brede opzoeken en helpen.

In 2021 heeft Ronald Damhof van DAMA International de DAMA Excellence award in ontvangst mogen nemen

#Data governance     #Datakwaliteit     #Transformatie van de organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Frank Habers

Frank Habers

BI-CONSULTANT EN BUSINESS DEVELOPER, INERGY

Eén versie van de waarheid met een data warehouse, maar nu echt!

Frank Habers, BI-consultant en business developer, Inergy

Veel organisaties implementeren een data warehouse om hun informatievoorziening te verbeteren. Daarbij is een belangrijke doelstelling om één versie van de waarheid te bereiken. Na de implementatie blijkt dat deze doelstelling toch niet (helemaal) bereikt te zijn. Niet alleen definitiediscussies blijven bestaan, maar ook de gebruikelijk vragen waarom allerlei rapporten en dashboards verschillende uitkomsten bieden over dezelfde data. In deze sessie wordt u op een praktische wijze meegenomen wat de oorzaken hiervan zijn en met welke methodes de doelstelling van één versie van de waarheid wél bereikt kan worden. Waarbij deze methodes ook nog eens zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing rondom realisatie en onderhoud van het data warehouse.

#Datakwaliteit     #Data awareness / Datageletterdheid     #Ontwikkeling van dataplatform

Inergy

OCHTENDPAUZE MET 1-OP-1 GESPREKKEN

Netwerkplein

Veel organisaties implementeren een data warehouse om hun informatievoorziening te verbeteren. Daarbij is een belangrijke doelstelling om één versie van de waarheid te bereiken. Na de implementatie blijkt dat deze doelstelling toch niet (helemaal) bereikt te zijn. Niet alleen definitiediscussies blijven bestaan, maar ook de gebruikelijk vragen waarom allerlei rapporten en dashboards verschillende uitkomsten bieden over dezelfde data. In deze sessie wordt u op een praktische wijze meegenomen wat de oorzaken hiervan zijn en met welke methodes de doelstelling van één versie van de waarheid wél bereikt kan worden. Waarbij deze methodes ook nog eens zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing rondom realisatie en onderhoud van het data warehouse.

#Datakwaliteit     #Data awareness / Datageletterdheid     #Ontwikkeling van dataplatform

Robert Voermans

Robert Voermans

Data Governance Architect, IBM

Wat is nu eigenlijk een data fabric en wat kunnen toepassingen zijn binnen uw organisatie?

Robert Voermans, Data Governance Architect, IBM

Data fabric is het nieuwe hot item in de “data wereld”. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoelt en wat kunt u als organisatie daar nu mee? Voor IBM (en Gartner) zijn hier twee zaken belangrijk. Data bevindt zich overal, waardoor meerdere technologieën nodig zijn om die data te benaderen en op de juiste manier te gebruiken. Daarnaast is data governance (methode en technologie) niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk. Beide aspecten moeten worden uitgewerkt in een data fabric.

In deze keynote zal IBM uitleggen wat zij bedoelen met een data fabric en wat de toepassingen daarvan kunnen zijn binnen uw organisatie.

#Data governance     #Datakwaliteit     #Ontwikkeling van dataplatform

Dimitri Palmen

Dimitri Palmen

Directeur, BCT

Break-out: De transformatie naar een digitaal ecosysteem

Dimitri Palmen, Directeur, BCT

Door de Coronacrisis hebben organisaties en professionals, noodgedwongen, grote stappen gezet in de digitale transformatie. Wat heeft ons deze transformatie gebracht en waar liggen de uitdagingen en kansen voor de toekomst?

#Transformatie van de organisatie

BCT
Robert van Bentum

Robert van Bentum

Advisory Sales Consultant, Boomi

Mike Veldhuis

Mike Veldhuis

Co-founder, Nalta

Break-out: De weg naar geïntegreerde overheidsdiensten – voorbeelden uit de praktijk

Robert van Bentum, Advisory Sales Consultant, Boomi & Mike Veldhuis, Co-founder, Nalta

De afgelopen jaren hebben overheidsinstanties vertrouwd op technologie, creativiteit en innovatie om de toenemende vraag naar overheidsdiensten te kunnen vervullen. Diensten worden in een flink tempo gedigitaliseerd en daarbij willen overheden zoveel mogelijk aan de wensen van de burgers voldoen. De uitdaging hierbij is om de met deze digitalisering gepaard gaande complexiteit te beheren. Automatisering en integratie zijn vaak de sleutel tot de oplossing.

