Programma 2023

26 januari 2023

DeFabrique, Utrecht

Bezoek samen met honderden vakgenoten het volledig verzorgde congres, netwerk met vakgenoten, behaal een SKO-punt en kom in contact met 40+ oplossingsaanbieders. Zoals ieder jaar stelt u zelf uw persoonlijke programma samen. Laat u inspireren, kom in contact met vakgenoten en blijf op de hoogte van de laatste trends en nieuwste ontwikkelingen!

Dit was het programma van Industriële Veiligheid 2023:

Ontvangst en registratie in DeFrabrique, Utrecht

Het Heliview team staat klaar om u te ontvangen. Meld u bij de registratiebalie om uw badge te ontvangen. De koffie en thee staat klaar!

Welkomstwoord en Opening Door Jasper Lazet, Event Director Industriële Veiligheid en Dagvoorzitter Erik Peekel

Mieke en Martien Huijbers

Mieke en Martien Huijbers

Nabestaanden van hun, bij een arbeidsongeval omgekomen, zoon Bart

Keynote: “Ik zit vast!”, Het dodelijk bedrijfsongeval van beroepsduiker Bart Huijbers

Mieke en Martien Huijbers, nabestaanden van hun, bij een arbeidsongeval omgekomen, zoon Bart

Op een druilerige vrijdag in september 2017 sterft beroepsduiker Bart Huijbers bij duikwerkzaamheden aan de Drielse stuw de Nederrijn. Een bedrijfsongeval met dodelijke afloop, zoals er ieder jaar in Nederland vijftig tot zeventig gebeuren. Bart is ingehuurd om met een duikploeg te kijken of er grind en zand op de bodem liggen bij een vizierschuif die aan vervanging toe is bij de Noordboog van de stuw. Als de klus klaar is en de duikers niks meer te doen hebben, besluit een projectleider van het bedrijf dat hen inhuurde, om nog gauw gebruik te maken van hun aanwezigheid. Hij vraagt ze om ook bij de Zuidboog te kijken of daar zand en grind liggen. Een onbegrijpelijke opdracht, want de vizierschuif dáár was pas over een jaar aan vervanging toe. Meerdere medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie die de stuw renoveerde, wisten dat er in die andere vizierschuif een gat zat omdat dit een keer door een ander duikbedrijf ontdekt was. Het was doorgegeven aan Rijkswaterstaat, besproken in een vergadering en ook keurig vermeld in een bouwverslag dat aan alle betrokkenen werd gestuurd. Het is alleen nooit bij de duikploeg aangekomen. En dan gaat het helemaal mis.

Ochtendpauze op het netwerkplein

Verse koffie en thee. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Tijdens de ochtendpauze is er voldoende koffie en thee beschikbaar. De eerste 1-op-1 gesprekken vinden nu plaats. In de EventManager kunt u uw geplande gesprekken terugvinden.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Arné Oerlemans

Arné Oerlemans

Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Break-outsessie: Biologische monitoring geeft inzicht in blootstelling en de effectiviteit van beheersmaatregelen

Arné Oerlemans, Arbeidshygiënist, RPS Analyse

Steeds vaker wordt biomonitoring ingezet als onderdeel van een reguliere monitoringcampagne, of specifiek tijdens een grote onderhoudsstop om adequaat inzicht te krijgen in de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen. Op deze manier wordt gecontroleerd of medewerkers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daar waar blootstellingsmetingen vooral inzicht geven in hoeverre de vrijgekomen gevaarlijke stoffen in de lucht mogelijk de grenswaarde overschrijden (externe blootstelling), geeft biomonitoring juist specifieke informatie over de totale opgenomen hoeveelheid stof die de werknemer heeft binnengekregen via inademing, de huid en inslikken (interne blootstelling). De concentratie van een chemische stof of omzettingsproduct wordt bepaald aan de hand van bloed- en/of urinemonsters. Maar hoe kan je biomonitoring op een correcte manier inzetten? Wie zijn belangrijke betrokkenen bij de inzet van biomonitoring? Met welke aspecten moet men rekening houden bij het inzetten van biomonitoring?

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Veiligheidscultuur en -gedrag

RPS
Bas Sesink

Bas Sesink

Business Development & Strategy Manager van Eurosafe Solutions B.V.

Break-outsessie: Het managen van restrisico’s bij besloten ruimtes

Bas Sesink, Business Development & Strategy Manager, Eurosafe Group

Hoe toegewijd aan veiligheid je ook bent, restrisico’s zijn niet uit te sluiten. Een juiste voorbereiding hoe te handelen bij een restrisico zijn essentieel. In deze presentatie maakt Rodney Sebregts vanuit een theoretisch veiligheidsmodel de vertaalslag naar de praktijk als het gaat om het managen van risico’s bij besloten ruimtes.

# Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Veiligheidscultuur en -gedrag

Maurice van Abeelen

Maurice van Abeelen

Product Manager bij Infoland B.V.

Break-outsessie: Hoe je HSE-gedrag een boost kan geven!

Maurice van Abeelen, Product Manager, Infoland

In een ideale wereld heb jij als HSE-Manager controle over alle risico’s en krijg je alle medewerkers mee in het uitvoeren van jouw beleid. De praktijk is uiteraard weerbarstiger. Denk bijvoorbeeld aan machineveiligheid. Met welke risico’s heb je te maken en hoe zorg je ervoor dat iedereen – van nieuwe tot aan de meest ervaren collega’s – veilig werkt? Maurice van Abeelen, Product Manager Zenya, laat in deze sessie zien hoe jij als HSE-Manager meer grip krijgt op risico’s en vanuit risico’s direct kunt inspelen op het gedrag van medewerkers. Wat heb je hiervoor nodig en hoe helpt de juiste software je hierbij op weg? Maak kennis met de wereld van Zenya. Na het volgen van deze presentatie weet je hoe je het veiligheidsbewustzijn binnen jouw organisatie een BOOST geeft!

# Management- en informatiesystemen # Signalisatie, visualisatie en documentatie # Veiligheidscultuur en -gedrag

Jack de Graaf

Jack de Graaf

Sr. Director Environment, Health and Safety (EHS) bij TEVA

Break-outsessie: Tijd voor HSE leiderschap!

Jack de Graaf, Sr. Director Environment, Health and Safety, Teva Pharmaceuticals

Wat doe je als veiligheidskundige als je constateert dat er in je organisatie teveel incidenten zijn, regels niet worden nageleefd en er wettelijke overtredingen zijn ten aanzien van veiligheid en milieu?. Hoe houd je het management verantwoordelijk, welke bijdrage en mogelijkheden heeft de veiligheidskundige? Vaak staan dit soort praktijken niet op zich zelf en is het ook met kwaliteitsmanagement niet al te best gesteld, loopt de leverbetrouwbaarheid achter, is de financiële performance niet onder controle en is er gebrek aan strategie en visie om de organisatie naar een duurzame toekomst te leiden. Helpt wetgeving of is er meer aan de hand en is de veiligheidskundige de redder van een organisatie in nood? De veiligheidskundige moet worden gezien als een belangrijke leider om het bedrijfsresultaat te garanderen: veiligheid als thermometer voor een gezonde organisatie. In deze sessie worden voorbeelden gegeven van hoe het anders kan. Praktische instrumenten worden aangereikt om de veiligheidskundige tot een gewaardeerde leider van een organisatie neer te zetten.

# Veiligheidscultuur en -gedrag

Martijn Drost

Martijn Drost

Machineveiligheidsexpert

Break-outsessie: Machineverordening, hij komt!

Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert en Lid van diverse NEN Normcommissies

Zoals het er nu naar uitziet zal eind 2022 de Machineverordening definitief worden. De Europese Commissie heeft in november aangegeven dat de aanpassing naar de verordening op schema ligt en publicatie gereed staat voor eind 2022. Dat zou betekenen, dat we begin volgend jaar de overgangsperiode ingaan. Op basis van de huidig bekende tekst betekent dat de huidige Machinerichtlijn ergens in 2025 zal komen te vervallen. Dan is dat het moment om te gaan schakelen en gebruik te maken van de nieuwe verordening. Een belangrijk voordeel is dat u kunt laten zien dat u snel kunt inspelen op veranderende wetgeving.

De wijzigingen in de verordening zitten voor een deel op administratief vlak en voor een deel op technisch vlak. In deze interactieve sessie nemen wij u mee in de belangrijkste wijzigingen in de verordening en kunnen we met elkaar bekijken hoe u deze wijzigingen kunt doorvoeren in uw huidige proces om ‘makkelijk’ in te kunnen spelen in uw eigen CE-markeringsproces. Hiermee kunt u op een eenvoudige manier inspelen op de nieuwe verordening.

