Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Eric is al jaren actief als procesarchitect in het bedrijfsleven en overheid. Daarnaast is hij lead van een landelijke groep architecten die digitale strategie & architectuur in de praktijk toepasbaar maken. De afgelopen vijf jaar heeft hij zich gericht op zaakgericht werken onder architectuur.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Social Share