Stef van Wunnik

Lid projectgroep van DBC & EBSI

DBC & EBSI

DBC

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt.

EBSI

European Blockchain Service Infrastructure (EBSI)  is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de lidstaten via het European Blockchain Partnership (EBP), gericht op het creëren van een op blockchain gebaseerde digitale infrastructuur voor de publieke sector in heel Europa. De visie van EBSI is het bouwen van een veilige, vertrouwde en veerkrachtige infrastructuur die publieke diensten in staat stelt efficiënter, transparanter en kosteneffectiever te opereren

Social Share