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering

Ruben Mejias

Ruben Mejias

Solution Engineer, Wolters Kluwer Enablon

Workshop: Bowtie methodology and the practical application

Ruben Mejias, Solution Engineer, Wolters Kluwer Enablon

In this workshop you will learn everything there is to know about barrier-based risk management, utilizing the bowtie method. The ‘bowtie’ is a well-established methodology used to assess, analyse, and visualise risks. This visualisation aspect makes risk understandable for everyone inside your organisation, from C-level to shopfloor. Risk can only be managed, and safety can only be executed if everyone understands the risk. Bowties allow for unification within and between organisations by being able to articulate in one understandable risk language. This barrier-based methodology evolved and matured from being only static images, into elaborate continuous quality improvement mechanisms. This will make a necessary difference in protecting workers throughout organisations and industries. We invite you to experience it yourself.

# Procesveiligheid # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Steef Strijbos

Steef Strijbos

Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV

Workshop: De integratie van veiligheid en duurzaamheid binnen projecten in de industriële-energietransitie

Steef Strijbos, Senior Consultant HSE, Royal HaskoningDHV

De industrie maakt zoals u weet een transitie door. Hierbij worden aan u allerlei eisen gesteld op het gebied van veiligheid, milieu en duurzaamheid. Om aan deze eisen te kunnen voldoen worden investeringsprojecten uitgevoerd. In de uitvoering van de projecten moeten de HSE- en duurzaamheidseisen worden opgenomen en geborgd. Dit betekent dat de HSE-studies en -activiteiten in de projectfases moeten worden geïntegreerd en de deliverables moeten worden gedefinieerd. In deze workshop wordt aan de hand van een case uit de energietransitie de integratie van HSE in het project belicht. Hierbij wordt vanuit de eisen op het gebied van HSE een aanpak vastgesteld die leidt tot het voldoen aan deze eisen en de deliverables oplevert die nodig zijn. In deze sessie wordt u een handvat aangereikt om binnen uw eigen organisatie de HSE-activiteiten te borgen in aanstaande projecten.

RoyalHaskoning DHV
Marcel de Munck

Marcel de Munck

Senior Culture Consultant, bij Kader

Workshop: Toegewijd aan veiligheid door intrinsieke motivatie

Marcel de Munck, Senior Culture Consultant, Kader

Medewerkers die veilig werken omdat ze dat zelf graag willen en niet omdat het moet, zijn intrinsiek gemotiveerd. Wat zegt de wetenschap over intrinsieke motivatie in relatie tot veiligheid? En welke factoren dragen bij aan deze intrinsieke motivatie? In deze workshop kijken we samen met u onder andere naar de invloed van cultuur, de omgeving, het leiderschap en de persoonlijkheid. Het resultaat hiervan is inzicht in wat bijdraagt aan de motivatie van jouwzelf en jouw collega’s

# Veiligheidscultuur en -gedrag

Koos Leeuwenstein

Koos Leeuwenstein

Managing Director bij INBISCO Management Systems

Workshop: Hoe haal je het maximale uit je HSE managementsysteem?

Koos Leeuwenstein, Managing Director, INBISCO Management Systems

Hoe vaak heb jij de term ‘VUCA’ al gehoord? Het wordt steeds vaker gebruikt om alle verschillende veranderingen en uitdagingen om ons heen als één probleem aan te duiden. Dat lijkt overzichtelijk, maar eigenlijk wordt het daardoor vrijwel onmogelijk om gedegen strategische beslissingen te nemen. Door de verschillende uitdagingen apart te behandelen, heb je veel beter zicht op hoe groot de risico’s zijn. Zo kun je makkelijker passende tegenmaatregelen benoemen én is het belang van die maatregelen ook veel beter uit te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan.

Met een goed opgezet HSE-managementsysteem is dat helemaal niet zo lastig als het lijkt. Een belangrijk ondersteunend element hierin is HSE software: een digitale tool waarmee je je complete veiligheidscyclus beheert! Heb je nog geen HSE software, omdat je niet goed weet welke het meest geschikt is voor jouw bedrijf? Heel begrijpelijk, want er is zo veel aanbod en ieder systeem is weer net een beetje anders. Tijdens deze workshop helpen we je ontdekken wat jij nodig hebt om de veiligheid binnen jouw bedrijf te verbeteren. Je leert een HSE-managementsysteem optimaal in te richten dat volledig is afgestemd op jouw eigen organisatie. Ook kun je hierna knelpunten sneller herkennen en oplossen.

Wil jij ook een echte verbeterslag maken op gebied van de veiligheid binnen jouw organisatie? Kom dan naar onze workshop en ontdek hoe je zélf met de juiste HSE software jouw organisatie veiliger, efficiënter én winstgevender maakt.