In de break-out sessie komen aan de hand van een aantal klantverhalen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het sneller aanbieden van (nieuwe) diensten door gebruik van low code platforms.
 • Digitale adaptatie ter verhoging van de productiviteit van personeel.
 • Flexibiliteit inbouwen in bestaande IT-infrastructuur.
 • Integratie van meerdere gegevensbronnen om waarde te genereren in hybride omgevingen of snellere applicatiemigraties te bewerkstelligen.

#Ontwikkelig van dataplatform     #Transformatie van de organisatie     #Technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering)

Arjan Versteeg

Arjan Versteeg

Senior adviseur informatiebeheer, VHIC

Roundtable: Hoe borgt u de Wet Open Overheid binnen uw organisatie

Arjan Versteeg, Senior Adviseur Informatiebeheer, VHIC & Tineke van Heijst, Directeur, VHIC

De Wet Open Overheid (WOO) streeft naar een transparante en actieve openbare overheid. Met de aankomende WOO hebben overheden de verplichting om bepaalde documenten in een goede staat te houden en duurzaam toegankelijk te maken.

Dat betekent werk aan de winkel. Ga als organisatie de wet maar eens ontleden. Waar loopt u dan tegenaan? Welk systeem gebruikt u nu en kunt u dat nog wel gebruiken straks? Wie voelt zich nu verantwoordelijk hiervoor? Hoe maakt u dit bespreekbaar binnen de organisatie en hoe krijgt u nu iedereen van uw organisatie mee?

#Data governance    #Transformatie van de organisatie

SDU
Pieter Vereecken

Pieter Vereecken

EMEA Cloud Architect, Veeam

Break-out: Ransomware dreigingen blijven komen, heeft u een plan? 5 best practices

Pieter Vereecken, EMEA Cloud Architect, Veeam Software

De dreiging van ransomware is reëel en het doelwit zijn uw gegevens! In deze sessie leert u vijf best practices die van belang zijn om onder andere kosten van downtime te besparen en om onderbreking van de bedrijfsvoering te voorkomen.

#Security & Privacy uitdagingen

Gerrit Versteeg

Gerrit Versteeg

Managing partner / Senior Consultant, FourPoints Intelligence

Lourens de Puij

Lourens de Puij

Dienst Data Officier (DDO), Gemeente Den Haag

Break-out: Publieke meerwaarde creëren met data binnen de beleidspraktijk

Gerrit Versteeg, Managing partner / Senior Consultant, FourPoints Intelligence & Lourens de Puij, Dienst Data Officier (DDO), Gemeente Den Haag

Voor de gemeente Den Haag zijn data van cruciaal belang, om beter te kunnen begrijpen wat er in de stad gebeurt en verkregen inzichten uit data om te kunnen zetten naar effectief beleid. Het thema van deze sessie is; hoe met behulp van datagedreven werken het integraal werken binnen de Haagse beleidspraktijk kan worden bevorderd.

In deze break-out sessie komt onder meer het volgende aan bod:

 • Waarom een digitale reorganisatie van data en informatie wenselijk is voor integraal beleid.
 • Voorbeelden van afwegingskaders voor metathema’s, zoals de energietransitie, circulaire economie en de milieueffectrapportage (m.e.r.) bij ruimtelijke plannen.
 • Hoe datagedreven werken stapsgewijs onderdeel van het dagelijkse werk kan worden gemaakt.
 • Manieren om data (voor beleid) uit silo’s te halen, eenduidig te beschrijven en centraal beschikbaar te stellen.

