Marieke van Voorn

Schrijfster, socioloog en transformatie specialist in publieke domein van Healing Leaders

Ik ben Marieke van Voorn (1970). Na mijn studies Sociologie en Verandermanagement heb ik interesse gekregen in systemisch werken in organisaties, omdat ik al vanaf het begin van mijn loopbaan een diepe interesse ontwikkelde in complexe onderlinge relaties, maar ook in het gebrek aan congruentie in maatschappelijke organisaties. Wat maakt dat ze prachtig klinkende visies en strategieën hebben, maar vaak het tegenovergestelde creëren? In mijn organisatieadviespraktijk ‘Healing Leaders’ voor transformationele leiders van organisaties in transitie sla ik daarom een brug tussen zichtbare en onzichtbare werelden. Tussen rationele en irrationele processen die organisaties kunnen laten vast lopen, maar ook kunnen bevrijden van onnodige ballast wanneer leiders de juiste interventies plegen. Ik schreef een boek over mijn eigen ervaringen in ‘Heel de organisatie’ (2022). In november 2023 publiceer ik mijn tweede boek ‘Heel de samenleving; zeven interventies voor vitaal bestuur in de zorg’ met daarin verhalen en wijsheden van meer dan 40 bestuurders uit het sociaal domein en de zorgsector. Allen zijn het voorlopers met een missie om samen leven, samen wonen en samen werken duurzaam en menselijker vorm te geven. Het boek geeft heldere input voor het verbeteren van de dienstverlening van overheidsorganisaties, zodat zij in de toekomst bewuste keuzes kunnen maken voor herstel van verhoudingen en voor een gezonde samenleving.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!