# Management- en informatiesystemen, # Procesveiligheid, # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Stefaan Iemants

Stefaan Iemants

Operational Trainer, Coca-Cola Europacific Partners Belgium

Peter De Bruyn

Peter De Bruyn

Safety Engineer, Brady coorperation

Break-outsessie: Coca-Cola beveiligt onderhoud met lockout / tagout

Peter De Bruyn, Safety Engineer, Brady Corporation & Stefaan Iemants, Operational Trainer, Coca-Cola

Samen met Coca-Cola Europacific Partners zet Brady Corporation stap voor stap uiteen hoe u onderhoudsoperaties maximaal kunt beveiligen. In deze sessie ontdekt u op een praktische manier hoe u lockout / tagout ook in uw bedrijfsvoering kunt implementeren en hoort u hoe lockout / tagout Coca-Cola heeft geholpen om veiliger te werken aan machines en het aantal ongevallen te reduceren. Peter De Bruyn, Safety Engineer bij Brady Corporation, gaat in gesprek met Stefaan Iemants. Operational Trainer bij Coca-Cola, over de stappen die u kunt zetten om snel, efficiënt en vooral veilig uw ambities in ‘go-for-zero-ongevallen’ ondersteunt.

#Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Signalisatie, visualisatie en documentatie # Veiligheidscultuur en -gedrag

Brady
Harry Borsje

Harry Borsje

Senior adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Break-outsessie: De risicobeoordeling in het V-model

Harry Borsje, Senior Adviseur Industriële Veiligheid, TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Een systematisch beheerst proces is een onontkoombare randvoorwaarde om het ontwerp en de realisatie van een omvangrijke, complexe (maar eigenlijk élke) machine succesvol te kunnen voltooien. Bij aanvang van het project is het helder dat de machine uiteindelijk de gewenste functionaliteit betrouwbaar en met een hoge beschikbaarheid moet kunnen vervullen. Meer evenzo, dat de machine daarvoor veilig te gebruiken en te onderhouden moet zijn. In het kader van CE-markering moet bij voltooiing van het project kunnen worden aangetoond dat daarvoor de juiste conformiteitbeoordelingsprocedure is doorlopen. Wat is er dan logischer dan de conformiteitbeoordeling – en de risicobeoordeling, die daarin centraal staat – van meet af aan in het ontwerp- en realisatieproces te integreren? Tot zover de theorie…Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je dat aanpakt, wat je ervoor moet doen, maar vooral ook: wat het je oplevert.

# Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Organisatieadvies en ingenieursbureaus

TCPM
Thijs van Rijn

Thijs van Rijn

Productadviseur Nederland, CGK Group bv

Break-outsessie: Hoe beperk je gevolgschade door verontreinigd bluswater?

Thijs van Rijn, Productadviseur Nederland, CGK Group

Hoe zorg je ervoor dat uw bedrijf in geval van brand het bluswater kan opvangen zodat dit geen gevolgschade geeft aan het milieu of andere bedrijfslocaties? Wat zegt de wetgeving en welke middelen en systemen bestaan er tot op vandaag? Tijdens deze presentatie krijgt u antwoord op al deze vragen.

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen

Lunchpauze op het netwerkplein

Geniet van een heerlijke lunch. Kom in contact met vakgenoten en voer 1-op-1 gesprekken met de partners van het congres.

Tijdens de uitgebreide lunch kunt kiezen voor verschillende broodjes, wraps, salades, sapjes en warme dranken. Er zijn ook vegetarische opties. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte om 1-op-1 gesprekken te voeren en te netwerken met vakgenoten.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Marcel Keus

Marcel Keus

Group Manager HSSEQ, Damen Shipyards Group

Keynote: Toegewijd aan veiligheid, maar doen we wel genoeg?

Marcel Keus, Group Manager HSSEQ, Damen Shipyards Group

Damen Shipyards is wereldwijd speler op het gebied van scheepsbouw en scheepsonderhoud. Met 11.000 medewerkers verdeeld over 35 eigen scheepswerven en 10 service hubs leveren zij state-of-the-art schepen (en scheepsonderhoud) aan een grote verscheidenheid aan afnemers wereldwijd. Uiteraard staat veiligheid ook binnen Damen Shipyards hoog op de agenda, maar met een aantal (zeer) heftige arbeidsongevallen in de laatste twee jaar tijd (waarvan eentje zeer recent) stelt de organisatie zich de vraag: doen wij wel genoeg? In deze interactieve sessie vertelt Marcel Keus (Group Manager HSSEQ) over de impact van deze arbeidsongevallen op de organisatie en de daaruit voortgevloeide extra veiligheidsurgentie. Hij deelt met u zijn principes en overtuigingen – maar bovenal ook zijn dilemma’s – en gaat hierover met u en dagvoorzitter Erik Peekel openhartig in gesprek.

