Programma

11 oktober 2022

Hart van Holland, Nijkerk

Online vanaf 12 oktober

Onderwerpen die aan bod komen tijdens MME ’22: duurzaamheid: de circulaire economie, de energietransitie en de reductie van CO2, goed werkgeverschap, toekomst van het wagenpark, gedragsverandering, hybride werken & slim reizen, individualisering, belastingregels, nieuwe wet- en regelgeving.

Programma 2022

Pim de Weerd

Pim de Weerd

Mobility Expert

Van fleet naar mobiliteitsmanagement – De lessons learned bij Philips

Pim de Weerd, Global Commodity Manager Mobility, Philips

Pim de Weerd was bij Philips in de lead in de transformatie van vloot naar mobiliteitsmanagement. Hij heeft voor Philips succesvol verschillende mobiliteitsprojecten in onder andere China, Nederland en de Verenigde Staten opgezet, waarbij diverse initiatieven zoals mobiliteitskaarten, autodelen en e-biking worden gecombineerd. Tijdens deze presentatie, die werd opgenomen in 2021, vertelt Pim wat de belangrijkste drijfveren zijn om te transformeren. Hij vertelt welke stakeholders moeten worden betrokken en geeft u tips hoe u zelf een dergelijk traject start. Bovendien geeft Pim een kijkje in de keuken van waar Philips nu staat in de transformatie van fleet naar mobiliteitsmanagement en wat de volgende belangrijke stappen zijn. In deze opname worden de belangrijkste keuzes, leermomenten en resultaten gedeeld.

Philips
Jan Jaap Krijtenburg

Jan Jaap Krijtenburg

Manager C&B bij ANWB

Het mobiliteitsbeleid van ANWB: keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid

Jan Jaap Krijtenburg, Manager C&B, ANWB

ANWB, de mobiliteitsorganisatie bij uitstek, kwam in 2021 met een nieuw mobiliteitsbeleid met als kernelementen keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid. In deze sessie, die werd opgenomen in 2021,  vertelt Manager C&B Jan Jaap Krijtenburg over de gemaakte keuzes, de rol van HR, medezeggenschap, vakorganisaties en medewerkers in de totstandkoming van dit beleid, waarbij werknemers ook een vergoeding krijgen voor thuiswerken en lopen of fietsen naar het werk. Verder vertelt Jan Jaap over de implementatie van dit beleid en de eerste ervaringen destijds.

NB) Afgelopen juli (2022) wed in het cao-overleg met de vakorganisaties tot een aantal aanpassingen overgegaan (m.n. vanwege de sterk verhoogde benzineprijzen heeft ANWB de vergoedingen verhoogd), maar het verhaal (visie, ontstaan, beginselen van uitwerking) is hetzelfde.

logo ANWB
Marc Bras

Marc Bras

Head of Mobility and Digital Services, BMW Group Nederland

Roundtable: Samenwerken aan de leefbare stad -Duurzamer de stad in dankzij de pilot Smart City Travel van BMW en Rotterdam-

Marc Bras, Head of Mobility and Digital Services, BMW Group Nederland

Een gezondere stad begint bij de mobilist. Mobilisten hebben vaak hun ketenreis niet scherp waardoor slimmere en veiligere keuzes die invloed hebben op de reis niet vanzelfsprekend zijn om te maken. In samenwerking met Gemeente Rotterdam werkt BMW aan Smart City Travel. Door het aanbieden van potentieel gezonder, goedkoper èn sneller alternatief vervoer, vanaf de rand van het centrum, dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad.

Leer hoe u de ketenreis technisch zo soepel mogelijk maakt, en op welke manier en met welke boodschap de automobilist verleidt kan worden om slimmere een duurzame keuzes te maken. Een gezondere stad begint door de visie op toekomstige mobiliteit te richten op duurzaamheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en doorstroming. . Deze interactieve sessie staat open voor ongeveer 8-10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

logo BMW + Mini FML2020

Roundtable: Mobiliteit als HR Tool – Hoe dan?

