Programma

Fysiek congres: 2 oktober 2024

KAS Woerden

Het programma van 2024!

In de sessies van De toekomstgerichte overheid wordt dieper op verschillende onderwerpen ingegaan. Denk aan onderwerpen zoals: Zaakgericht werken, Content- en datamigratie, Common Ground, Verander management, Dienstverlening, Informatiehuishouding, Bedrijfsvoering, Archivering, Architecturen, Ontwikkelingen met AI, Wet- en regelgeving, zoals: WOO, WMEBV, AVG en DSO.

Er zullen interactieve sessies zijn waar de diepte in wordt gedoken. De experts zorgen ervoor dat hun expertise wordt overgedragen aan de deelnemers.

Ed van Doorn

Ed van Doorn

DAGVOORZITTER DE TOEKOMSTGERICHTE OVERHEID

Opening door dagvoorzitter Ed van Doorn

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ed van Doorn.

Het thema van dit jaar daarbij is: Toekomstbestendige bouwstenen: het fundament voor een wendbare overheid.

Marcel Oosterveer

Marcel Oosterveer

Burgemeester & Bestuurlijk Ambassadeur Digitale Toegankelijkheid VNG van Gemeente Waalre

Yousuf Yousufi

Yousuf Yousufi

Projectleider en Bestuurlijk Ambassadeur Digitale Toegankelijkheid van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Een kwart mist de boot: Voor 25% van onze inwoners zijn websites en apps niet zomaar toegankelijk

Marcel Oosterveer, Burgemeester & Bestuurlijk Ambassadeur Digitale Toegankelijkheid VNG, Gemeente Waalre & Yousuf Yousufi, Projectleider en Bestuurlijk Ambassadeur Digitale Toegankelijkheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Marcel Oosterveer en Yousuf Yousufi benaderen vanuit de leefwereld en systeem wereld digitale toegankelijkheid. Wat moet er gebeuren om digitale toegankelijkheid op ambtelijk, bestuurlijk en op politiek niveau de hoogste prioriteit te geven? Hoe worden de inwoners hierbij betrokken en wat is de rol van de gemeenteraad in het bijzonder.

Na het volgen van deze sessie weet u meer over:

 • De inwoner centraal te stellen.
 • Draagvlak en bewustwording realiseren.
 • Politiek betrekken en voldoende financiële middelen voor realisatie.
VNG realisatie
Aggie Hinskens

Aggie Hinskens

Senior management consultant, Möbius Business Redesign B.V.

Rianne van de Ven

Rianne van de Ven

Coördinator Klantcontactcentrum, Gemeente Valkenswaard

Klant contact centrum klaar voor de nieuwe omgevingswet

Aggie Hinskens, Senior management consultant, Möbius Business Redesign B.V. & Rianne van de Ven, Coördinator Klantcontactcentrum, Gemeente Valkenswaard

De omgevingswet is per 1 januari 2024 van start gegaan. Ook het klant contact centrum van de gemeente Valkenswaard moest haar werkzaamheden hierop aanpassen. De verandering hebben we op een integrale en agile manier gerealiseerd, waarbij we nieuwe werkwijze telkens aanpasten op de opgedane inzichten. In de sessie wordt u meegenomen in de verschillende stappen en methodieken die hierbij gebruikt zijn.

Tijdens het volgen van deze sessie leert u meer over:

 • Agile manier van veranderen vanuit een nieuwe visie.
 • Data-analyse in verandering.
 • Integraal samenwerken in verandering en vanuit de gehele keten.
Jeroen van Luijk

Jeroen van Luijk

Projectleider Realisatie Werkomgeving van de Toekomst

Werkomgeving van de toekomst

Jeroen van Luijk, Projectleider Realisatie Werkomgeving van de Toekomst van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vanuit het programma Beter Samenwerken en het actieplan Open op Orde staat de rijksoverheid voor de uitdaging om de informatiehuishouding beter op orde te krijgen. Om dit te bereiken ontwikkelen we voor onze medewerkers een werkomgeving waarin samenwerken, archiving by design en ondersteuning voor WOO-verzoeken centraal staat. Informatie zoals documenten, e-mails en chats worden hierbij duurzaam toegankelijk opgeslagen, ontsloten en gearchiveerd. Op een manier die borgt dat we kunnen omgaan met toekomstige veranderingen.

