Programma

Fysiek congres: 24 april 2024

Stadion Feijenoord, Rotterdam

Online vanaf 25 april

Dit was het programma van afgelopen editie

Onderwerpen die aan bod komen: data governance, data ethiek, datakwaliteit, data awareness / datageletterdheid, ontwikkeling van dataplatform, security & privacy uitdagingen, transformatie van de organisatie, technologische ontwikkelingen binnen de overheid (AI, Robotisering).

Ontvangst en registratie

Het Heliview team staat klaar om u te ontvangen. Meld u bij de registratiebalie om uw badge te ontvangen. De koffie en thee staat klaar!

Saskia Giesbers

Saskia Giesbers

Dagvoorzitter

Welkomstwoord en opening

Opening door dagvoorzitter Saskia Giesbers

Saskia Giesbers opent de 9de editie van De Informatiegestuurde Overheid op een unieke wijze en introduceert de eerste sprekers.

Christian Verhagen

Christian Verhagen

Management Consultant & Partner bij VKA

Hawre Rahimi

Hawre Rahimi

Tweede Kamerlid VVD van Tweede Kamer der Staten Generaal

Europa: Ontwikkelingen op het gebied van data en de impact daarvan op Nederland

Christian Verhagen, Management Consultant & Partner, VKA | Hawre Rahimi, Tweede kamerlid VVD, Tweede Kamer der Staten Generaal

Voor veel organisaties is Europa nog een blinde vlek. Toch spelen de keuzes die in Europa worden gemaakt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van Nederlandse burgers en bedrijven. Zo komt meer dan de helft van alle bestaande wetten en kaders in Nederland tot stand door besluiten die door de Europese Unie genomen worden. Daarbij staat data en digitalisering (Digital Decade) en duurzaamheid (Green Deal) centraal. Dit leidt tot ontwikkelingen die ook effect hebben op hoe Nederlandse overheden en bedrijven omgaan met data en datagedreven werken. Denk bijvoorbeeld aan de Data Governance Act, Data Act, AI Act, Cyber Security Act, eIDAS 2.0 (European Digital Identity / Wallet), Digital Skills en Data-ethiek.

In deze presentatie gaan Christian Verhagen en Hawre Rahimi in op deze ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de Nederlandse overheid/overheidsorganisaties. Wat zijn ontwikkelingen om rekening mee te houden? Maar ook, welke kansen biedt Europa?

Ronald Baan

Ronald Baan

President DAMA NL

Datamanagement: Hoe leg ik het mijn baas uit?

Ronald Baan, President, DAMA NL

Data speelt een steeds grotere rol bij veel organisaties, maar hoe gaan we eigenlijk om met data en is dat goed genoeg? Vanuit ons vakgebied datamanagement kunnen we aan gelijkgestemden prima uitleggen wat we doen. Het wordt lastiger als we het aan mensen buiten ons vakgebied moeten uitleggen en juist daar moeten we aan de slag. Hoe leggen we het belang van goed gebruik en beheer van data uit aan degene die moeten beslissen hoeveel tijd, geld en mensen aan de slag gaan om datamanagement op voldoende niveau te krijgen? De kansen en valkuilen worden tijdens deze sessie besproken. We moeten aan onze managers kunnen uitleggen:

 • Goed datamanagement beschermt tegen risico’s en schept nieuwe mogelijkheden.
 • Dat wij van datamanagement het niet voor onszelf doen, maar voor de business.
 • Dat datamanagement een manier van werken met data is, een slimme manier die veel businesswaarde gaat opleveren als we het goed doen.
 • Dat de techniek een belangrijke rol speelt, maar dat het meeste werk gaat zitten in mensen, cultuur en organisatie.
 • Datamanagement is datagovernance en datastrategie.
 • Datamanagement is ook veranderen en dat moet jouw manager weten.

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • De concepten en argumenten om datamanagement onder de aandacht van leidinggevenden te brengen.
 • Structuren en beelden om IT, de business en datamanagementfunctie op één lijn te krijgen.
 • Concrete zaken die u meteen kunt oppakken en meenemen voor uw organisatie.
 • Hoe werkt het proces om de volwassenheid van datamanagement te verhogen.
DAMA nl

OCHTENDPAUZE MET 1-OP 1-GESPREKKEN OP HET NETWERKPLEIN

Verse koffie, thee en een versnapering staan klaar. En de eerste 1-op-1 gesprekken vinden plaats.