In deze roundtable gaan we met elkaar in gesprek hoe je als HR Manager het mobiliteitsbeleid van je eigen organisatie voor je kan laten werken , zodat je een aantrekkelijk werkgever wordt in de krappe arbeidsmarkt. Deze interactieve sessie staat open voor ongeveer 8-10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossingen

Roundtable: IT als facilitator voor mobiliteit

Hoe zet je IT zo in dat het mobiliteitsbeleid van je organisatie  wordt ondersteund in haar doorontwikkeling? Waarbij remote- en flexwerken geen administratieve uitdagingen zijn, maar een onderdeel van het proces. Deze interactieve sessie staat open voor ongeveer 8-10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

# Digitalisering / Connected Services

Ontvangst en registratie in Hart van Holland, Nijkerk

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige

Opening en Super Brainstorm ‘Welke weg kies jij?’

Onder leiding van dagvoorzitter Carlo van de Weijer

We leven in een nieuwe werkelijkheid, mensen werken meer thuis en we zijn hard op weg om een diensteconomie te worden, gestimuleerd door de introductie van nieuwe vormen van bedrijfsmobiliteit. Maar welke weg kies jij voor jouw medewerkers? Tijdens de Super Brainstorm gaat u met andere deelnemers in gesprek over hoe zij hun mobiliteitsbeleid invullen. Welke keuzes hebben zij gemaakt? Voor welke keuzes staan zij nog? Welke oplossingen zijn er? Laat je inspireren over mogelijke oplossingen, waarvan je niet wist dat die bestonden.

Heleen Elbert

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist en eigenaar van Elbert Fiscaal

1A Update & Dialoog: Het allerlaatste belastingnieuws m.b.t. mobiliteit van uw medewerkers

Heleen Elbert, Fiscaal jurist & directeur, Elbert Fiscaal

De kosten voor mobiliteit meer worden steeds meer afgewenteld op de werknemer.

Heleen Elbert praat u in deze sessie weer helemaal bij over:

 • De bijtelling voor de fiets van de zaak;
 • De fiscale regelgeving rondom het mobiliteitsbudget
 • De verhoging van de reiskostenvergoeding
 • De combinatie reiskostenvergoeding/thuiswerkvergoeding
 • De bijtelling van zonnecelauto’s (elektrische auto’s met zonnepanelen) en waterstofauto’s;
 • De toekomst van de andere belastingmaatregelen rondom de EV
 • De fiscale subsidies bij aanschaf van een EV, zoals de MIA, de SEPP en de nieuwe SEBA-regeling;
 • De invloed van de invoering (per 1 januari a.s.) van normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit op uw praktijk
 • Overige belastingactualiteiten rondom de auto.

#HR beleid

Elbert Fiscaal
Menno Weij

Menno Weij

Partner Tech & Privacy Law BDO Legal, BDO Nederland

1B Update & Dialoog: De data van de leaseauto is van de werknemer - geloof je het zelf?

Menno Weij, Partner Tech & Privacy Law BDO Legal, BDO Nederland

Steeds meer auto’s leggen gegevens vast. Dit kan gaan over de staat van de auto, maar bijvoorbeeld ook over het rijgedrag van de bestuurder. De autofabrikant verzamelt deze data zonder dat de bestuurder weet wat daarmee gebeurt. Deelt de fabrikant de data met de leasemaatschappij? En deelt de maatschappij die op haar beurt mogelijk met de werkgever? (En wat denk je van partners die ook meer dan geïnteresseerd zijn in data, zoals verzekeringsmaatschappijen.) In deze sessie schetst Menno Weij het juridische kader van wie de data van de connected car nu eigenlijk is, en wie er wat mee mag/kan in de keten van betrokken partijen. Dit doet hij op basis van de meest recente Europese wetgeving. Na een korte uitleg, word je op een interactieve wijze meegenomen in het juridische speelveld en weet je meer over de Data Act van de Europese Commissie die ervoor moet zorgen dat consumenten controle krijgen over de data uit hun auto en dat deze met derde partijen kan worden gedeeld.