Rick van Rumpt

Rick van Rumpt

Project Engineer, Blomsma Signs & Safety

Break-outsessie: Veiligheidssignalering – hoe vergroot u het veiligheidsbewustzijn door middel van visuele communicatie?

Rick van Rumpt, Project Engineer, Blomsma Signs & Safety

Het doel van veiligheids- en gezondheidssignalering is om op een visuele manier een veiligheidsboodschap over te brengen. Goede veiligheidssignalering is echter niet slechts de som van een groot aantal borden, markeringen of stickers. Veiligheidssignalering heeft als primair doel om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, menselijk gedrag op de betreffende locatie dusdanig te beïnvloeden dat veilig werken een automatisme is. Veiligheidssignalering dient hierin niet slechts het doel om te informeren maar zeker ook om de gedragingen van medewerkers en bezoekers dermate te beïnvloeden dat eventuele gevaarlijke situaties als vanzelf voorkomen worden. Hoe vertaal je dan het veiligheidsbeleid naar een duurzaam, uniform en compliant veiligheidssignaleringsysteem? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en voor-na situaties krijgt u in deze presentatie hier een antwoord op.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Gerald van Engeland

Gerald van Engeland

Senior Consultant bij Kader Group

Arjan Kroon

Arjan Kroon

Consultant Process Safety, Kader Group

Break-outsessie: Is er een scheiding of een overlap tussen machine- en procesveiligheid?

Gerald van Engeland, Senior Consultant en Arjan Kroon, Consultant Process Safety, Kader

In deze sessie gaan Gerald van Engeland en Arjan Kroon in op de vraag hoe je een project aanpakt wanneer er in een machine een proces wordt uitgevoerd, of in een procesinstallatie enkele machines draaien? Hoe worden vervolgens de gevaren en de risico’s in kaart gebracht (risicobeoordeling of HAZOP)? En welke van de SIL-normen zijn dan van toepassing?

# Procesveiligheid # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Edwin Ferdinandus

Edwin Ferdinandus

Senior Accountmanager |MVK| Sdu - Toxic

Break-outsessie: Praktisch werken met gevaarlijke stoffen

Edwin Ferdinandus, Veiligheidskundige, Toxic SDU

Tijdens deze presentatie gaat Edwin Ferdinandus in op het werken met gevaarlijke stoffen en het vierstappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hij laat zien hoe u gevaarlijke stoffen kunt beheren op een praktische manier. Daardoor maakt u als veiligheidskundige het verschil en tilt u de werkvloer naar een veiliger niveau. Zelfs wanneer er met honderden verschillende stoffen wordt gewerkt.

Aan bod komt onder andere:

 • Wetgeving over gevaarlijke stoffen
 • De RI&E en gevaarlijke stoffen
 • Het vier stappen model van de Arbeidsinspectie
 • Hoe registreer en beheer je gevaarlijke stoffen?
 • Vragen over beheer van gevaarlijke stoffen

Na deze presentatie bent u op de hoogte van de wetgeving, weet u waar de Arbeidsinspectie op controleert en weet u hoe u werken met gevaarlijke stoffen op een praktische manier aanpakt.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Chris Schiepers

Chris Schiepers

HSE en ATEX Specialist

Dick van Roosmalen

Dick van Roosmalen

Specialist bedrijfsbrandweer, industriële veiligheid en risicobeheersing

Kornelis Jorna

Kornelis Jorna

Milieu- en Bedrijfskundig Specialist

Break-outsessie: Opslag van Li-ion accu’s: een vloek of een zegen?

Chris Schiepers, HSE Specialist, Dick van Roosmalen, Specialist bedrijfsbrandweer, industriële veiligheid en risicobeheersing en Kornelis Jorna, Milieu- en bedrijfskundig adviseur