Tijdens het volgen van deze sessie leert u meer over:

 • Hoe geborgd wordt dat informatie duurzaam (langdurig) wordt opgeslagen.
 • Hoe gebouwd kan worden aan een wendbare oplossing.
 • Wat de technische uitdagingen zijn.
Jacco Brouwer

Jacco Brouwer

Community manager Signalen, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Update & dialoog: De klanttevredenheid verhogen bij gemeenten met Signalen

Jacco Brouwer, Community manager Signalen, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten kampen vaak met een lage klanttevredenheid door inefficiënte melding afhandeling. Signalen automatiseert de routing van meldingen, wat resulteert in snellere oplossingen en hogere klanttevredenheid. Tijdens deze sessie wordt de open-source software “Signalen” gepresenteerd, ontwikkeld door en voor de Nederlandse gemeenten om meldingen (uit de openbare ruimte) efficiënt af te handelen. Signalen routeert meldingen automatisch naar de juiste afdeling en verbetert daarmee de oplostijd en dat levert een hogere klanttevredenheid op. De presentatie vertelt het verhaal van gemeentelijke samenwerking in de praktijk en hoe de Signalen software gemeenten helpt bij het optimaliseren van hun publieksdienstverlening.

Tijdens het volgen van deze sessie leert u meer over:

 • Inzicht krijgen in de efficiëntie van Signalen software.
 • Begrip van cultuur en organisatie in gemeentelijke samenwerkingen.
 • Kennis van financiële aspecten en de noodzaak van structurele middelen.
 • Strategieën voor het opschalen van gemeentelijke samenwerkingen.
 • Inzicht in het ontwikkelen van een gezonde relatie met de markt.
VNG realisatie
Eric de Jonge

Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Arjan Nijnatten

Arjan Nijnatten

Directie secretaris Digitale Economie & proceseigenaar beleidsprocessen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Update & dialoog: Na zaakgericht werken en organisatieverandering: Hoe we toekomstbestendig blijven

Eric de Jonge, Procesarchitect, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Arjan Nijnatten, Directie secretaris Digitale Economie & proceseigenaar beleidsprocessen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De ministeries EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn overgestapt van document naar zaakgericht werken inclusief een organisatieverandering. Tijdens deze sessie wordt toegelicht welke toekomstbestendige bouwstenen er zijn gelegd, welke lessen er zijn geleerd en wat de sleutel tot succes is.

Er wordt een update gegeven en met elkaar in gesprek gegaan over:

 • Een uitgekiende aanpak: werk onder procesarchitectuur aan zaakgericht werken met procesbouwstenen.
 • Gedegen bouwstenen voor EZK & LNV die generiek inzetbaar zijn bij andere overheden (interdepartementaal).
 • Aanpak, gecombineerd met de juiste governance zorgt voor maximale innovatie kansen.
 • Belangrijke stap naar digitale economie / één overheid.

Door de praktische insteek van deze sessie, kunt u zelf na het volgen van deze sessie zelf ook verder aan de slag gaan.

Marieke Beekers

Marieke Beekers

Verbindingsmaker 'mindware' Bredata bij Gemeente Breda

Rachida Moreira Figueiredo

Rachida Moreira Figueiredo

Programmamanager Digitale Inclusie van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Breda als samenlerende en groeiende stad

Marieke Beekers, Verbindingsmaker 'mindware' Bredata, Gemeente Breda & Rachida Moreira Figueiredo, Programmamanager Digitale Inclusie, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeente Breda heeft de ambitie om de meest digitaal inclusieve stad van Nederland te worden. Dit doen zij door samen met partners in de stad gestructureerd aan de slag te gaan met meldingen bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Maar ook door bij het ontwerp van nieuwe technologie de minder digitaal vaardige inwoner onderdeel te laten zijn van het ontwerpproces.

Tijdens het volgen van deze sessie leert u meer over:

 • Ervaar hoe de Bredase praktijk van samenwerken eruitziet met een lokale netwerk van publieke, private en maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen.
 • Leer hoe de het Informatiepunt Digitale Overheid een bron van kansen biedt om dienstverlening te verbeteren.
 • Ga in gesprek met de gemeente Breda en de VNG over de ketenaanpak en hoe het Informatiepunt Digitale Overheid daarin een hulpmiddel kan zijn.
VNG realisatie
Danny Lievens

Danny Lievens

Programma Manager van Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemeente zonder Gemeentehuis

Danny Lievens, Programma Manager, Agentschap Binnenlands Bestuur

In 2020, na de uitbraak van Corona en de vrijmaking van miljarden aan “Relance Middelen” door Europa en Vlaanderen kwam de vraag: ‘Wat doen we er mee?’ Er ontstond een programma om de digitale maturiteit en innovatie bij lokale besturen te verbeteren: “Gemeente zonder Gemeentehuis”. Dit programma werd ontwikkeld na een visie ontwikkeling met de academische wereld en experts. Besturen konden deelnemen aan een competitie om elkaar uit te dagen om een deel van de middelen voor hun projecten binnen te halen. Hierbij werden ze gecoacht en uitgedaagd om effectief burgerwaarde te creëren. Ingediende projecten diende aan verschillende criteria te voldoen, zoals burger-centraal, vernieuwend in hun context, blijvende toegevoegde waarde, etc.