#Data awareness / Datageletterdheid     #Ontwikkeling van dataplatform     #Transformatie van de organisatie

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Netwerkplein

Ronald Baan

Ronald Baan

President Dama Nederland

Arun Rampersad

Arun Rampersad

Docent datagedreven werken bij Datadirigent

Experimenteren en operationaliseren: Het belang van goed datamanagement bij het toepassen van algoritmen

Ronald Baan, President, DAMA Nederland & Arun Rampersad & Arun Rampersad, Docent datagedreven werken, Datadirigent

Publieke organisaties worstelen vaak met het goed omgaan met algoritmen. Er zijn inmiddels meerdere beleidskaders en instrumenten beschikbaar die hierbij kunnen helpen, maar hoe implementeert u dat in de praktijk? En hoe kunt u ervoor zorgen dat modellen niet alleen ontwikkeld worden, maar ook goed worden gebruikt en geëvalueerd? Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van het raamwerk ‘Het Zicht op Algoritmen’ een praktisch uitvoerbaar 20-stappenplan aangereikt. Hierbij wordt ingegaan op de vraagstukken die bij de deelnemers leven.

#Data governance     #Data ethiek     #Technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering)

DAMA nl
Robert Jansen

Robert Jansen

Teamleider Datadiensten bij Gemeente Rotterdam

Break-out: Data Governance geoperationaliseerd

Robert Jansen, Teamleider Datadiensten, Gemeente Rotterdam

We willen de waarde van data voor onze burgers en bedrijven vergroten door het slimmer te (her-) gebruiken. Tegelijkertijd zijn er wetten en regels (ook ethische) waar we aan ons moeten houden en we moeten weten wat de kwaliteit is van de data waar we mee werken.

Data Governance kan vertaald worden in drie woorden: eigenaarschap, sturing en beheer.

In deze sessie wordt u meegenomen in:

 • Hoe de gemeente Rotterdam in eigenaarschap heeft belegd en hoe de eigenaren worden meegenomen in data gebruik;
 • Hoe de sturing op datamanagement vraagstukken in deze grote organisatie is opgezet;
 • Hoe het beheer op de data werd ingeregeld.

Samenwerking is hierbij het sleutelwoord.

#Data governance    #Transformatie van de organisatie

Joost Vos

Joost Vos

Client Technical Specialist NLP & Data Science, IBM Technology

Break-out: Wet Open Overheid en AVG

Joost Vos, Client Technical Specialist NLP & Data Science, IBM Technology

Wet Open Overheid maakt de overheid transparanter, doordat actief overheidsinformatie openbaar wordt gemaakt. De WOO is breed gesteund in de Tweede en Eerste Kamer. Toch ligt er voor de overheid een schone taak in het verschiet. Door de toename in en complexiteit van Wob verzoeken, ondervindt de overheid grote uitdagingen in het tijdig opleveren van informatie. De afgelopen jaren is het vaak voorgekomen dat maanden na een affaire toch weer een cruciaal, maar verdwaald document boven tafel is gekomen. Een van de oorzaken is de uitdaging van het vinden van relevantie informatie.

In deze sessie wordt u meegenomen in:

 1. Technologie die de overheid in staat stelt om snel en accuraat orde op zaken te stellen in haar informatiehuishouding;
 2. Manieren om tijdig relevante documenten te kunnen terugvinden in een brei van overheidsdocumenten;
 3. Hoe we in overeenstemming met de Algemene Gegevens Verordening (AVG) documenten geschikt kunnen maken voor publicatie door het accuraat zwartlakken van persoonsgevoelige informatie.

#Ontwikkeling van dataplatform #Transformatie van de organisatie #Technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering)

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Netwerkplein

Kees Verhoeven

Kees Verhoeven

Dagvoorzitter, voormalig tweede kamer lid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken

Marten Tilstra

Marten Tilstra

Programmamanager IDA, Interprovinciaal Overleg

Marianne Kruijswijk

Marianne Kruijswijk

Adviseur Informatiebeleid, Gemeente Stadskanaal

Talkshow: Hoe maakt u de verbinding

Dagvoorzitter Kees Verhoeven, Marten Tilstra, Programmamanager Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), Interprovinciaal Overleg, Ton Zijlstra, Secretaris Tactisch Beraad EU Informatie, Geonovum en Marianne Kruijswijk, Adviseur Informatiebeleid, Gemeente Stadskanaal

In deze talkshow gaat dagvoorzitter Kees Verhoeven in gesprek met verschillende overheidsorganisaties, waaronder Marten Tilstra, Programmamanager Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) bij Interprovinciaal Overleg en Ton Zijlstra, Secretaris Tactisch Beraad EU Informatie, Geonovum

over hoe zij data- en informatiegestuurd werken.

