1-op-1 gesprekken

Het belang van een goed gesprek

Wij zien de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen als een primair onderdeel van onze events. We zijn daarom voortdurend bezig met het zoeken naar de beste dienstverlening om deelnemers en business partners op een eenvoudige en informele manier met elkaar in contact te brengen. U kunt in de EventManager selecteren met wie u in contact wil komen. Wij plannen het vervolgens voor u in. Het voeren van 1-op-1 gesprekken is een unieke gelegenheid om uw netwerk te vergroten en in contact te komen met oplossingsaanbieders.

1 op 1 gesprekken

1-op-1 netwerkgesprekken

De 1-op-1 netwerkgesprekken kunnen op de congresdag en online binnen de EventManager plaatsvinden. U kunt business partners uitnodigen om een netwerkgesprek te plannen om kennis te maken met hun organisatie, diensten en/of producten. Tevens kunt u uitgenodigd worden door een business partner. Nadat er een match heeft plaatsgevonden plannen wij een afspraak voor u in. Het gesprek heeft als primair doel het leggen van nieuwe contacten en kennismaking tussen de organisaties.

1-op-1 expertgesprekken

De 1-op-1 expertgesprekken vinden online in EventManager plaats. U kunt een (technische) expert van de business partners van het event uitnodigen om een gesprek te voeren. Om een business partner uit te nodigen tot een expertgesprek dient u een concrete hulpvraag te hebben waar u een inhoudelijk gesprek over wilt voeren met een expert. Het gesprek heeft als primair doel  dieper op de stof in te kunnen gaan en advies in te winnen voor uw organisatiespecifieke probleem.

Sharing knowledge & Connecting people

Onze 1-op-1 gesprekken zijn een unieke gelegenheid voor deelnemers om hun netwerk te vergroten, hun kennis te delen, inspiratie op te doen en te klankborden met vakgenoten. Door middel van onze congresdag en het online event binnen de EventManager geloven wij dat we u nog beter kunnen bieden waar we al jaren voor staan: Sharing Knowledge & Connecting People!