Van de 300 Vlaamse gemeenten namen 234 deel, resulterend in 61 goedgekeurde projecten ter waarde van 35 miljoen euro. Dit alles heeft geleid tot nationale erkenning en prijzen. Daarnaast heeft het ook gezorgd voor een boost in digitalisering en professionalisering van lokale besturen en heeft het een afstraling op de hele Vlaamse Overheid. Er is een agentschap/divisie in de maak dat zich richt op “lokaal digitaal”, er is academisch onderzoek en als het even meezit wordt het programma (met geactualiseerde doelen) verder gezet door de komende regering.

Na het volgen van deze sessie weet u meer over:

 • Werk “van onder uit”, met harde “leerprincipes” en een toetsbare burgercentraal visie.
 • Innoveer van de burger uit, niet van de markt of administratie uit, want die innoveert te weinig.
 • Samenwerken, opschalen en een aanbod van “boven uit” zijn een (noodzakelijk) gevolg.
Melody Merenciana

Melody Merenciana

Informatiemanager Bedrijfsvoering & Stadsbeheer, Gemeente Zoetermeer

Stef van Wunnik

Stef van Wunnik

Lid projectgroep van DBC & EBSI

Update & dialoog: Benut de ‘Interoperable Europe Act’ om je dienstverlening te optimaliseren

Melody Merenciana, Informatiemanager Bedrijfsvoering en Stadsbeheer, Gemeente Zoetermeer & Stef van Wunnik, Lid projectgroep, DBC & EBSI

Organisaties en burgers gaan vanaf 2026 de gevolgen merken van de ‘Interoperable Europe Act’ die als doel heeft om de digitale uitwisseling tussen en met overheidsorganisaties in de EU te verbeteren. Deze Europese wetgeving verplicht overheden straks om via een wallet gegevens, zoals opgenomen in certificaten, verklaringen en uittreksels in de vorm van credentials te delen met burgers en bedrijven.

Ook gemeenten zullen vanaf dat moment credentials gaan uitgeven, valideren en beheren vanuit hun zaaksysteem.

In deze sessie wordt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gedemonstreerd wat dit betekent voor betrokkenen en hoe u zich als organisatie hierop kan voorbereiden.

Tijdens het volgen van deze sessie leert u meer over:

 • Op welke termijn deze wetgeving ingaat en wat op kan leveren voor burgers en bedrijven.
 • Wat een organisatie wallet inhoudt en hoe dit geïntegreerd kan worden in een zaaksysteem.
 • Welke dienstverlening van gemeenten wordt geraakt door deze nieuwe wetgeving.
 • Wie hiermee te maken gaan krijgen en hoe u zich kan voorbereiden op deze nieuwe manier van informeren.
Albert Bouma

Albert Bouma

Projectleider IV bij Gemeente Amsterdam

Annika van der Zon

Annika van der Zon

Business-informatieanalist bij Gemeente Amsterdam

Update & dialoog: Toepassing Common Ground voor zaak- en documentmanagement bij Gemeente Amsterdam

Albert Bouma, Projectmanager IV & Annika van der Zon, Business-informatieanalist, Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen gezet op het gebied van de toepassing van de Common Ground voor zaak- en documentmanagement. In deze sessie wordt door Albert Bouma (projectmanager IV) en Annika van der Zon (business-informatieanalist) van de gemeente Amsterdam uiteengezet hoe dit zowel vanuit de opzet, architectuur en besluitvorming in zijn werk is gegaan. Alsook vanuit de realisatie in de alledaagse praktijk. Vanuit de motivatie om anderen te helpen om ook deze stap richting de toekomst te zetten, wordt een aantal belangrijke inzichten en ervaringen gedeeld, inclusief een blik op de speciaal hiervoor ontwikkelde architectuur.

Na het volgen van deze sessie weet u meer over:

 • Wat de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten zijn.
 • Hoe je de Common Ground toepasbaar maakt voor zaak- en documentmanagement.
 • Waar men tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk.
Ed van Doorn

Ed van Doorn

DAGVOORZITTER DE TOEKOMSTGERICHTE OVERHEID

Afsluiting door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter Ed van Doorn zal de congresdag afsluiten en terugblikken op de dag.