Paul van den Akker

Innovatiemakelaar & Strategisch adviseur van Nationaal Archief

Paul van den Akker, strategisch adviseur en innovatiemakelaar bij het Nationaal Archief. Ik zorg voor samenwerking op het gebied van innovatie in de informatiehuishouding. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor het NA Innovatielab - een experimenteeromgeving waar op basis van Design Thinking naar nieuwe oplossingen voor complexe problemen wordt gezocht. Oplossingen lopen uiteen van innovatieve techniek, tot procesinnovatie en gedragsverandering. In gezamenlijkheid pakken we de meest taaie problemen.

Nationaal Archief

Het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie doet het Nationaal Archief al meer dan 200 jaar. Van oudsher lag onze expertise primair bij het toegankelijk houden van archief dat al aan ons was overgebracht voor blijvende bewaring. Onder invloed van digitalisering, nieuwe technieken, groei aan informatie en rapporten over de staat van de informatiehuishouding zoals Ongekend Onrecht werd steeds duidelijker hoe belangrijk het is om informatie vooraan in de keten op orde te hebben. Daarom heeft het Nationaal Archief zich steeds meer toegelegd op het helpen van archiefvormers hierbij door het expertisecentrum voor informatiehuishouding te zijn. Als expertisecentrum informatiehuishouding maken we normen en handreikingen, geven voorlichting en delen kennis, werken we aan onderzoek en innovatie, en adviseren we archiefvormers bij vraagstukken rond de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Social Share

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!