Programma

Fysiek congres: 2 oktober 2024

KAS Woerden

Dit was het programma van afgelopen editie

In de sessies van De toekomstgerichte overheid wordt dieper op verschillende onderwerpen gegaan. Er zullen interactieve sessies zijn waar de diepte in wordt gedoken. De experts zorgen ervoor dat hun expertise wordt overgedragen aan de deelnemers.

Ontvangst en registratie

Het Heliview team staat klaar om u te ontvangen. Meld u bij de registratiebalie om uw badge te ontvangen. De koffie en thee staat klaar!

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter de toekomstgerichte overheid

Dagvoorzitter: Otto Thors

Otto Thors is een veelzijdig dagvoorzitter met veel ervaring op het gebied van digitalisering en dienstverlening. Hij is hoofdredacteur van het goed gewaardeerde magazine inGovernment en co-host van podcast De Publieke Ruimte. Tijdens De toekomstgerichte overheid neemt hij ons mee door het programma en stelt hij de sprekers kritische vragen en stelt hij u in staat vragen te stellen.
Arre Zuurmond

Arre Zuurmond

Regeringscommissaris Informatiehuishouding van Ministerie van BZK

Een responsieve overheid worden

Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Ministerie van BZK

Op basis van informatie worden beslissingen genomen. Bijvoorbeeld voor het aannemen van een wet, het toekennen van een uitkering of het verstrekken van een vergunning. Informatie kan overal zijn vastgelegd, zoals in brieven, e-mails, foto’s, video’s en vergaderverslagen. Het is belangrijk dat informatie volledig en betrouwbaar is, maar ook vindbaar en begrijpelijk. Zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Dat kan alleen als de informatiehuishouding op orde is.

Volgens de Regeringscommissaris is de informatiehuishouding van de overheid pas echt op orde als deze een responsieve overheid mogelijk maakt. Dit betekent dat de overheid naast haar burgers staat in plaats van ertegenover. De overheid beschikt over informatie om mensen te helpen en zet zich daarvoor in. De burgers kunnen erop vertrouwen dat ze krijgen waar ze recht op hebben, terwijl de overheid zich niet voor de gek laat houden.

Door een responsieve overheid kunnen mensen zich – al dan niet via de media – goed laten informeren en een mening vormen over beleidsvorming en participeren in besluitvorming. Er is vertrouwen en betrokkenheid en burgers voelen zich gehoord. Dát is volgens Arre Zuurmond het uiteindelijke doel van een verbeterde informatiehuishouding.

Paulien van der Hoeven

Paulien van der Hoeven

Programmamanager BZK Transparant van Ministerie van BZK

Programma BZK Transparant, werken aan vertrouwen

Paulien van der Hoeven, Programmamanager BZK Transparant, Ministerie van BZK

Goede informatiehuishouding en informatievoorziening zijn essentiële elementen van onze democratische rechtsstaat. Burgers, bedrijven, NGO’s, het parlement, journalisten en de wetenschap moeten toegang hebben tot de voor hen noodzakelijke informatie. Juiste en toegankelijke informatie is ook nodig voor de degelijke bedrijfsvoering van de overheid zelf. Informatie is tenslotte de grondstof waarmee ambtenaren en overheidsorganisaties hun werk doen. Binnen het Ministerie van BZK loopt sinds 2021 het programma BZK Transparant, dat als doel heeft het verbeteren van informatiehuishouding en informatievoorziening. In deze sessie neemt Paulien van der Hoeven u mee in hoe het ministerie van BZK werkt aan deze opgave.

Na het bijwonen van deze sessie weet u:

 • Hoe BZK werkt aan het verbeteren van de informatiehuishouding.
 • Hoe BZK werkt aan het openbaar maken van dossiers.
 • Hoe BZK werkt aan het versnellen van de afhandeling van Woo-verzoeken.
 • Wat dit vergt van medewerkers.
 • Hoe technologie kan ondersteunen bij deze opgave.
 • Wat het lange termijn perspectief is.

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken op het netwerkplein

Verse koffie, thee en een versnapering staan klaar. En de eerste 1-op-1 gesprekken vinden plaats.