# Digitalisering / Connected Services

Jos Hollestelle

Jos Hollestelle

Cluster Manager bij Syndesmo

1C Update & Dialoog: Wat betekent het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ voor jou als werkgever?

Jos Hollestelle, Mobiliteitsexpert, Syndesmo

Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit:

 • het aantal gereisde kilometers;
 • de gebruikte vervoermiddelen;
 • en de gebruikte brandstof.

Wat betekent deze registratieverplichting voor jou als werkgever? Hoe geef je dit op een goede manier vorm? En hoe benut je deze verplichting om de CO2-uitstoot terug te dringen?

#(alternatieve) Mobiliteitsoplossingen #Laadinfrastructuur #Leasing, financiering & verhuur

Elske van de Fliert

Elske van de Fliert

Expert groener, schoner en slimmer rijden en reizen bij Zero-e

1D Roundtable: Alternatieve brandstoffen, waar geloof jij in?

Elske van de Fliert, Expert groener, schoner en slimmer rijden en reizen, Zero-e

“De fiets heeft de toekomst binnen de bebouwde kom, elektrisch rijden en elektrisch vliegen worden populair voor verdere afstanden. En voor de nog langere afstanden gebruiken we in de toekomst synthetische kerosine of gaan we zuiniger vliegen,” Dat kan Carlo van de Weijer wel zeggen maar er zijn toch ook nog waterstof, HVO en groengas als ‘schone’ brandstoffen? In deze interactieve sessie voor maximaal 15 mensen verwachten we van alle deelnemers dat ze geen blad voor de mond nemen. We gaan we het gesprek aan om van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en elkaar te inspireren.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossingen # Brandstof(kaarten) & mobiliteitspassen # Laadinfrastructuur

Marc Bras

Marc Bras

Head of Mobility and Digital Services, BMW Group Nederland

1E Roundtable: De meest verantwoorde keuze: duurzaam èn elektrisch

Marc Bras, Head of Mobility and Digital Services, BMW GROUP Nederland

De toekomst van mobiliteit gaat verder dan ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Innovatie als drijfveer tot voortdurende verhoging van rijplezier is net zo essentieel. Innovatie gaat immers niet alleen over de keuze duurzaam en elektrisch.

De route naar een circulaire economie zit in de details van baanbrekende technologieën, concepten en strategieën die laten zien hoe innovatiekracht en visionair denken momentum kunnen creëren voor duurzame mobiliteit.

Tijdens deze round table nemen we een diepere kijk op hoe men verantwoorde keuzes kan maken tussen duurzaam en elektrisch en werpen we een blik op de toekomst! Laat u inspireren om out of the box te denken op het gebied van duurzame innovaties!

Deze interactieve sessie staat open voor ongeveer 15 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd actief deel te nemen aan het gesprek door ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren.

logo BMW + Mini FML2020

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Verse koffie en thee op het netwerkplein. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres

Hugo Houppermans

Hugo Houppermans

Directeur bij Coalitie Anders Reizen

Talkshow: De perfecte match tussen hybride werken en flexibel mobiliteitsbeleid

Carlo van de Weijer in gesprek met Hugo Houppermans, Directeur Coalitie Anders Reizen & Marco van Gelder, Veldhoen + Company.

Hybride werken is bij veel organisaties de nieuwe norm. Dit biedt kansen om een nieuw en flexibel mobiliteitsbeleid te introduceren en de verduurzaming van de organisatie te versnellen. Wat is volgens de Coalitie Anders Reizen ‘het nieuwe normaal’ in het zakelijke verkeer? En hoe kun je mobiliteitsbeleid en hybride werken elkaar laten versterken? Carlo van de Weijer gaat hierover in gesprek met Hugo Houppermans, directeur bij Coalitie Anders Reizen en expert op gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken; Marco van Gelder van Veldhoen + Company.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossingen # HR beleid