Saskia Giesbers

Saskia Giesbers

Dagvoorzitter

Denktanks

Saskia Giesbers, Dagvoorzitter

Ga met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen, zoals:

 • De Werkagenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’
 • Hoe grote maatschappelijke vraagstukken op te pakken en op te lossen
 • Met welke ambities u morgen aan de slag gaat
 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiegestuurd en datagedreven werken

Er zullen 3 denktank rondes zijn die allemaal begeleid worden door de dagvoorzitter Saskia Giesbers. Ook tijdens de pauzes is het mogelijk om een bijdrage aan de denktanks te leveren

Sabine Steenwinkel - den Daas

Sabine Steenwinkel - den Daas

Senior consultant data & A.I.

Eef Elschot

Eef Elschot

Projectleider Data en Ethiek

Algoritmeregister Gemeente Rotterdam

Sabine Steenwinkel - den Daas, Senior consultant data & A.I. | Eef Elschot, Projectleider Data en Ethiek, Gemeente Rotterdam

Met de komst van de AI-verordening zullen er eisen gesteld worden aan de verantwoorde inzet van algoritmes en met name de registratie van en transparantie over het gebruik van algoritmetoepassingen. De ambitie vanuit de Gemeente Rotterdam is om actief aan te sluiten bij landelijke initiatieven en niet te wachten op de wetgeving alvorens aan de slag te gaan met deze opgave. In deze break-out wordt aangegeven wat er op gemeentes af gaat komen, hoe de gemeente Rotterdam dit nu aanpakt en praktische tips en tricks om mee te nemen voor zowel kleine als grote organisaties.

Na deze sessie weet u:

 • Wat u nodig heeft om van start te gaan met het inventariseren van algoritmetoepassingen
 • Hoe u ervoor kan zorgen dat nieuwe algoritmetoepassingen in beeld komen
 • Hoe u ervoor zorgt dat de registraties van algoritmetoepassingen up-to-date en relevant blijven
Peter Verkoulen

Peter Verkoulen

Programmadirecteur Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud van TNO

Data Delen: nationale en internationale ontwikkelingen

Peter Verkoulen, Programmadirecteur Centre of Excellence for Data Sharing & Cloud van TNO

Om maatschappelijke en economische problemen op te lossen, is het belangrijk dat data uit verschillende bronnen gecombineerd kan worden waarbij de rechthebbende (een persoon of een organisatie) zelf regie houdt over zijn/haar data. In deze sessie wordt ingegaan op het concept “data spaces” om dit mogelijk te maken. Ook wordt er stil gestaan bij nationale en internationale ontwikkelingen op dit vlak, zoals Gaia-X.

Na deze sessie weet u:

 • Wat een dataspace is.
 • Wat Gaia-X is.
 • Hoe  federatief datadelen kan helpen bij het oplossen van maatschappelijk en economische vraagstukken.
 • Hoe u dit doet met behoud van privacy.
Bart de Gans

Bart de Gans

Relatiemanager bij MedMij

Gegevensuitwisseling in de zorg met PGO's en MedMij

Bart de Gans, Relatiemanager, MedMij

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de zojuist aangenomen Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) stellen beide dat burgers inzicht moeten krijgen in hun gezondheidsgegevens met behulp van een gebruiksvriendelijke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app, waarin mensen informatie over hun eigen gezondheid bij kunnen houden en actief aan de slag kunnen gaan met hun gezondheid. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Bart de Gans legt uit hoe het MedMij Afsprakenstelsel werkt en vertelt hoe het nu gaat met het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en gezondheidsprofessionals via PGO’s.

Na deze sessie weet u:

 • Wat de rol van de overheid bij gegevensuitwisselingen in de zorg is
 • Hoe MedMij zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens / data
 • Hoe het staat met de informatiepositie van de patiënt
 • Hoe het MedMij afsprakenstelsel werkt
Matthijs Mulder

Matthijs Mulder

Functionaris Gegevensbescherming van Gemeente Den Haag

De grootste uitdagingen van de FG en hoe ze te overwinnen

Matthijs Mulder, Functionaris Gegevensbescherming, Gemeente Den Haag

In deze break-outsessie neemt Matthijs Mulder, FG van de gemeente Den Haag en voorheen Rotterdam u mee in een interactieve workshop. Waarbij ingegaan wordt op de uitdagingen waar een FG voor kan komen te staan. Tijdens de sessie worden de uitdagingen besproken en tevens worden er concrete tips en handvatten besproken die goed toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

In deze workshop wordt ingegaan op:

 • Hoe u de AVG onderdeel kan laten uitmaken van de processen.
 • Hoe kan u de ambities van het bestuur op het gebied van nieuwe technologieën mogelijk maken binnen de kaders van de AVG.
 • Verschillende manieren van toezichthouden en wat is hierin effectief.
 • Adviseren over DPIA’s en hoe zet u verschillende vormen van DPIA’s in.

