Martin de Bijl

Adviseur Innovatie van Dimpact

Als adviseur innovatie is hij samen met de ruim 40 gemeenten van de Dimpactvereniging alert op ontwikkelingen in de samenleving, technologie en wetgeving. Het doel is om voortdurend eigentijdse dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te bieden. Een nieuw idee/initiatief is snel geboren, maar het verder brengen naar een oplossing is een kwestie van samen de schouders er onder. Zo werken ze dagelijks aan oplossingen, die het Common Ground landschap verrijken. Werken op het snijvlak van dienstverlening en informatievoorziening is zelden zo enerverend geweest: samen met gemeenten en bouwpartners initiatieven oppakken, oplossingen ontwerpen, bouwen en implementeren.

Dimpact

Dimpact is van én voor gemeenten. Leden van Dimpact hebben een gedeelde ambitie: oplossingen initiëren en realiseren voor de publieke dienstverlening van morgen. Dimpact is een Nederlandse coöperatieve vereniging van gemeenten, gespecialiseerd in digitale dienstverlening en informatievoorziening. Als samenwerkingsverband streeft Dimpact naar efficiëntie en innovatie door het bundelen van krachten en kennis van verschillende gemeenten. Ze ontwikkelen en implementeren gezamenlijke ICT-oplossingen en diensten, zoals online dienstverlening, datagedreven besluitvorming en e-overheidstoepassingen. Door hun gedeelde expertise en ervaring kunnen de aangesloten gemeenten hoogwaardige en moderne diensten leveren aan hun burgers en bedrijven, waardoor de digitalisering van de lokale overheid wordt bevorderd en de kwaliteit van dienstverlening wordt verbeterd.

dimpact

Social Share