Programma

Fysiek congres: 26 september

Stadion Feyenoord, Rotterdam

Online congres: vanaf 27 september

Bekijk hier het programma van vorig jaar

Ontvangst en registratie

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Opening door de dagvoorzitter

Jan Lagendijk

Jan Lagendijk

Voormalig Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, Gemeente Waalwijk & zelfstandig ondernemer

Evenwichtskunst: transparante, betrouwbare en bereikbare overheid

Jan Lagendijk | voormalig Gemeentesecretaris | Gemeente Waalwijk

Jan Lagendijk zal vanuit zijn bestuurlijke oogpunt spreken over zijn ervaringen. Als voormalig gemeentesecretaris weet hij als geen ander dat het werken voor het lokale openbaar bestuur een hele evenwichtskunst is. Naast dat we zakelijker, rationeler en meer voorspelbaar kijken, moeten we ook aandacht geven aan het draagvlak van de toekomst. Jan Lagendijk zal vanuit zijn ambtelijke, bestuurlijke en politieke perspectieven naar het zaak- en datagericht werken kijken en inzicht geven in welke stappen er genomen kunnen worden om de overheid in balans te brengen.

Eric de Jonge

Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Robert-Jan Kemp

Robert-Jan Kemp

Business architect bij Ministerie EZK & Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Break-outsessie 1A: Dé succesvolle aanpak van zaakgericht werken bij de ministeries van EZK & LNV

Eric de Jonge | Procesarchitect | Ministerie van EZK & LNV & Robert-Jan Kemp | Business Architect | Ministerie EZK & LNV

De ministeries stappen over van document naar zaakgericht werken. Om succesvol te zijn is een aanpak gebruikt waarbij procesarchitectuur en het gebruik van procesbouwstenen essentieel zijn. Eric de Jonge en Robert-Jan Kemp delen de aanpak en laten het resultaat zien die bruikbaar is en gebaseerd op standaarden.

Marjolein Kröner

Marjolein Kröner

Adviseur (e-)Dienstverlening & Informatievoorziening

Leon Trienes

Leon Trienes

Functioneel beheerder bij Gemeente Oost Gelre

Break-outsessie 1B: Als u niet zaakgericht werkt, hoe kunt u dan naar de toekomst kijken?

Marjolein Kröner | Adviseur (e-)Dienstverlening & Informatievoorziening & Leon Trienes | Functioneel Beheerder | Gemeente Oost Gelre

De Gemeente Oost Gelre heeft zaakgericht werken breed omarmd, volledig georganiseerd en ingevoerd. Zij gebruiken dit als kapstok voor hun bedrijfsvoering. In deze sessie nemen de adviseur (e-)dienstverlening en de functioneel beheerder van de Gemeente Oost Gelre u mee op hun reis van het invoeren van zaakgericht werken. Zij vertellen u tegen welke zaken, uitdagingen en risico’s zij aanliepen en welke stappen nog genomen moeten worden.

Ochtendpauze met 1-op-1gesprekken

Jeroen Camijn

Jeroen Camijn

Technisch Adviseur Amsterdam, UWV en Maashorst

Break-outsessie 2A: Het generieke proces van de Wet Open Overheid

Jeroen Camijn | Technisch Adviseur Amsterdam, UWV en Maashorst

Inmiddels is de Wet Open Overheid van kracht en in deze sessie zal Jeroen Camijn u meenemen in het generieke proces ten behoeve van de openbaarheid en het publicatiekanaal van Amsterdam. Hierbij zal het onder andere gaan over het project Publicatiekanaal Actieve Openbaarheid en Projectplan Woo Laboratorium, Spoor Modern Informatiebeheer, Programma Open Amsterdam. Jeroen Camijn is technisch projectleider bij de Gemeente Amsterdam, maar is ook bij andere organisaties in deze actief rol bezig of bezig geweest. Hij zal u vanuit zijn expertise meenemen en tips en tricks met u delen.

