programmacommissie ZGW2020

Albert Bouma

Projectleider IVE bij Gemeente Amsterdam

Albert is verantwoordelijk voor de aansluiting van de planvormings- en vergunningverleningsprocessen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zaakgericht werken speelt hierbij een belangrijke rol. De basis voor zijn kennis en ervaring op het gebied van zaakgericht werken is gelegd bij de provincie Noord-Holland in het project ‘Documenten digitaal’ (invoering van zaakgericht werken) en de pilot ‘e-Depot’ (digitaal zaakgericht archiveren). Een aantal praktijkervaringen die hierbij zijn opgedaan heeft hij verwerkt in de masterthesis ‘Zaakgericht werken voor beleidsprocessen’ (2013). Hiernaast is Albert een aantal jaren actief geweest als lid van het Platform Provinciearchitecten (beheer van de PETRA), de NORA-gebruikersraad en de NORA-expertgroep zaakgericht werken. Naast zijn werk bij de Haarlemmermeer maakt Albert deel uit van verschillende werkgroepen van de VNG en de G40 op het gebied van de invoering van de Omgevingswet.

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam is de lokale overheid en het bestuursorgaan van de hoofdstad van Nederland. Met een rijke geschiedenis en een diverse bevolking, is de gemeente verantwoordelijk voor het leveren van essentiële diensten aan de inwoners, zoals gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en infrastructuur. Als een van de grootste gemeenten in het land, staat Amsterdam bekend om zijn vooruitstrevende benadering van duurzaamheid, innovatie en sociale inclusie. Door middel van actief beleid en samenwerking met burgers en bedrijven, streeft de Gemeente Amsterdam ernaar om de stad leefbaarder, rechtvaardiger en aantrekkelijker te maken voor alle inwoners.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!