 • Spreken zij dezelfde taal?
 • Hoe maken zij de verbinding intern met andere afdelingen en buiten hun organisatie met andere organisaties?
 • Welke rol speelt Europa in data- en informatiegestuurd werken?

#Data governance     # Data awareness / Datageletterdheid     #Transformatie van de organisatie

Miranda Pirkovski

Miranda Pirkovski

Directeur onderzoek, Algemene Rekenkamer

Esther Meijer-van Leijsen

Esther Meijer-van Leijsen

Senior onderzoeker, Algemene Rekenkamer

Algoritmes: kans of risico?

Miranda Pirkovski, Directeur, Algemene Rekenkamer & Esther Meijer-van Leijsen, Senior Onderzoeker, Algemene Rekenkamer

Miranda Pirkovski en Esther Meijer-van Leijsen nemen u mee in hun onderzoeksrapport naar de inzet van algoritmes dat op 18 mei 2022 gepubliceerd wordt. Ze staan uitgebreid stil bij de bevindingen van het onderzoek en nemen u mee in de kansen en risico’s die de inzet van algoritmes met zich meebrengen.

#Data ethiek     #Data awareness / Datageletterdheid     #Technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering)

Kees Verhoeven

Kees Verhoeven

Dagvoorzitter, voormalig tweede kamer lid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken

Afsluiting door de dagvoorzitter

Kees Verhoeven, voormalig tweede kamer lid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken

Borrel op het nertwerkplein

Erik Fransen

Erik Fransen

Bestuurslid, Dama Nederland

Videopresentatie: Wat is cruciaal voor Datagedreven Werken?

Erik Fransen, Bestuurslid, DAMA Nederland

In deze video presentatie zal Erik Fransen bespreken welke vormen van datagedreven werken er zijn, welke rol data speelt en wat de uitdagingen op het gebied van data zijn. Vanuit het krachtenspel mens, techniek, proces en data zal hij de cruciale rol van datamanagement om datagedreven te kunnen werken aantonen.

Tijdens de presentatie zal u ook handvatten meekrijgen om zelf concreter aan de slag te gaan met het fundament van datagedreven werken. Want met goed datamanagement, kan datagedreven werken werkelijkheid worden.

DAMA nl
Cas Christiani

Cas Christiani

Ketenmanager Jeugd, Gemeente Breda

Interview: Datagedreven werken in het jeugdhulpdomein

Cas Christiani, Ketenmanager Jeugd, Gemeente Breda

Het jeugddomein is complex met vele afhankelijkheden door de vele stakeholders. Dat maakt dat datadashboaring een behulpzaam instrument is om de klantreis van de jeugdige, doelmatigheid daarvan en bekostiging van jeugdhulp te kunnen analyseren en te duiden. Dit om samen met de ketenpartners het juiste gesprek te hebben over de knooppen die er zijn om de maximale effectiviteit te bereiken voor de jeugdige in Breda. Anna Stienstra zal Cas Christiani van de Gemeente Breda interviewen over hoe zij middels een datadashboarding datagedreven werken in het jeugdhulpdomein.

Robert Voermans

Robert Voermans

Data Governance Architect, IBM

Marcel Berkhout

Marcel Berkhout

Technical Sales Specialist - Data & AI

Roundtable: Data Fabric en een diepere duik in de informatiehuishouding

Marcel Berkhout, Technical Sales Specialist, IBM & Robert Voermans, Data Governance Architect, IBM

Tijdens deze roundtable zal u in gesprek gaan met vakgenoten en experts van IBM om het te hebben over Data Fabric en een diepere duik in de informatiehuishouding. Bij deze interactieve sessie, die toegankelijk is voor ongeveer 8 tot 10 deelnemers, wordt iedereen gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek. Door ervaringen en uitdagingen te delen wordt er van elkaar geleerd. De sessie wordt begeleid door een onafhankelijke professionele gespreksleider die alle aanwezigen uitdaagt geen blad voor de mond te nemen.