Jasper Engel

Jasper Engel

Projectleider bij IVA Driebergen

Interactieve sessie: De gekste broodje-aapverhalen over Elektrisch Vervoer

Jasper Engel, uitgever en auteur van het EV Jaarboek

Elektrisch rijden heeft een geheel eigen dynamiek: denk bijvoorbeeld aan het laden, het onderhoud en de opbouw van het kostenplaatje. Naast de voertuigen en het werk dat daarmee wordt gedaan zijn de vooral ook de mensen die ermee moeten werken belangrijk. Die zitten vol gedachten en oordelen over een overstap naar elektrisch. Iedereen is anders. En zoals het individu praktisch nooit ‘de gemiddelde mens’ is, is jouw organisatie ook uniek in zijn dynamiek, cultuur, proces en activiteiten. We geven je richting en handvatten hoe hiermee om te gaan en ‘jullie’ weg te vinden.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossingen

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken en gezeten lunch voor de Masters of Mobility

Geniet van een heerlijke lunch, kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres. Voor de leden van de Masters of Mobility serveren wij in een separate ruimte een lunch. Tijdens de lunch brengt u uw stem uit op de ‘Mobiliteistmanager van het jaar.’

Patrick Langevoort

Patrick Langevoort

EV Partner bij Syndesmo

2A: Update & Dialoog: Elektrificatie van bedrijfsvoertuigen in het primaire proces - wat kan wel en wat kan ook!

Patrick Langevoort. EV expert, Syndesmo

Veel bedrijven staan voor de uitdaging om hun wagenpark versneld te elektrificeren (Zero Emissie zones) en zoeken naar mogelijkheden om dit goed in te richten. We gaan, op basis van praktijkcases van nutsbedrijven en commerciële installatietechniek, in op vragen als;

 • Welke doelgroep binnen mijn bedrijf kan al ‘over’?
 • Wat moet ik daarvoor doen?
 • Wat betekent dat voor de rest van mijn medewerkers?

Na deze sessie heb je  inzicht in hoe te komen tot het elektrificeren van het bedrijfswagenpark. Door middel van een praktijkgerichte analyse werken we stapsgewijs toe naar wat wél kan, vandaag. We hebben speciale aandacht voor omstandigheden in het primaire proces, zoals belading en weersomstandigheden.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossingen # Laadinfrastructuur # Leasing, financiering & verhuur

Stan Berings

Stan Berings

Partner PwC, Automotive lead NL

2B Update & Dialoog: Is het chiptekort in 2023 opgelost?

Stan Berings, Automotive Lead, PwC

De auto-industrie heeft te maken met grote chiptekorten als gevolg van de pandemie en lockdowns in Azië. De pandemie en de huidige geopolitieke ontwikkelingen laten zien hoe afhankelijk we zijn van chips uit Azië. Daarom wordt er nu fors geïnvesteerd in Europa en Amerika, maar volgens analisten kan dat er juist toe leiden dat er in 2023 overcapaciteit in de sector ontstaat. In deze sessie geeft Stan Berings, automotive lead bij PwC een update van de situatie en bespreken we de verwachtingen.

# Digitalisering / Connected Services # Laadinfrastructuur

Michael van Wijngaarden

Michael van Wijngaarden

Onafhankelijk stadslogistiek adviseur, 4S Logistiek

2C Update & Dialoog: Elektrificatie van een wagenpark met bestelbussen – hoe dan?

Michael van Wijngaarden, Onafhankelijk stadslogistiek adviseur

In deze sessie delen we kennis over het elektrificeren van een wagenpark dat bestaat uit bestelbussen. Elektrische personenauto’s zijn er genoeg, maar elektrische bestelbusjes zie je nog niet zo vaak op de weg. Is de actieradius voor bestelbussen wel hoog genoeg te krijgen? Hoe zwaar beladen kan de elektrische bestelbus zijn? En wat als je geen elektrische bestelbus kan of wil aanschaffen, hoe ga je dan om met de zero-emissie zones? Luister naar mogelijkheden en deel je eigen ervaringen in deze sessie.