De elektrificatie van de maatschappij is in volle gang. Een belangrijk onderdeel van deze verduurzamingslag is de opslag van elektrische energie in zogenaamde energiedragers (accu’s). Momenteel wordt daarvoor met name de Lithium-ion technologie ingezet. Li-ion accu’s komen we tegenwoordig overal tegen: in auto’s, fietsen, gereedschap, maar ook in energieopslagsystemen bij windmolen- en zonneparken. Om aan de vraag te voldoen moeten grote voorraden aangelegd worden. Dat dat niet zonder risico’s is, bleek wel in 2018 toen bij fietsfabrikant Stella in Nunspeet een complete hal met fietsaccu’s in vlammen opging. Het gevaar van een thermal runaway ligt altijd op de loer: accu’s kunnen instabiel worden en als gevolg daarvan spontaan ontbranden. Een groot nadeel is dat dergelijke branden bijna niet te blussen zijn. De overheid zit gelukkig niet stil en anticipeert hierop door regels vast te stellen voor de opslag van energiedragers. Medio 2023 moeten de PGS37-richtlijnen beschikbaar komen voor energieopslagsystemen (37-1) en opslagvoorzieningen (37-2). Van beide richtlijnen zijn conceptversies beschikbaar die, bij gebrek aan beter, al her en der in de praktijk gebruikt worden. Maar hoe toepasbaar zijn deze conceptrichtlijnen en de maatregelen die erin vermeld worden? En waar moeten we op letten met de komst van de omgevingswet? In deze interactieve break-outsessie wordt een casus besproken, waaruit blijkt hoe uitdagend een vergunningstraject voor accuopslag in het vacuüm zonder concrete regels kan zijn. Inmenging van het publiek tijdens de sessie wordt erg op prijs gesteld.  De deelnemers worden uitgedaagd om vragen te stellen, mee te discussiëren en eigen inzichten te delen. Hoe slaan andere bedrijven Li-ion accu’s op? Wordt het risico overschat of juist onderschat? Welke maatregelen werken wel en niet in de praktijk? Zijn er best practices? Hoe kijken de overheidsinstanties hiernaar? Sluit aan en discussieer mee!

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen

Bert Planting

Bert Planting

World Wide Product Safety Manager, ASML

Break-outsessie: Help! Ik wil wel, maar hoe krijg ik controle over alle wetgevingen en standaarden?

Bert Planting, World Wide Product Safety Manager, ASML

Veiligheid staat bij ASML voorop. Dat is belangrijk, niet alleen omdat er met duizenden mensen samen wordt gewerkt aan complexe technologie, maar ook omdat ASML wet- en regelgeving strikt wil naleven. Deze regelgeving is continue in ontwikkeling, waardoor je als technologiebedrijf zeer scherp in de gaten moet houden wat er moet veranderen in het ontwerp- en maakproces, zowel in de eigen fabriek als in de leveranciersketen. Het grootste probleem is dat je als fabrikant moet aanhaken aan een wetgevings-trein die in volle vaart doordendert. Natuurlijk moet ASML weten aan welke wetgeving het moet voldoen (in de landen waarin ASML-producten worden geleverd zoals Europa, USA, Korea, Taiwan, Japan, China, …) maar ook welke standaarden dan precies toegepast moeten worden. Maar ook hoe borg je dat de juiste kennis wordt toegepast in jouw product binnen een groeiende organisatie. Hoe weet je hoe een land bepaalde standaarden interpreteert. Wat voor documentatie moet ik als fabrikant aanleveren? Zijn er landspecifieke goedkeuringen van (veiligheids)componenten nodig? Bert Planting gaat in deze sessie uitgebreid in op de uitdagingen van de ASML Product Safety en Regulatory groep.

# Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Vladimir Dragosavic

Vladimir Dragosavic

Machineveiligheidsexpert en Lid NEN Normcommissie NEC44

Break-outsessie: Machineveiligheid in de gebruiksfase; praktische maatregelen voor het langdurig borgen van veiligheid

Vladimir Dragosavic, Machineveiligheidsexpert en lid NEN Normcommissie NEC44

De veiligheid van een machine moet door de gebruiker tijdens de gehele levensduur van de machine worden gewaarborgd. Vaak is dit voor de gebruiker een lastige en verantwoordelijke taak, waarbij de beveiligingen soms uitnodigen tot de manipulatie ervan. In ons gedrag zit de belangrijkste reden voor het omzeilen van veiligheid. Door ons een spiegel voor te houden zien we treffende voorbeelden en meteen ook praktische oplossingen om dit te voorkomen. Het geeft een nieuw inzicht in het anders denken rondom machineveiligheid.

# Sensor-, meet-, regel- en schakeltechniek # Fysieke machine- en veiligheidsafscherming # Veiligheidscultuur en -gedrag

Gijsbert Heenck

Gijsbert Heenck

Managing Director, Schmersal Nederland B.V.

Workshop: Wat is het werkelijke effect van uw veiligheidsmaatregelen?

Gijsbert Heenck, Managing Director, Schmersal Nederland B.V.