Jolein Jonkers

Jolein Jonkers

Business Consultant bij Visma Circle

Maud Kurvers

Maud Kurvers

Djuma Consultant bij Visma Circle

Break-outsessie 2B: ZGW Escape Battle XXL: “Door de ogen van uw inwoner”

Jolein Jonkers | Business Consultant & Maud Kurvers | Djuma Consultant | Visma Circle

U kent het inmiddels wel: overheidsorganisaties leveren een enorme diversiteit aan producten en diensten. Dit moet continu makkelijker, transparanter, laagdrempeliger en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Goede informatievoorziening speelt hierbij en cruciale rol.

In deze sessie kunt u echt proeven aan het Djuma Zaaksysteem, Klantcontactsysteem en Klantportaal als tools voor het vormgeven van de meest optimale digitale dienstverlening richting de klanten, inwoners en ondernemers van uw organisatie.

In deze escape battle kijkt u door de ogen van de inwoners naar de fictieve gemeente Zakendam. In twee teams wordt gestreden om de eer van de snelste, beste en klantvriendelijkste digitale dienstverlener. Verwerk een online aanvraag van een klant en krijg te maken met de hele achterliggende behandeling. Ervaar zelf hoe u en uw mensen betrokken en ontzorgt worden in Djuma en leer hoe u op een doortastende wijze op de hoogte wordt gehouden van de geboekte voortgang.

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Lucianne Vermeulen

Lucianne Vermeulen

Verandermanager – businesschange manager bij Gemeente Rotterdam

Super brainstorm 3A: Zaakgericht werken in transitie

Otto Thors | Dagvoorzitter & Lucianne Vermeulen | Verander manager | Gemeente Rotterdam

Tijdens deze super brainstorm gaan Lucianne Vermeulen en Otto Thors met u het gesprek aan over zaakgericht werken in transitie. Wat betekent zaakgericht werken voor u, welke uitdagingen en kansen ziet u en gaat het werkelijk om zaakgericht werken of digitale dienstverlening? Doe actief mee aan deze sessie, krijg nieuwe inzichten en leer van uw vakgenoten.

Tineke van Heijst

Tineke van Heijst

directeur van VHIC

Arjan Versteeg

Arjan Versteeg

SENIOR ADVISEUR INFORMATIEBEHEER, VHIC

Roundtable 3B: Hoe borgt u de Wet Open Overheid in uw organisatie?

Tineke van Heijst | Directeur | VHIC

De Wet Open Overheid (WOO) streeft naar een transparante en actief openbare overheid. Met de aankomende WOO hebben overheden de verplichting om bepaalde documenten in goede staat te houden en duurzaam toegankelijk te maken. Dat betekent werk aan de winkel. Ga als organisatie de wet maar eens ontleden. Waar loopt u tegenaan? Welk systeem gebruikt u nu en kunt u dat nog wel gebruiken straks? Wie voelt zich nu verantwoordelijk hiervoor? Hoe maakt u dit bespreekbaar binnen de organisatie en hoe krijgt u nu iedereen van de organisatie mee?

Deze sessie wordt aangeboden door Sdu

sdu

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Jack Lenting

Jack Lenting

Directeur-Bestuurder van Dimpact

Lessons Learned: Vervanging zaaksystemen op basis van Common Ground principes

Jack Lenting | Directeur-Bestuurder | Dimpact

Dimpact heeft als samenwerkende vereniging van 40 gemeenten (3 miljoen inwoners) in haar strategie, bij de vervanging van het zaaksysteem, Common Ground als leidend principe opgenomen. Alhoewel de Common Ground beweging breed gedragen wordt, betekent het vervangen van zaaksystemen voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. Als vereniging worden daarom de krachten gebundeld en wordt er van elkaar geleerd. De beweging is ingezet en de eerste resultaten zijn zichtbaar. Jack Lenting, directeur-bestuurder van Dimpact, neemt u mee in de ‘lessons learned’ en deelt praktijkervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.

dimpact
Albert Bouma

Albert Bouma

Projectleider IVE bij Gemeente Amsterdam

Sven Blom

Sven Blom

Senior adviseur en eigenaar KBenP Digitale Overheid

Break-outsessie 4A: Nog even doorpraten over de super brainstorm

Albert Bouma, Sven Blom, Jaap van Vliet, & Otto Thors

Ga samen in gesprek met de programmacommissie en vakgenoten om nog verder te praten over de uitkomsten van de super brainstorm van de ochtend. Welke lessen kunnen hieruit gehaald worden? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er genoemd? Hoe kunt u de uitkomsten gebruiken voor uw eigen organisatie?

