ROVC richt zich op waterstof, het gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie

Waterstof is een schone brandstof, bij verbranding komt alleen maar water(damp) vrij, en het kan gemaakt worden uit water en (duurzame) elektriciteit. Daarmee kan waterstof bijdragen aan het doel om voor 2030 minimaal 55% CO2 te verminderen. Door de energie uit zonnepanelen, windturbines, biomassa of waterkracht op te slaan en te transporteren in de vorm van (groene)waterstofgas maken we de stap naar een toekomst.

Waterstof in Nederland is niet nieuw. Er wordt jaarlijks zo’n 10 miljard kubieke meter geproduceerd waarvan 80% gemaakt wordt aardgas. Deze vorm van (grijze)waterstof is echter niet duurzaam.

Waar kan duurzame waterstof in de toekomst een rol gaan spelen?

De industrie:

Nu wordt het gebruikt vooral als grondstof voor chemische producten maar in de toekomst kan waterstof ook als energiedrager

Voor het elektriciteitsnet:

Bij een overschot van zonne- of windenergie kan waterstof worden gemaakt en opgeslagen. Wanneer er tekorten ontstaan kan deze waterstof weer worden omgezet naar elektriciteit.

In woningen en gebouwen:

Waterstof kan op twee manieren bijdragen aan het verwarmen van woningen en gebouwen. Door middel van verbranding in Cv-ketels maar ook door waterstof om te zetten in elektriciteit om een warmtepomp te laten werken. Ondanks het energieverlies bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit kan dit interessant, het veel hogere rendement van een warmtepomp gecompenseerd dit weer.

Voor vervoer/transport:

Elektrische auto’s gaan veel efficiënter om met energie dan vergelijkbare auto’s op waterstof. Maar waterstof kan in de transportsector wel een belangrijke rol gaan spelen. Door het gewicht van deze voertuigen en de grote afstanden die ze moeten afleggen, zijn grote, zware accu’s geen alternatief.

Ook in de scheep- en luchtvaart begint waterstof inmiddels een rol te krijgen om diezelfde reden. Zo is Fokker Next Gen onder leiding van Rolls-Royce een vliegtuigmotor aan het ontwikkelen die geschikt is voor waterstof. Als alles goed verloopt komt het eerste toestel in 2035 op de markt.

De waterstofindustrie levert Nederland flink wat werkgelegenheid op Er wordt gerept over maar liefst 107.000 banen in 2050 in Nederland. Wie met waterstofsystemen werkt, moet de gevaren kennen: van productie tot toepassing. Risico’s beperken met de juiste maatregelen is van levensbelang. Als grootste technische opleider bieden wij diverse veiligheidstraining aan op het gebied van waterstof.

Nuttig? Deel dit bericht!