Ronald Baan

Ronald Baan

President DAMA NL van DAMA the Netherlands

Transformeren met data governance, datamanagement en Common Ground

Ronald Baan, President van DAMA NL

Om volgens de principes van Common Ground te kunnen werken is er ook op de business laag aandacht nodig. Er is een intensieve samenwerking van de CISO, architecten, functionaris gegevensbescherming / privacy officers, datamanagers, projectleiders, systeembeheerders en functioneel (applicatie)beheerders nodig. In deze sessie wordt ingegaan op hoe data governance, datamanagement en Common Ground zich verhouden en hoe deze ingezet kunnen worden.

Zakia Boucetta

Zakia Boucetta

Programmamanager Omnichannel van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Holger Peters

Holger Peters

Informatieadviseur / Webmanager van Gemeente Buren

DIT is belangrijk. Casus MijnZaken Track&Trace

Zakia Boucetta, Programmamanager Omnichannel bij Vereniging Nederlandse Gemeente & Holger Peters, Informatieadviseur / Webmanager bij Gemeente Buren

Of u wil of niet, de Digitale Informatie Transitie (DIT) naar de Common Ground gaan alle gemeenten vroeg (of iets later) doen. Maar hoe pakt u DIT aan? DIT is namelijk lastiger dan u denkt. Zeker als u onderkent dat de kern van de Common Ground architectuur bestaat uit het volledig uit elkaar trekken van uw huidige informatiesystemen en dus ook de belangen en verdienmodellen van de marktpartijen en landelijke voorzieningen overhoop gooit.

Gemeente Buren werkt zowel bestuurlijk als ambtelijk al vanaf 2017 aan deze transitie, en DIT doen we niet alleen. Vanaf het begin al is er samenwerking gezocht met de markt en andere gemeenten. Zo is de Open WebConcept beweging op gang gebracht. Inmiddels werken 7 marktpartijen en 30 gemeenten samen aan de toekomst gerichte overheid. In deze sessie laten we aan de hand van VNG Common Ground ontwikkelingen rond MijnZaken Track&Trace zien hoe DIT uitpakt.

Inmiddels heeft de afkorting DIT met “Dromen Is Toegestaan” in de gemeente Buren een geheel andere betekenis gekregen. We kunnen onze dromen over een proactieve, persoonlijke en transparante dienstverlening nu veel sneller en eenvoudiger realiseren.

Rosalie Dubbers

Rosalie Dubbers

Innovatiemanager van Visma Circle

Maurice Leidelmeijer

Maurice Leidelmeijer

Innovatiemanager van Visma Circle

Eindelijk een totaaloplossing voor de Wet open overheid!

Rosalie Dubbers, Innovatiemanager, Visma Circle & Maurice Leidelmeijer, Innovatiemanager, Visma Circle

Uw organisatie streeft er natuurlijk ook naar om volgens de principes van de, in mei 2022 ingegane, Wet open overheid (Woo) transparant en toegankelijk te zijn. Vooral nu ineens de nadruk ligt op “alles openbaar, tenzij”.

Voor dit specifieke vraagstuk tonen we u hoe – indachtig het Common Ground gedachtegoed – u informatie bij de bron kunt beheren, anonimiseren, waarmerken én voor iedereen toegankelijk kunt maken. Met een eigen publicatievoorziening.

Visma Circle heeft als marktleider ruime ervaring met overheidsorganisaties. Sterker nog, acht van onze bestaande relaties kozen al voor onze oplossing: Djuma OpenInfo. Binnenkort starten we weer met vier nieuwe gemeenten een pilotproject om met andere (zaak)systemen te publiceren naar Djuma OpenInfo. Djuma OpenInfo is ook uitstekend inzetbaar als publicatieplatform voor taakspecifieke applicaties, waaraan de Woo dezelfde eisen stelt. Daarnaast is het voordeel dat u met Djuma OpenInfo een stap vooruit zet in de Common Ground architectuur.

Meld u aan voor deze sessie en ontdek hoe Djuma OpenInfo uw organisatie helpt op het gebied van transparantie en toegankelijkheid!