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur Gemeentelijke Samenwerking bij Dimpact

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Paul Jansen

Paul Jansen

Enterprise Architect bij VNG

Eugène Steijn

Eugène Steijn

Epic Owner bij Logius

Vincent van Beek

Vincent van Beek

Product Owner Digitalisering en Online bij Gemeente Den Haag

Break-outsessie 4B: ProductDienstStatus: inwoners, ondernemers en medewerkers altijd op de hoogte

Paul Jansen | Enterprise Architect | VNG & Eugène Steijn | Programmamanager/Epic Owner MijnOverheid Logius & Vincent van Beek | Product Owner Digitalisering en Online | Gemeente Den Haag

Paul Jansen, Enterprise Architect van VNG, laat zien hoe inwoners, ondernemers en medewerkers met behulp van ProductDienstStatusvia verschillende kanalen geïnformeerd kunnen worden over het verloop van hun zaak. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de API-standaarden voor Zaakgericht werken en Klantinteracties.

Eugène Steijn, Epic Owner van Logius, gaat vervolgens kort in op het lopende onderzoek naar MijnOverheid Lopende zaken en over de mogelijkheden van het toepassen van ProductDienstStatusin MijnOverheid Lopende zaken .

Vincent van Beek, Product Owner gemeente Den Haag, laat daarna in een ‘live’ demo zien hoe de gemeente Den Haag een ‘digital first’ dienstverleningsplatform heeft gerealiseerd. Dit platform brengt inwoners, ondernemers en ambtenaren direct met elkaar in contact en sluit aan bij de architectuur van ProductDienstStatus.

Bij de stand van VNG op het congres zijn vertegenwoordigers van de VNG, Logius en de gemeente Den Haag aanwezig om met u in gesprek te gaan over ProductDienstStatus, het onderzoek naar MijnOverheid Lopende zaken en het dienstverleningsplatform van de gemeente Den Haag.

VNG realisatie
Marianne van der Steen

Marianne van der Steen

Meervoudig NL en Europees Kampioene IJsklimmen, Rotsklimmer en Alpinist(e)

Op naar de top!

Marianne van der Steen | Meervoudig NL en Europees Kampioen IJsklimmen, Rotsklimmer en Alpiniste

Waar iedereen graag de top haalt in de zon kiest Marianne het liefste voor de meest complexe, verticale, steile route aan de achterkant van de berg. Als ijsklimster uit een land zonder bergen komt dat bijna van nature. De creativiteit om te kunnen focussen op de weg in plaats van alleen het doel, gaat door in alles wat ze doet. Van eerste plaatsen op Europacups, meervoudig Nederlands kampioen maar ook buiten in de natuur weet ze haar mannetje te staan. Als vrouw staat ze aan de top tussen de mannen als het gaat om eerst-beklimmingen en routes van het allerhoogste niveau. Niet alleen hoort ze erbij, maar heeft ze beklimmingen staan die nog geen man heeft kunnen herhalen. Kom erachter dat zaakgericht werken veel overeenkomsten heeft met de complexiteit van het leven van Marianne van der Steen. Laat u inspireren over oplossingsgericht denken en werken.

Otto Thors

Otto Thors

Dagvoorzitter Zaakgericht werken voor de Overheid

Afsluiting door de dagvoorzitter

Netwerk borrel

Paulien Brinkman

Paulien Brinkman

Programmamanager Burger&Bestuur en Bedrijfsvoering

Presentatie: Zaakgericht werken: voor wie en waarom doen we het ook alweer?

