Jacco Brouwer

Community manager Signalen, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doet VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

VNG realisatie

Social Share