Rachida Moreira Figueiredo

Programmamanager Digitale Inclusie van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Rachida Moreira Figueieredo is programmamanager digitale inclusie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanuit een intrinsieke motivatie werkt zij met veel passie aan diverse projecten zoals Lokale regie op Informatiepunten Digitale Overheid en Lokale ketenaanpak digitale inclusie. Met deze projecten ondersteunt en faciliteert zij met haar team gemeenten om de inwoner om wie het gaat nog beter te kunnen ondersteunen bij diens hulpvraag bij het digitaal contact met de overheid.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doet VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

VNG realisatie

Social Share