Na het volgen van deze sessie weet u:

 • Wat de Wet open overheid nu écht voor een overheidsorganisatie betekent.
 • Welke afdelingen worden geraakt door de Wet open overheid en hoe u deze ontzorgt.
 • Hoe u zorgt voor een werkbare situatie, zowel voor aanvragers vanuit de Woo als voor medewerkers.
 • Transparant en toegankelijk is prima, leer hoe u dat veilig, duurzaam en met respect voor allen kunt doen.
 • De relatie van Wet open overheid met andere wetten in Nederland en Europa.
 • Hoe de Wet open overheid werkt op een Common Ground manier.
Jozef Jan Vonhof

Jozef Jan Vonhof

Informatiemanager van Gemeente Amersfoort

Hoe gaan we toekomstgericht werken?

Jozef Jan Vonhof, Informatiemanager, Gemeente Amersfoort

De afgelopen jaren hebben we ons als overheidsorganisaties veel beziggehouden met onze manier van werken. Wat past nou het beste… Zaakgericht? Procesgericht? Het Nieuwe Werken? En wat betekent dat nou voor onszelf: wat heeft het ons opgeleverd en zijn we een betere overheid geworden? Hebben we daadwerkelijk waarde toegevoegd aan de maatschappij en onze eigen organisaties?

Tijdens deze sessie gaan we hier op inzoomen. Samen kijken waar de successen en leerpunten liggen. Wat nemen we mee richting de toekomst, en wat laten we achter. Laten we elkaar inspireren en ideeën meegeven om morgen toe te passen.

Willem Scalongne

Willem Scalongne

Programmamanager InnovatieLab van Kamer van Koophandel

Hoe identity wallets, gevuld met KVK data, ondernemers kunnen helpen

Willem Scalongne, Programmamanager InnovatieLab, Kamer van Koophandel

Wie heeft er in zijn broekzak een portefeuille met allerlei verschillende pasjes? Waar bewaart u uw paspoort? Waar uw rijbewijs? Waar uw uittreksel van de KVK? En zou dat ook digitaal kunnen?

Uw identiteit bewijzen met uw telefoon: bij de overheid en bij anderen. Plus dat u dan ook meteen kunt aantonen dat u een bedrijf heeft!

KVK innovatieLab experimenteert pragmatisch met hoe identity wallets ondernemers kunnen helpen bij het onderling zakendoen en bij hun contacten met de overheid. Zo maken wij onszelf vertrouwd met dit concept, bereiden wij ons voor op de nieuwe wetgeving en beïnvloeden wij deze wetgeving met de feedback die ondernemers ons geven.

Na het volgen van deze sessie leert u:

 • De waarde van experimenteren.
 • De waarde van identity wallets voor ondernemers.
 • De waarde van digitale identiteiten voor overheden.
Peter Ruijters

Peter Ruijters

Partner van NCOD

Een veranderaanpak voor succesvolle implementatie van nieuwe technologie

Peter Ruijters, Partner, NCOD

Succesvolle introductie van nieuwe informatievoorziening en technologie staat of valt met goede adoptie in de organisatie. In een succesvolle adoptiestrategie leren managers en medewerkers wat de nieuwe mogelijkheden zijn, welke voordelen (en nadelen) er zijn voor hun dagelijks werk en hoe ze hun werk praktisch uitvoeren. Leer hoe u de adoptiestrategie kunt afstemmen op de behoeften van uw team en hoe u uw medewerkers kunt motiveren om het volledige potentieel van de nieuwe technologie te benutten. Mis deze kans niet om inzicht te krijgen in onze bewezen aanpak en laat u inspireren voor een succesvolle implementatie in uw eigen organisatie.

Na het volgen van deze sessie weet u meer over:

 • Inzicht in de bouwstenen voor succesvolle adoptie van nieuwe technologie.
 • Vertalen van mogelijkheden van nieuwe technologie naar voordelen voor de organisatie.
 • Maken van een veranderkundige analyse.

LUNCHPAUZE MET 1-OP 1-GESPREKKEN OP HET NETWERKPLEIN

Broodjes, sandwiches, een pokebowl en een wrap, maar kiezen is niet nodig! Neem van alles een beetje want daar is deze lunch voor gemaakt. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte om 1-op-1 gesprekken te voeren en te netwerken met vakgenoten.

