Olga van Lingen

Senior Social Designer van Nationaal Archief

Empathisch, leergierig en analytisch – want zo leer je mensen echt kennen. Van jongs af aan ben ik bezig in contact te komen met de mensen waarvoor ik ontwerp. Voor een project over krimp in Friesland reed ik naar het noorden om me ter plaatse te oriënteren en een sociaal spel te ontwerpen. Alleen zo kom je te weten wat er écht bij mensen speelt. Ik hecht veel waarde aan het grotere geheel. Welke waarde wordt daar toegevoegd? Wat draagt het bij aan de wereld? Onderzoeken en ontwerpen met maatschappelijke relevantie - dat is wat mij drijft. Naast mijn werk bij Afdeling Buitengewone Zaken heb ik een sociale onderneming ‘Buikpraat’ opgericht die de hechting tussen opvoeder en het jonge kind stimuleert. Met onze samenwerkingspartner Universiteit Utrecht zijn we momenteel bezig met een wetenschappelijk kwalitatief onderzoek over het effect van ons eigen ontworpen programma. De werking van systemen is ongelooflijk boeiend. En het functioneren van het individu daarin ook. Gelijkwaardigheid is één van mijn belangrijkste waarden. Gelijkwaardigheid ongeacht geslacht, geaardheid, beperking of herkomst. Stigmatisering en grensoverschrijdend gedrag moeten echt verdwijnen. Er worden in de maatschappij veel oplossingen bedacht, maar de oorzaken blijven vaak buiten beeld. En zijn het dan wel echte oplossingen?

Nationaal Archief

Het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie doet het Nationaal Archief al meer dan 200 jaar. Van oudsher lag onze expertise primair bij het toegankelijk houden van archief dat al aan ons was overgebracht voor blijvende bewaring. Onder invloed van digitalisering, nieuwe technieken, groei aan informatie en rapporten over de staat van de informatiehuishouding zoals Ongekend Onrecht werd steeds duidelijker hoe belangrijk het is om informatie vooraan in de keten op orde te hebben. Daarom heeft het Nationaal Archief zich steeds meer toegelegd op het helpen van archiefvormers hierbij door het expertisecentrum voor informatiehuishouding te zijn. Als expertisecentrum informatiehuishouding maken we normen en handreikingen, geven voorlichting en delen kennis, werken we aan onderzoek en innovatie, en adviseren we archiefvormers bij vraagstukken rond de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!