Paulien Brinkman | Gemeente Deventer

Als het om zaakgericht werken gaat raakt degene waar we het voor doen – de inwoner – nog wel eens uit het zicht, omdat we heel druk kunnen zijn met techniek. Het is daarom goed om te kijken naar de publieke waarden van waaruit we als gemeente werken. De verrassend actuele BurgerServiceCode wordt afgestoft en vertaald naar publieke dienstverlening breed en naar zaakgericht werken in het bijzonder. Hiermee wordt het verhaal gemaakt over ‘het waarom’ van zaakgericht werken, die in de hele organisatie verteld kan worden.

Maarten Hoogstraaten

Maarten Hoogstraaten

Product Owner RPA bij Gemeente Amsterdam

Presentatie: Slim zaakgericht werken met RPA

Maarten Hoogstraaten | Product Owner RPA | Gemeente Amsterdam

In deze video presentatie legt Maarten Hoogstraaten uit wat RPA is en wat je er nu wel en niet mee kunt doen. Ook zal hij aangeven hoe u zelf kunt starten met RPA en laat hij zien hoe ze dit binnen de Gemeente Amsterdam van een pilot versie naar een generieke dienst hebben ontwikkeld.

Eric de Jonge

Eric de Jonge

Procesarchitect bij Ministerie EZK

Robert-Jan Kemp

Robert-Jan Kemp

Business architect bij Ministerie EZK & Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Roundtable: Beleidsontwikkeling in zaakgericht werken

Eric de Jonge | Procesarchitect | Ministerie van EZK & LNV en Robert-Jan Kemp | Business Architect | Ministerie van EZK & LNV

Binnen de overheid wordt er veel “beleid gemaakt”. In het speelveld rondom een beleidsthema gebeurd er van alles, zoals het stellen van vragen, het indienen van bezwaren, het schrijven en goedkeuren van nota’s, et cetera. Als het beleid goed op orde is en ondersteund wordt, ontstaat er een slagvaardige organisatie. De ministeries van EZK & LNV hebben hier grote stappen in gezet. Hoe gaan zij hiermee om? Hoe zorgen zij voor beleidsontwikkeling in hun zaaksysteem? Ga hierover in gesprek met Eric de Jonge en Robert-Jan Kemp van de ministeries van EZK & LNV.

Jaap van Vliet

Jaap van Vliet

Regisseur Gemeentelijke Samenwerking bij Dimpact

Roundtable: Zaakgericht werken in transitie

Jaap van Vliet, Regisseur Samenwerking, Dimpact

Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met vakgenoten over de toekomst van zaakgericht werken. In hoeverre wordt zaakgericht werken als fundament of onderlegger gebruikt en wordt dit gebruikt voor de digitale dienstverlening en ingezet bij de digitale transitie? Hoe maken we de transitie naar digitale informatievoorziening en wat hebben we nodig om dit te realiseren? In deze interactieve sessie gaan we samen op zoek naar het antwoord.

dimpact
Jeroen Camijn

Jeroen Camijn

Technisch Adviseur Amsterdam, UWV en Maashorst

Sven Blom

Sven Blom

Senior adviseur en eigenaar KBenP Digitale Overheid

Roundtable: In gesprek over de Wet Open Overheid

Jeroen Camijn | Technisch Adviseur Amsterdam, UWV en Maashorst

De Wet Open Overheid zorgt ervoor dat de overheid transparanter wordt, maar hoe pakt u dit nu intern in uw organisatie goed aan? Waar loopt u tegenaan? Hoe helpt zaakgericht werken hierbij? Ga in deze roundtable met vakgenoten en Jeroen Camijn in gesprek om ervaringen en uitdagingen te delen om zo van elkaar te leren over de Wet Open Overheid.

Het is een interactieve sessie, die toegankelijk is voor ongeveer 8 tot 10 deelnemers, waarbij iedereen wordt gevraagd om actief deel te nemen aan het gesprek. De sessie wordt begeleid door een professionele gespreksleider die alle aanwezigen uitdaagt geen blad voor de mond te nemen.

Wie spreken er?

Bekijk onze sprekers

Benieuwd wie er komen spreken en welke ervaring ze meebrengen? Bekijk snel ons complete sprekersoverzicht!

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!