Olga van Lingen

Olga van Lingen

Senior Social Designer van Nationaal Archief

Paul van den Akker

Paul van den Akker

Innovatiemakelaar & Strategisch adviseur van Nationaal Archief

Doe mee met het NA Innovatielab: archiveren van tekstberichten door overheden

Olga van Lingen, Senior Social Designer, Nationaal Archief en Paul van den Akker, Innovatiemakelaar & Strategisch adviseur, Nationaal Archief

Denk, experimenteer en bouw mee aan de duurzame toegankelijkheid van e-mail, SMS en WhatsApp tijdens de openbare ontwerpsessie van het NA Innovatielab, opgericht door het Nationaal Archief. Het Innovatielab is een praktijk- en toekomstgerichte experimenteeromgeving gebaseerd op de Design Thinking methodiek. Hierbij wordt gericht op de complexe problematiek rondom tekstberichten en worden nieuwe, out-of-the-box oplossingsrichtingen onderzocht.

Laat u tijdens deze break-out sessie prikkelen en inspireren door de eerste prototypes en ideerichtingen en bouw mee aan de vervolgstappen. Welke ideeën zijn kansrijk, welke andere mogelijkheden zijn er, uit welke andere sectoren kunnen we inspiratie halen en welke oplossingen heeft u voor ogen?

Na het bijwonen van deze sessie leert u:

 • Meer over het toepassen van design thinking.
 • Meedenken in oplossingen voor de duurzame toegankelijkheid van tekstberichten.
 • Om buiten de gebaande paden te denken.
Johannes Battjes

Johannes Battjes

Application owner van Visma Roxit

Marcel Slingerland

Marcel Slingerland

Productowner van Visma Roxit

Common Ground: het is van ons allemaal

Johannes Battjes, Application owner en Marcel Slingerland, Productowner bij Visma Roxit

Common Ground vraagt lef van overheden en leveranciers. Om afscheid te nemen van verouderde technologie en fors te investeren in de nieuwe wereld. Visma Roxit heeft deze handschoen opgepakt en omarmt Common Ground volledig.

Tijdens deze breakout-sessie worden praktijkervaringen gedeeld. Johannes en Marcel vertellen meer over de visie van Visma Roxit hoe Common Ground tot een succes te maken.

Zoals de implementatie van Rx.Mission (op Common Ground gebaseerde nieuwe VTH-toepassing) bij ruim 100 organisaties. Met onmisbare hulp van klanten die een onzekere stap richting de toekomst durfden te zetten. Daarnaast ook andere ervaringen, zoals onze gecertificeerde Common Ground archiefbeheer module en talrijke initiatieven om met klanten en leveranciers integraties met Common-Ground-componenten van derden te realiseren. Daarmee worden de voordelen van Common Ground tastbaar gemaakt.

Kortom laat u inspireren over hoe u zelf stappen kunt zetten en krijg een sneak preview van de volgende Common Ground toepassingen van Visma Roxit, zoals de integrale oplossing voor de WOO, Rx.Open!

Na het volgen van deze break-out sessie neemt u mee naar huis:

 • Inspiratie om zelf juiste keuzes te kunnen maken in de overstap naar een Common Ground landschap.
 • Inzicht in wat werkt en wat niet werkt bij het implementeren van Common Ground.
 • Inzicht in de Common Ground toepassingen die Visma Roxit al levert en gaat leveren.
Lucianne Vermeulen

Lucianne Vermeulen

Verandermanager van Gemeente Rotterdam

Veelkleurigheid in veranderen naar een Toekomstgerichte Gemeente

Lucianne Vermeulen, Verandermanager bij Gemeente Rotterdam

In deze break-outsessie krijgt u inzicht in verschillende manieren van kijken naar verandering. Anders kijken helpt om anders te doen. U kan verandering zien als een proces van belangen bij elkaar brengen, van met expertise zaken uitdenken en doen, van motiveren en van leren en ontwikkelen. Voor een meer wendbare en daarmee toekomstgerichte overheid helpt het om veelkleurig te veranderen. Wat betekent dat in de praktijk en hoe geeft u dat vorm? Met praktijkvoorbeelden en praktische tips delen we inzichten om de in uw omgeving passende stappen te zetten richting een toekomstgerichte overheid die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Rosanne Franken