U kent het gevoel ongetwijfeld: er worden binnen uw bedrijf bepaalde veiligheidsmatregelen genomen, waar veel tijd en geld aan besteed is. Maar wat is nu het werkelijke effect van al deze maatregelen? Hebben we daarmee het gewenste, cq. vereiste veiligheidsniveau bereikt? Tijdens de workshops gaan we samen op zoek naar de antwoorden op deze en wellicht nog vele andere vragen.

# Fysieke machine- en veiligheidsafscherming # Industriële automatisering en componenten # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving

Schmersal
Bert Stap

Bert Stap

Directeur/trainer, Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld

Workshop: Machineveiligheid zit tussen de oren!

Bert Stap, Directeur/trainer, Interactieve Veiligheids Opleidingen Barneveld

Een actieve workshop over veiligheid, waarbij we ingaan op een te beperkte veiligheidsbenadering als we ons alleen maar richten op het verbeteren van de veiligheid van de machines. Natuurlijk is en blijft machineveiligheid een belangrijk onderwerp. Onveilige machines leveren onveiligheid. Toch is het tijd voor het maken van nieuwe keuzes. Want zonder een juist veiligheidsbewustzijn bij en veiligheidsbesef van de medewerkers zal het veiligheidsbeleid falen. Veiligheid moet een zaak worden van iedereen in de organisatie. Aan de hand van scherpe stellingen zal je als deelnemer ook kleur moeten bekennen. Over die keuzes gaan we vervolgens met elkaar in gesprek.

# Fysieke machine- en veiligheidsafscherming # Kennisoverdracht, opleidingen, inspectie en certificering # Veiligheidscultuur en -gedrag

Roy Beekhuizen

Roy Beekhuizen

Customer Success Manager bij Infoland B.V.

Break-outsessie: Hoe kies je de juiste QHSE-software in deze VUCA-tijden?!

Roy Beekhuizen, Customer Success Manager, Infoland

Het zijn snel veranderende en dynamische tijden voor organisaties. Als HSE-Manager krijg je vaak vragen vanuit de directie om het veiligheidsbeleid zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk uit te voeren. Beleid, normen en richtlijnen worden steeds weer aangepast en eisen een veranderende aanpak. Tegelijkertijd wil je dat de medewerkers in je organisatie zo min mogelijk tijd kwijt zijn met het zoeken naar de juiste informatie. Ze moeten je kunnen volgen in die veranderende aanpak en gemotiveerd blijven deelnemen aan audits en het opvolgen van verbeteringen. Het invoeren en opvolgen van taken behorende bij audits, veiligheidsrondes en incidentmeldingen is een tijdrovende klus en kost de organisatie dus geld. Daarnaast kost ook het naar oorzaak analyseren van een incident en het verzamelen van sturingsinformatie veel tijd. Kan dit efficiënter? Jazeker. Door middel van QHSE-software. Hoe bepaal je nu welke QHSE-software je echt helpt en past bij jou organisatie en de ICT-infrastructuur.

 

Roy Beekhuizen, Customer Success Manager bij Infoland, gaat tijdens deze presentatie in op de volgende vraagstukken:

 • Waarom zou je QHSE-software gaan gebruiken?
 • Welke informatie wil je helder hebben voordat je QHSE-software overweegt?
 • Hoe organiseer je een QHSE-software selectietraject?
 • Welke voorbereiding en aanpak hanteer je tijdens de implementatie?
 • Wat zijn de learnings van onze klant die dit traject opgepakt heeft?
 • En wat heeft het gebruik van QHSE-software deze klant opgeleverd?

# Management- en informatiesystemen # Signalisatie, visualisatie en documentatie # Veiligheidscultuur en -gedrag

Astrid de Blecourt

Astrid de Blecourt

Onderwijskundige bij eWorks

Break-outsessie: Hoe geef je een écht goede toolbox?

Astrid de Blecourt, Onderwijskundige, eWorks

Wil jij je toolboxen naar een hoger niveau tillen? Je collega’s hun kennis direct laten toepassen op de werkvloer? Nog betere naleving van voorschriften? En minder incidenten? Astrid de Blecourt geeft je in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Ze neemt je mee in verschillende werkvormen die je kunt inzetten, laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe je medewerkers activeert en deelt praktijkcases die je handvatten geven om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen. Je kunt er in de praktijk direct mee aan de slag.

