Yousuf Yousufi

Projectleider en Bestuurlijk Ambassadeur Digitale Toegankelijkheid van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Yousuf Yousufi woont vanaf zijn tiende in Nederland. Yousuf is bestuurskundige en jurist en woont met zijn gezin in Blokker (gemeente Hoorn). Yousuf werkt 15 jaar bij de overheid aan eenvoudige en toegankelijke dienstverlening. Op dit moment is Yousuf Projectleider en Bestuurlijk ambassadeur bij de VNG en raadslid in de gemeente Hoorn. Als ambassadeur is zijn belangrijkste taak om draagvlak en bewustwording te realiseren bij de bestuurders. Ook als raadslid kijkt Yousuf continu of de dienstverlening aan de inwoners voldoende toegankelijk is en zo niet, dan neemt hij initiatief om de dienstverlening toegankelijk te maken.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doet VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

VNG realisatie

Social Share