LUNCHPAUZE MET 1-OP 1-GESPREKKEN OP HET NETWERKPLEIN

Broodjes, sandwiches, een pokebowl en een wrap, maar kiezen is niet nodig! Neem van alles een beetje want daar is deze lunch voor gemaakt. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte om 1-op-1 gesprekken te voeren en te netwerken met vakgenoten.

Ronald Damhof

Ronald Damhof

Chief Data Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vanessa Visser

Vanessa Visser

CHIEF DATA OFFICER BIJ KVK

Tanaquil Arduin

Tanaquil Arduin

Chief Data Officer van Gemeente Den Haag

Wim Stolk

Wim Stolk

Coordinerend beleidsmedewerker Data van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wat is de rol van de CDO?

Ronald Damhof, CDO, Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vanessa Visser, Chief Data Officer, Kamer van Koophandel | Tanaquil Arduin, Chief Data Officer, Gemeente Den Haag | Wim Stolk, Coordinerend beleidsmedewerker Data, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Chief Data Officer (CDO) is een functie die inmiddels steeds meer binnen de publieke sector voorkomt. De functie wordt geformaliseerd middels het CDO stelsel binnen de overheid. De CDO houdt zich bezig met data. Enerzijds door het op orde brengen van data/informatiehuishouding en anderzijds met de ontwikkelingen van informatiegestuurd & datagedreven werken. In deze talkshow zullen verschillende CDO’s plaatsnemen en wordt het vraagstuk besproken over of de CDO er vooral is voor de huishouding/compliance of dat deze er juist is om waarde uit data te halen en informatiegestuurd werken te stimuleren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MIDDAGPAUZE MET 1-OP 1-GESPREKKEN OP HET NETWERKPLEIN

Verse koffie, thee, frisdranken en smoothies, brain food, vers handfruit en assortiment zoete lekkernijen staan klaar. En de laatste 1-op-1 gesprekken vinden plaatsen.

Daan Quaars

Daan Quaars

Wethouder Digitalisering van Gemeente Breda

De stad Breda brengt de mens en techniek samen

Daan Quaars, Wethouder Digitalisering, Gemeente Breda

Steden worden in de toekomst steeds drukker, ook Breda, en dat heeft impact op hoe we hier leven. Digitalisering is een belangrijk instrument dat ons gaat helpen om de stad nu, en in de toekomst, prettiger en fijner te houden. We vinden het echter ontzettend belangrijk om digitalisering niet als doel op zich te zien. Maar als middel om de leefbaarheid van de stad voor ons, bewoners en bezoekers, te verbeteren. We zetten niet de ontwikkeling centraal, maar wat het oplevert en betekent in ons dagelijks leven. Iedereen moet erop vooruitgaan, digitalisering moet in dienst staan van de kwaliteit van wonen en (be)leven.

Dat zien we terug in twee belangrijke uitgangspunten:

1. Digitale ontwikkelingen moeten altijd van waarde zijn voor onze inwoners en bezoekers. Dat staat centraal in alles wat we doen.

2. Wij geloven dat samenwerken de sleutel is naar het realiseren van onze ambitie. Daarom zoeken we altijd partners die zich herkennen in deze aanpak. Oplossingen ontwikkelen die van waarde en betekenis zijn in het dagelijks leven.

Saskia Giesbers

Saskia Giesbers

Dagvoorzitter

Afsluiting Dagvoorzitter: 'Samen aan de slag!'

Saskia Giesbers

Onder leiding van dagvoorzitter Saskia Giesbers zal op worden teruggeblikt op de dag

Netwerkborrel

Onder het genot van een drankje, bitterbal en andere borrelsnacks sluiten we de dag graag op gepaste wijze af. Praat na met collega’s en vakgenoten.

Ronald Baan

Ronald Baan

President DAMA NL

Datagedreven werken en data governance: the best & next practices

Ronald Baan | President | DAMA NL

We zijn nu een paar jaar verder met datagedreven werken. Wat levert het op, wat is er voor nodig en hoe toekomstvast is het eigenlijk? Welke definitie gebruiken we voor datagedreven werken, welke aanpassingen hebben we gedaan om het bestuurbaar te krijgen? Hoe heeft u uw data governance ingericht en hoe gaat u om met datagedreven te werken? Waar loopt u tegenaan? Neem uw vragen mee naar deze roundtable en ga erover in gesprek met elkaar en de expert in datagovernance en datamanagement van DAMA Nederland.

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Wat hebben anderen gedaan voor datagedreven werken en data governance.
 • Inzicht in stappen in datagedreven werken en data governance.
 • Wat komt na datagedreven werken en data governance.
DAMA nl

Dit zijn de sprekers

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er een bijdrage leveren aan het online event en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!