# Veiligheidscultuur en -gedrag

Roman Latsuzbaia

Roman Latsuzbaia

Technical Leader Hydrogen, Bureau Veritas Riskcontrol

Break-outsessie: Veiligheidsrisico’s en maatregelen bij de productie en het gebruik van waterstof

Roman Latsuzbaia, Technical Leader Hydrogen, Bureau Veritas Riskcontrol

De (industriële) toepassing van waterstof is volop in ontwikkeling en is een belangrijke schakel in de (industriële) energietransitie. Een dergelijk nieuwe techniek en nieuwe toepassing brengt gevaren met zich mee die elk afzonderlijk niet nieuw zijn, maar vragen wel in bepaalde combinaties en momenten een specifieke beheersing. Als specialisten van Bureau Veritas zijn wij van mening dat deze gevaren en risico’s op zich niet nieuw zijn. En dus kunnen we ook voor de beheersmaatregelen vaak terugvallen op bekende technieken. Wel zullen deze soms anders en in verschillende samenstelling voorkomen. In deze sessie nemen wij u mee in de wijze waarop waterstof veilig geproduceerd én gebruikt kan worden, en welke bestaande, reeds bekende en nieuwe oplossingen daarvoor nodig zijn.

#Explosieveiligheid (ATEX), brandbeveiliging en gevaarlijke stoffen # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Procesveiligheid

Middagpauze op het netwerkplein

Bezoek meer dan 40 stands en geniet van alle innovaties die er staan.

Tijdens de middagpauze zijn er verschillende tussendoortjes, warme- en koude drankjes beschikbaar. De laatste ronde 1-op-1 gesprekken vindt nu plaats. In de EventManager kunt u uw geplande gesprekken terugvinden.

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer

Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Demo: Redding en evacuatie uit een besloten ruimte; theorie & praktijk gecombineerd

Raymond Keijzer, Business Unit Manager, Eurosafe Solutions

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in het redden en evacueren uit een besloten ruimte. We starten met een korte uitleg waarbij we met inachtneming van wet- en regelgeving een praktisch stappenplan voor een procedure voor uw organisatie toelichten. Hierna komt de praktijk aan bod. In een interactieve sessie ervaart u zelf hoe u een calamiteit analyseert en welke stappen noodzakelijk zijn voor een efficiënte redding. U komt met realistische praktijksituaties in aanraking en na afloop heeft u ervaring opgedaan in het veilig redden en evacueren van een slachtoffer uit een besloten ruimte. Het aantal deelnemers is beperkt. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk.

# Veiligheidscultuur en -gedrag # Normen, richtlijnen en wet- en regelgeving # Signalisatie, visualisatie en documentatie

Jan Lammers

Jan Lammers

Autocoureur en Sportief Directeur

Keynote: Toegewijd aan veiligheid; inzicht in de technische en operationele maatregelen in de Formule 1

Jan Lammers, autocoureur en sportief directeur van de F1 Grand Prix van Nederland

De toewijding aan het leveren van buitengewone raceprestaties binnen de Formule 1 is zeer groot. Binnen de verschillende raceteams wordt er continue gezocht naar de grenzen van wat er technisch en operationeel mogelijk is om de prestaties van de auto’s en de coureurs te verbeteren. Onverminderd is veiligheid altijd een absolute topprioriteit en is de FIA als hoofdverantwoordelijke permanent bezig met het verbeteren van de veiligheid en het lering trekken uit (bijna) ongelukken of andere gebeurtenissen. Die veiligheid is op hoofdlijnen in te delen in de persoonlijke veiligheid van de coureurs, de veiligheid van de Formule 1-auto’s en de operationele veiligheid op en rondom het circuit. In deze sessie neemt voormalig Formule1-coureur en sportief Directeur van de F1 Grand Prix van Nederland, Jan Lammers, ons mee in de dynamische wereld van veiligheid binnen de Formule 1. Hij laat ons aan de hand van diverse sprekende (en soms ook) spectaculaire praktijkvoorbeelden zien welke technische en operationele veiligheidsmaatregelen de autosport veiliger hebben gemaakt: van de invoering van de eerste veiligheidsregels in 1960, de safety car in 1992 tot aan de introductie van de halo in 2018.

Afsluitende netwerkborrel

Bruisende borrel met bittergarnituur

Onder het genot van een drankje, bitterbal en andere borrelsnacks sluiten we de dag graag op gepaste wijze af. Praat na met uw collega’s en vakgenoten over de lessen die u heeft geleerd die dag.

Tickets voor Industriële Veiligheid 2023

Industriële Veiligheid is speciaal ontwikkeld voor professionals die zich bezig houden met zowel productveiligheid als productieveiligheid binnen zowel de procesindustrie als de maakindustrie. Ontdek ins en outs op het gebied van veiligheid binnen de industrie en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u gratis of voor €249,- deelnemen aan dit volledig verzorgde congres.

Blijf op de hoogte!

Mis geen enkele congresupdate en meld u aan voor onze nieuwsbrief!