# (alternatieve) Mobiliteitsoplossinge # Laadinfrastructuur # Leasing, financiering & verhuur

Anne Lanting

Anne Lanting

Gedragspsycholoog, Dijksterhuis & Van Baaren

2D Break-out: Gedragsverandering voor duurzame mobiliteit

Anne Lanting, Gedragspsycholoog, Dijksterhuis & van Baaren

Inspiratiesessie over hoe je mensen in de juiste richting beweegt als het gaat om (duurzame) mobiliteitsvraagstukken. Alleen infrastructuur, innovatieve technologieën en een communicatiecampagne is niet voldoende om mensen te stimuleren duurzaam gedrag in het verkeer te vertonen. Veel reisgedrag gaat namelijk op de automatische piloot; het is gewoontegedrag. Bovendien laten we ons niet graag vertellen wat we moeten doen, zijn we van nature sceptisch over nieuwe oplossingen en zelfs als we wíllen veranderen, blijkt dit lastig door ingesleten gedragspatronen. Door in te spellen op gedrag, kun vlotte, veilige en duurzame mobiliteit realiseren. Deze inspiratiesessie geeft je inzichten in gedrag en handvaten hoe je hier op in kunt spelen.

#(alternatieve)Mobiliteitsoplossingen

Joris Smulders

Joris Smulders

Co-founder en CEO Fynch mobility

2E Break-out: Stimuleren van duurzame mobiliteit met tevreden medewerkers en een perfecte administratie als resultaat

Joris Smulders, Co-founder en CEO, Fynch Mobility

De dagelijkse registratie en declaratie van woon-werkverkeer, zakelijke reizen en thuiswerkdagen wordt door medewerkers vaak ervaren als lastig en tijdrovend.
Zeker nu meer mensen hybride werken, lijkt dit nog onoverzichtelijker. Hierdoor blijft het vaak liggen en wordt het uiteindelijk niet foutloos aangeleverd.

Werkgevers hebben echter inzicht nodig in de CO2 uitstoot van mobiliteit van de medewerkers en willen duurzaam, vitaal en gedifferentieerd reisgedrag stimuleren.

In deze sessie laat Joris Smulders u, aan de hand van een aantal praktijkcases, zien hoe u de dagelijkse registratie en declaratie van woon-werkverkeer, zakelijke reizen en thuiswerkdagen op de autopilot zet. Met als resultaat tevreden medewerkers en een perfecte administratie!

# Brandstof(kaarten) & mobiliteitspassen # Digitalisering / Connected Services # HR beleid

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Inclusief versnaperingen. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Carlo van de Weijer

Carlo van de Weijer

Mobiliteitsdeskundige

Keynote: Homo Mobilus; Waarom zijn we onderweg?

Mobiliteitsdeskundige en directeur van het Eindhoven AI System Institute aan de TU/e

Carlo van de Weijer, directeur van het Eindhoven AI System Institute aan de TU/e, maar vooral bekend als mobiliteitsdeskundige, neemt u in deze sessie mee naar de toekomst van de mobiliteit. Van de Weijer adviseert ministeries en bedrijven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van de raad van toezicht van verschillende hightechbedrijven en start-ups. Hij is als geen ander in staat om de zin van de onzin te scheiden bij al die voorbijschietende mobiliteitstrends. De belangrijkste vraag die hij zal stellen is waarom we eigenlijk mobiel zijn. Om van daaruit te beredeneren wat ons die mobiliteit oplevert en wat die mag kosten. Een belangrijke filosofische bespiegeling over alles wat nodig is om de mobiele mens gelukkig te houden.

Mobiliteitsmanager van het jaar party

Op het netwerkplein

De mobiliteitsmanager van het jaar is terug! Deze vakprijs zet professionals en organisaties met een onderscheidend en vooruitstrevend mobiliteitsbeleid in het zonnetje. De award wordt overhandigd door de laatste winnaar (2019) en jurylid Arno Veenman (HR manager, Volksbank). De award wordt voor 18e keer uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de borrel, onder begeleiding van een DJ.

Bent u binnen uw organisatie verantwoordelijk voor of betrokken bij het beheer van mobiliteit?

Neem net als ruim 200 vakgenoten deel aan de 19e editie van MME