Rebecca Moody

Rebecca Moody

Onderzoeker, Erasmus Universiteit

Roundtable: Verbinden: Data delen tussen organisaties. Obstakels en kansen.

Rebecca Moody, Onderzoeker, Erasmus Universiteit

In deze roundtable zal het gaan over data delen tussen organisaties. Data delen tussen organisaties lijkt heel nuttig, toch wordt het maar weinig gedaan. Waarom is dit het geval, welke obstakels bestaan er en willen en kunnen we die overbruggen?

Deze interactieve sessie is voor ongeveer 8 tot 10 deelnemers, hierbij wordt aan iedereen gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren. Deze sessie wordt begeleid door een onafhankelijke professionele gespreksleider die alle aanwezigen uitdaagt geen blad voor de mond te nemen.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Senior consultant Data & Analytics / Lead Data Maturity

Roundtable: De samenhang van informatiemanagement, datamanagement en data governance

Christian Verhagen, Management Consultant bij Verdonck Klooster & Associates & Lead Data Maturity DAMA Nederland

Deze roundtable is gericht op informatiemanagers, adviseurs en andere rollen die binnen hun organisatie bezig zijn met het op orde brengen en gebruik van informatie en data. Aan de hand van stellingen gaan deelnemers in gesprek over informatiemanagement, datamanagement en data governance. De roundtable wordt begeleid door Christian Verhagen, management consultant bij Verdonck, Klooster & Associates en lead data maturity bij DAMA Nederland. De sessie is toegankelijk voor 8 tot 10 deelnemers, waarin iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek door eraringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

VKA
Iris Muis

Iris Muis

Lead Operations Utrecht Data School, Universiteit Utrecht

Roundtable: IAMA - Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Iris Muis, Lead Operations Utrecht Data School, Universiteit Utrecht

Technologie en algoritmes bieden veel kansen voor bedrijven en overheden om hun zaken efficiënter en effectiever in te richten. Er zijn echter ook valkuilen aan verbonden, zeker wanneer beslissingen op basis van algoritmes impact hebben op mensen. Er kunnen dan mensenrechten in het geding zijn.

Op welke grondrechten wordt inbreuk gemaakt? Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Wat is de impact voor iemand? Staat die impact in verhouding tot het doel van het algoritme? En is de afweging – wel of niet acceptabel – transparant genoeg en goed uit te leggen? Dit is in een notendop de spiegel die het IAMA voorhoudt aan gebruikers van een algoritme. Zowel overheden als het bedrijfsleven kunnen gebruik maken van het IAMA.

Ga in deze interactieve sessie in gesprek met 8 tot 10 vakgenoten en Iris Muis over IAMA. Een onafhankelijke professionele gespreksleider zal de roundtable begeleiden en zorgt ervoor dat alle aanwezigen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan het gesprek.

Heliview Roundtable: Hoe worden al uw medewerkers ambassadeur van informatiegestuurd werken?

Niet iedereen binnen een organisatie beseft wat het belang is van informatiegestuurd werken. Data wordt door medewerkers verzameld, maar zij zijn zich vaak niet bewust van de data die ze verzamelen en hoe waardevol deze informatie kan zijn. Hoe zorgt u er in uw organisatie voor dat er draagvlak ontstaat voor informatiegestuurd en data bewust werken? Met welke processen wordt dit opgepakt en hoe is de communicatie in de organisatie hierover? Met welke uitdagingen bent u hiervoor bezig? Welke successen heeft u al behaald en wilt u graag delen met vakgenoten?

In deze roundtable gaat u in gesprek met peers om ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren. Het is een interactieve sessie, die toegankelijk is voor ongeveer 8 tot 10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek. De sessie wordt begeleid door een professionele gespreksleider die alle aanwezigen uitdaagt geen blad voor de mond te nemen.

Meer online sessies volgen z.s.m.

Dit waren de sprekers van 2022

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!