Rosanne Franken

Gemeentesecretaris / algemeen directeur van Gemeente Waalre

Jorinde ter Mors

Jorinde ter Mors

Directeur Publiekszaken en Dienstverlening van Gemeente Utrecht

Marieke van Voorn

Marieke van Voorn

Schrijfster, socioloog en transformatie specialist in publieke domein van Healing Leaders

Kleine vs. grote gemeente: dienstverlening en informatiehuishouding in perspectief

Rosanne Franken, Gemeentesecretaris / algemeen directeur, Gemeente Waalre & Jorinde ter Mors, Directeur Publiekszaken en Dienstverlening, Gemeente Utrecht & Marieke van Voorn, Schrijfster, socioloog en transformatie specialist in publieke domein, Healing Leaders

Er zijn 342 gemeentes in Nederland van kleine tot grote. In een kleinere gemeente zijn de lijnen vaak korter, schakelt men sneller en zijn ze flexibeler. Ze hebben alleen niet altijd voldoende financiële middelen en deskundigheid in huis. Een grotere gemeente heeft vaak wel meer financiële middelen en deskundigheid in huis, maar zijn over het algemeen bureaucratischer, staan voor grotere uitdagingen, nemen vaak een centrum positie in binnen hun regio en nemen vaker initiatief in regionale samenwerkingen.

Er zijn dus verschillen in ambities, ontwikkeltempo en afhankelijkheden tussen kleinere en grotere gemeentes. In deze talkshow wordt ingezoomd op wat we van een kleine gemeente als Waalre en een grote gemeente als Utrecht kunnen leren op het gebied van dienstverlening en informatiehuishouding. Daarnaast sluit Marieke van Voorn aan om met haar expertise de discussie ook op een andere invalshoek te benaderen.

logo gemeente utrecht

MIDDAGPAUZE MET 1-OP 1-GESPREKKEN OP HET NETWERKPLEIN

Verse koffie, thee, frisdranken en smoothies, brain food, vers handfruit en assortiment zoete lekkernijen staan klaar. En de laatste 1-op-1 gesprekken vinden plaatsen.

Thomas Rysgaard Christiansen

Thomas Rysgaard Christiansen

Expert van Case Noorwegen

DigiBarnevern: de Noorse jeugdzorg future proof maken

Thomas Rysgaard Christiansen, Expert van Case Noorwegen

Het is een van de belangrijkste taken in de samenleving: het helpen van kinderen en gezinnen in moeilijke situaties. De Noorse jeugdzorg werd steeds meer geconfronteerd met verouderde systemen, hierdoor kon kwaliteit niet meer worden gegarandeerd en groeide de behoefte aan een veiligere omgang met gevoelige informatie. Met het nationaal initiatief DigiBarnevern wordt de Noorse jeugdzorg future proof gemaakt, zodat de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. Laat u inspireren door een praktijkervaring uit Noorwegen en haal er uw voordeel uit!

Let op: Deze sessie wordt in het Engels gegeven

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter de toekomstgerichte overheid

Afsluiting: ``Vandaag aan de slag voor morgen``

Dagvoorzitter Otto Thors zal de congresdag afsluiten en terugblikken op de dag.

Rondleiding Bingoal Stadion ADO Den Haag

De enthousiaste gidsen vertellen over de geschiedenis van Bingoal Stadion en ADO Den Haag, zij nemen u mee naar alle plaatsen in het stadion die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek, zoals de spelerstunnel en de persruimte.

Netwerkborrel

Onder het genot van een drankje, bitterbal en andere borrelsnacks sluiten we de dag graag op gepaste wijze af. Praat na met collega’s en vakgenoten.

De programmacommissie van afgelopen editie

Albert Bouma

Albert Bouma

Projectleider IVE bij Gemeente Amsterdam

Sven Blom

Sven Blom

Senior adviseur en eigenaar KBenP Digitale Overheid

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur Samenwerking van Dimpact

Eyal Nhaisi

Eyal Nhaisi

Enterprise Architect van Gemeente Amstelveen

Rosanne Franken

Rosanne Franken

Gemeentesecretaris / algemeen directeur van Gemeente Waalre

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!